Визначення показників оцінювання конкурентоспроможності кар’єрних автосамоскидів

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Автори:

В.І. Прокопенко, доктор технічних наук, професор, Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, завідувач кафедри прикладної економіки, м. Дніпропетровськ, Україна

Л.А. Бондаренко, Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, аспірантка, м. Дніпропетровськ, Україна

Реферат:

Мета. Встановити методичні основи визначення впливу технічних та економічних параметрів на ефективність експлуатації автосамоскидів та, виходячи з неї, розробити показник оцінки їх конкурентоспроможності.

Методика. Використані методи порівняльного аналізу, узагальнення наукового та практичного досвіду, системно-комплексний підхід.

Результати. Обґрунтовані групові – економічний та технічний – показники оцінювання кар’єрних автосамоскидів з урахуванням їх позитивного чи негативного впливу на результати експлуатації, визначена техніко-економічна ефективність заміни базових самоскидів на запропоновані як відношення економічного та технічного ефектів від цієї заміни. Наведена оцінка конкурентоспроможності самоскидів різних моделей.

Досліджений характер впливу технічних показників самоскидів на їх продуктивність, зміни економічного та технічного ефектів, співвідношення яких відображає питомі витрати на транспортування вантажу та визначає доцільність впровадження певної моделі автомобіля.

Наукова новизна. Удосконалено метод оцінки конкурентоспроможності, який, на відміну від існуючого, при розрахунку ефекту від заміни одних автомобілів іншими враховує позитивний чи негативний вплив технічних параметрів на економічні результати експлуатації автосамоскидів.

Практична значимість. Приведена методика та виконані розрахунки щодо доцільності заміни одних автосамоскидів іншими в умовах роботи кар’єрів.

 

Список літератури / References:

1. Розвиток гірничого автотранспорту та завдання оптимізації параметрів самоскидів і елементів кар’єрів / М.І. Лучко, В.І. Гірін, С.В. Філатов, В.В. Гірін // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля. – 2010. – №4 (146). – Ч.1. – С. 1–4.

Luchko, M.I., Girin, V.I., Filatov, S.V. andGirin, V.V.(2010), “The development of mining vehicles and the optimization of parameters and elements tippers quarrying”, Bulletin of the V. Dahl Eastern National University, no.4 (146), part. 1, pp. 1–4.

2. Фасхиев Х.А. Сколько показателей необходимо для достоверной оценки качества товаров? / Х.А.Фасхиев // Маркетинг в России и за рубежом. – М., 2008. –№ 1 (63). – С. 72–91.

Faskhiev, Kh.A. (2008), “How many indicators necessary for a reliable assessment of the quality of goods?”, Marketing in Russia and abroad, no.1 (63). pp. 72–91.

3.  Кузин Б. Методы и модели управления фирмой / Б. Кузин, В. Юрьев, Г. Шахдинаров –СПБ: Питер. – 2001. –61 с.

Kuzin, B., Yurev, V. and Shakhdinarov, H. (2001), Metody i modeli upravleniya firmoy [Methods and Models of Company Management], Piter, St-Petersburg, Russia.

4. Фасхиев Х.А. Методика оценки качества автомобилей / Х.А. Фасхиев, А.В. Крохмалева // Маркетинг в России и за рубежом. – М., 2005. – №4 (48). – С. 86–100.

Faskhiev, Kh.A. and Krokhmaleva, A.V. (2005), “Methodology of evaluation of cars quality”, Marketing in Russia and abroad, no.4 (48), pp. 86–100.

5. Жукова Г. Застосування АВС-аналізу до оцінювання економічної ефективності діяльності підприємств промислового залізничного транспорту / Г. Жукова // Збірник наукових праць ДЕТУТ; Серія Економіка і управління. – К., 2012. – №19. – С. 144–148.

Zhukova, H. (2012), “Application of ABC-analysis to the evaluation of the economic efficiency of railway transport enterprises”, Scientific Papers DETUT. Series. Economics and Management, no.19, pp. 144–148.

6. Паршина О.А. Управління конкурентоспроможністю машинобудівної продукції: монографія / Паршина О.А. – Дніпропетровськ: НГУ. – 2008. – 37с.

Parshina, O.A. (2008), Upravlinnia konkurentnospromozhnistiu mashynobudivnoi produktsii [Management of Engineering Products Competitiveness], Monograph, NMU, Dnipropetrovsk, Ukraine.

7. Фасхиев Х.А. Принятие маркетинговых решений на основе количественной оценки объектов / Х.А. Фасхиев // Маркетинг в России и за рубежом. –М.,2010. – № 2 (76). – С. 14–33.

Faskhiev, Kh.A. (2010), “Adoption of marketing decisions on the basis of a quantitative assessment of objects”, Marketing in Russia and abroad, no.2(76), pp. 14–33.

Files:
2013_2_prokopenko
Date 2014-05-06 Filesize 361.9 KB Download 573

Відвідувачі

3255133
Сьогодні
За місяць
Всього
208
7767
3255133

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за випусками 2013 Зміст №2 2013 Економіка та управління Визначення показників оцінювання конкурентоспроможності кар’єрних автосамоскидів