Перспективи інвестиційного фінансування технічного розвитку промисловості з використанням лізингу

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Автори:

О.І. Амоша, доктор економічних наук, професор, академік Національної академії наук України, Інститут економіки промисловості Національної академії наук України, директор, м. Донецьк, Україна

Н.В. Шемякіна, кандидат економічних наук, доцент, Інститут економіки промисловості Національної академії наук України, провідний науковий співробітник, м. Донецьк, Україна

А.А. Пономаренко, Інститут економіки промисловості Національної академії наук України, провідний економіст, м. Донецьк, Україна

Реферат:

Мета. Дослідження розвитку лізингового інвестиційного фінансування в сучасних умовах і обґрунтування перспектив використання лізингу як інструменту інвестування технічного розвитку промислового виробництва.

Методика. Методологічними засадами дослідження стали класичні положення та фундаментальні праці зарубіжних та вітчизняних учених, статистичні показники, результати авторських досліджень проблем використання лізингу в промисловості України. Використано методи порівняльного аналізу, наукової абстракції, узагальнення наукового досвіду сучасних теоретичних досліджень, системно-комплексний підхід.

Результати. Обґрунтовано, що недостатня інвестиційна активність визначається відсутністю механізму фінансування інвестицій, що відповідає ринковим умовам. Це не сприяє вирішенню проблеми дефіциту ресурсів. Встановлено, що, в умовах обмеженості ресурсів традиційних джерел інвестицій, особливої значущості набуває адаптація нетрадиційних для вітчизняної практики інструментів фінансування відтворювальних процесів. Обґрунтовано доцільність використання лізингу як форми інвестування в технічний розвиток виробництва.

Наукова новизна. Дістав подальшого розвитку науковий підхід до обгрунтування ефективності інвестиційного фінансування технічного розвитку промисловості з використанням лізингу, що дозволяє розглядати лізингове фінансування як механізм альтернативного фінансування, що відповідає принципам інтенсивного розширеного відтворення основних фондів і перспективного напряму їх оновлення, що не потребує значних початкових капіталовкладень.

Практична значимість. Теоретичні положення є методичною основою формування організаційно-економічного механізму впровадження лізингових операцій як методу фінансування технічного розвитку, що є капіталозберігаючим та сприяє активізації інвестиційних процесів у промисловості.

 

Список літератури / References:

1. Офіційний веб-сайт Міністерства промислової політики України – Концепція оновлення виробничих основних засобів в Україні [Электронныйресурс]– Режим доступа к данным: http://industry.kmu.gov.ua/industry/control/uk/publish/article;jsessionid=D561FE6996AB9BA9C52A777F6DD73CF0?art_id=57768&cat_id=42148

Official web-site of the Ministry of Industrial Policy of Ukraine (2012), “Conception of update fixed assets in Ukraine”, available at: http://industry.kmu.gov.ua/Indus try/control/uk/publish/article;jsessionid=D561FE6996AB9BA9C52A777F6DD73CF0?art_id=57768&cat_id=42148 (accessed November 24, 2012)

2. Амоша А. Промышленная политика Украины: концептуальные ориентиры на среднесрочную перспективу / А. Амоша, В. Вишневский, Л. Збаразская // Экономика Украины. – 2009. – №11. – С.4–14.

Amosha, A., Vishnevsky, V. and Zbarazskaya, L. (2009), “Conceptions of industrial policy in Ukraine (for medium-term prospects)”, Ekonomika Ukrainy, no.11, pp. 4–14.

3. Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України. Щодо тенденцій та напрямів стимулювання інвестиційної діяльності в Україні в післякризовий період. Аналітична записка [Электронный ресурс] – Режим доступа к данным: www.niss.gov.ua/articles/639/

The National Institute for Strategic Studies. Analytical and Prognostic Support for the President of Ukraine (2012), Trend and directions of stimulating investment activity in Ukraine in the post-crisis period”. Policy Note, available at: www.niss.gov.ua/articles/639/(accessed November 24, 2012)

4. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України. Наявність і стан основних засобів за 2010 рік [Электронный ресурс] – Режим доступа к данным: http://ukrstat.gov.ua

Official web-site of the State Statistics Service of Ukraine (2012), “Availability and condition of fixed assets in 2010”, available at: http://ukrstat.gov.ua(accessed November 24, 2012)

5. Білоченко А.М. Фінансовий капітал в Україні: особливості формування та перспективи розвитку/ А.М. Білоченко// Фінанси України. – 2008. – №3. – С. 94–100.

Bilochenko, A.M. (2008), “Financial capital in Ukraine (peculiarities of formation and development prospects)”, Finansy Ukrainy, no.3, pp. 94–100.

6. Науменкова С.В. Інституційний розвиток фінансового сектору України / С. В. Науменкова, С.В. Міщенко // Фінанси України. – 2008. – №7. – С. 53–71.

Naumenkova, S.V. and Mishchenko, S.V. (2008), “Institutional development of financial sector in Ukraine”, Finansy Ukrainy, no.7, pp. 53–71.

7. ВасильчишинО. Лізинг як пріоритетний напрям економічного зростання України / О. Васильчишин, О. Гетьман // Економічний аналіз. – 2011. – Вип. 8. – ч.1. – С. 355–359.

Vasylchyshyn, O. and Getman, O. (2011), “Leasing as a priority economic growth in Ukraine”, Ekonomichnyi analiz, Issue 8, part 1, pp. 355–359.

8. Газман В.Д. Аритмия лизингового рынка / В.Д. Газман // Вопросы экономики. – 2010. – № 3. – С. 97–109.

Gazman, V.D. (2010), “Arrhythmia of the lease market”, Voprosy Economiki, no.3, pp. 97–109.

Files:
2013_2_amosha
Date 2014-05-06 Filesize 344.65 KB Download 590

Відвідувачі

3255138
Сьогодні
За місяць
Всього
213
7772
3255138

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за випусками 2013 Зміст №2 2013 Економіка та управління Перспективи інвестиційного фінансування технічного розвитку промисловості з використанням лізингу