Вимоги до авторів

Вимоги до оформлення статей

Рейтинг користувача:  / 10

До розгляду приймаються статті українською чи російською мовою, що супроводжуються електронною версією (Microsoft Word 2010), надіслані електронною поштою.

Після проходження зовнішнього рецензування стаття для публікації перекладається авторами англійською.

Параметри сторінки: поля верхні та нижні – 2,5 см, ліві та праві – 2,0 см. Форматування статті – у дві колонки з проміжком 0,7 сантиметрів. Перші рядки всіх абзаців з відступом 0,5 см, шрифт Times New Roman, кегль 9, інтервал 1. Назва статті – кегль 13, малими літерами. Заголовки елементів основного тексту виділяються напівжирним шрифтом.

Структура статті:

 • ініціали, прізвища всіх авторів (не більше 5 осіб, у. т.ч. не більше 4 з однієї організації), місце роботи, місто, країна, електронна пошта, orcid.org/ та назва статті (до 10 слів) трьома мовами –  англійською, українською, російською (форматуванням на всю сторінку);
 • реферат (200‒300 слів виключно загальноприйнятої термінології) повинен бути структурованим і містити наступні елементи: мета;  методика;  результати; наукова новизна;  практична значимість; ключові слова (6–8 слів) англійською (форматуванням на всю сторінку), реферат не повинен повторювати назву статті;
 • основний текст статті (у дві колонки);
 • список літератури (Reference);
 • реферат та ключові слова українською та російською (у дві колонки);
 • розділ журналу для розміщення статті.

 

Основний текст статті повинен містити такі необхідні елементи:

 • постановка проблеми (Introduction);
 • аналіз останніх досліджень і публікацій (Literature review);
 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми;
 • формулювання цілі статті (постановка завдання)(Purpose);
 • опис методики (структури, послідовності) проведення дослідження (Methods);
 • виклад основного матеріалу та отриманих наукових результатів (Results);
 • висновки та перспективи подальшого розвитку в цьому напрямі (Conclusions);
 • назва та номер проекту, у рамках якого отримані представлені результати, та, за бажанням автора, згадування організацій, людей, які сприяли чи спонсорували дослідження (Acknowledgements).

Обсяг статті, включаючи текст, таблиці, рисунки, повинен складати від 6,5 до 9 сторінок (для англомовного варіанту статті). Рекомендується, щоб площа, зайнята рисунками, становила не більше 25 % об’єму основного тексту статті. Матеріал має бути викладений стисло, без повторювань даних таблиць і рисунків у тексті. Неприпустимо використовувати такі елементи форматування як „розрив розділу з нової сторінки“ та колонтитули.

Рисунки (діаграми, фото та ін.) подаються разом із текстом у місцях посилань на них та обов’язково в окремих файлах у кольоровому та чорно-білому зображенні (*.TIFF та ін.) з роздільністю не менше 500 dpi. Бажана ширина рисунків – 8,15 см або не більше 17 см для карт, схем та інших об’ємних матеріалів. Рисунок має бути розташований по центру, без обтікання текстом. Рисунки розміщують «у тексті» (не в таблицях). Символи, підписи, лінії рисунків слід виконувати таким чином, щоб вони сприймалися після приведення розміру рисунка до ширини 1 колонки. Підписи до рисунків повинні містити нумерацію в порядку розміщення в тексті та пояснювальний підпис, що виділяються курсивом. Неприпустимо включати підписи до самого рисунка.

Формули в статтях мають бути набрані за допомогою редактора формул (внутрішній редактор формул у редакторі Microsoft Word for Windows або Microsoft Equation), стиль – математичний (курсив), розмір формул – 9 pt. Формули завдовжки понад 8 см розбивають на окремі блоки до 8 см (за окремими винятками –17 см). Формули відокремлюють від тексту зверху та знизу одним інтервалом. Нумерація формул, на які є посилання в тексті, – справа в дужках. Усі фізичні величини подаються в системі СІ. Цілі частини від десяткових відокремлюються крапкою.

Таблиці подаються у книжній орієнтації, вони повинні мати тематичні заголовки і номери, фон таблиці іншим кольором не виділяють. Бажана довжина таблиці – не більше однієї сторінки, ширина – 8,15 або 17 см. Рекомендований розмір символів у таблицях – 8 pt (для ємких не менше, ніж 6 pt).

Список літератури у стилі АРА (від 10 до 20 джерел не старші за 2010 рік, із кількістю самопосилань до 20%, посилання на «Науковий вісник НГУ» небажані) наводиться у порядку згадування в тексті англійською. Список літератури мовою оригіналу надати нижче за текстом окремим списком. Посилання на літературні джерела в тексті подають у квадратних дужках. Транслітерація прізвищ авторів виконується відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» (для української). Автори надають ідентифікатор https://doi.org/ джерела.

Стаття має бути ретельно перевірена та супроводжуватися наступними скан-копіями документів: письмовою рекомендацією, підписаною доктором наук відповідного профілю; експертним висновком про можливість відкритої публікації поданої статті та ліцензійною угодою (ці документи надсилаються електронною поштою). При здаванні статті автори вказують розділ журналу для її розміщення.

Відомості про авторів у електронному вигляді: прізвище, ім’я та по батькові повністю, місце роботи (повна назва організації), місто, країна, контактні мобільні телефони, електронна пошта та ідентифікатор ORCID (форматуванням на всю сторінку, запис даних у ряд через коми) подаються в окремому файлі українською та англійською мовами. При наданні відомостей про авторів англійською слід використовувати загальноприйняту лексику для перекладу наукових ступенів, учених звань та посад.

Відповідальність за зміст статті несе автор. Надіслані матеріали не повертаються.

Статті, що не відповідають вимогам редакції «Наукового вісника НГУ», не розглядаються.

 

Відвідувачі

4680506
Сьогодні
За місяць
Всього
60
16486
4680506

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Авторам і читачам вимоги до авторів