Дослідження умов накопичення газу метану в підробленому вуглепородному масиві

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

 Автори:

М.Ю. Іконніков, кандидат технічних наук, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», доцент кафедри аерології та охорони праці, м. Дніпропетровськ, Україна

Реферат:

Мета. Прогнозування місць локального накопичення газу метану в породах, що вміщують вугленосні пласти, на виїмкових дільницях вугільних шахт у процесі просування лави з метою підвищення безпеки робіт.

Методика. Дослідження здійснювалися шляхом визначення (із застосуванням технічних засобів радіаційного контролю) місць підвищеного, у порівнянні з фоновим, вмісту газу радону в суміші з газом метаном у рудниковому повітрі гірничих виробок.

Результати. На підставі розробленої методики оцінки умов і природи накопичення газу метану у вугільному забої та сполучених гірничих виробках із застосуванням методу радіаційного контролю інертного газу радону, та отриманих шляхом шахтних досліджень даних, виявлено місця підвищеного надходження в гірничі виробки радону з нетривалим терміном перебування в атмосфері в суміші з метаном у зонах тектонічних порушень, що свідчить про поточну інтенсивну десорбцію метану та продуктів розпаду радону з підроблених пластів. Це дозволяє завчасно виявляти потенційно небезпечні за метаном ділянки гірничих виробок, а також прогнозувати газову ситуацію на виїмкових дільницях, підвищити безпеку на вугільних шахтах шляхом запобігання досягнення неприпустимих концентрацій газу метану при керуванні провітрюванням і знизити збитки від простоїв, обумовлених газовим фактором.

Наукова новизна. Запропоновано методику прогнозування місць локального накопичення газу метану в підробленому просторі виїмкових дільниць вугільних шахт методом радіаційного контролю.

Практична значимість. Виявлення місць локального накопичення метану в підробленому просторі вугільних шахт дозволяє технологічними заходами попередити раптові викиди метану в гірничі виробки, запобігти аваріям та збільшити продуктивність шахт.

 

Список літератури / References: 
 
1. Геомеханічний моніторинг підземних геотехнічних систем / [А.В. Анциферов, С.І. Скіпочка, А.О. Ялан-ський та ін.] – Вид-во „Ноулідж“, 2010. – 251 с.
Antsyferov, A.V., Skipochka, S.I. and Yalanskyi, A.O. (2012), Heomekhanichnyi monitorynh pidzemnykh heotekhnichnykh system [Geotechnical Monitoring of Underground Mechanical Systems], Publishing House “Knowledge”.
 
2. Булат А.Ф. Научно-методические основы и реализация технологии дегазации углепородного массива – „газового горизонта“ / А.Ф. Булат, Е.Ф. Звягильский // Мате-риалы международного энергетического форума „МЭФ СНГ-04“. – Ялта, 2004. – Секция Уголь СНГ. – С. 1–4.
Bulat, A.F. and Zviahylskyi Ye.F. (2004), “Methodological foundations and implementation of coal-bearing rock massif (so called ‘gas horizon’) degasation technology”, Proc. of the International Energetics Forum “MEF SNG-04”, Yalta, pp.1–4.
 
3. Способи оцінки небезпечних явищ у складних гірничо-геологічних умовах на базі вимірювань радіаційних випромінювань / [В.Г. Перепелиця, А.О. Яланський, Т.А. Паламарчук та ін ] // Геотехническая механика: Межвед. сб. научн. тр. – Днепропетровск: ИГТМ им. Н.С. Полякова НАН Украины, 2004. – Вып. 50. – С. 142–148.
Perepelytsia, V.H., Yalanskyi, Ya.O. and Palamarchuk, T.A. (2004), “Ways of estimation of dangerous occurrences in difficult geologic and mining conditions through measuring of radioactive emissions”, Geotechnicheskaya mekhanika, published by N.S. Polyakov IGTM NAS of Ukraine, Dnepropetrovsk, Issue 50, pp. 142–148.
 
4. Фізичне обґрунтування працездатності та інформативності методу радіаційного випромінювання у вугільних шахтах / [В.Г. Перепелиця, А.О. Яланський, Т.А. Паламарчук та ін ] // Вісті Донецького гірничого інституту. – 2004. – №2. – С. 147–154.
Perepelytsia, V.H., Yalanskyi, Ya.O. and Palamarchuk, T.A. (2004), “Physical substantiation of the radioactive emissions measuring method efficiency in coal mines”, Visti Donetskoho hirnychoho instytutu, no.2, pp. 147–154.
 
5. Теоретичне обґрунтування застосування методу радіаційного випромінювання як фактора використання виробничого контролю стану вуглепородного масиву / [А.Ф. Булат, В.Г. Перепелиця, А.О. Яланський та ін.] // Геотехническая механика: Межвед. сб. научн. тр. – Днепропетровск: ИГТМ им. Н.С. Полякова НАН Украины, 2006. – Вып. 66. – С. 3–14.
Bulat, A.F., Perepelytsia, V.H. and Yalanskyi, Ya.O. (2006), “Theoretical substantiation of of the radioactive emissions measuring method use for control of rock massif state”, Geotechnicheskaya mekhanika, published by N.S. Polyakov IGTM NAS of Ukraine, Dnepropetrovsk, Issue 66, pp. 3–14.
 
6. Застосування методів радіометрії для контролю зміни напружено-деформованого стану масиву при вугледобуванні / [В.Г. Перепелиця, А.О. Яланський, Т.А. Паламарчук та ін.] // Матер. III міжнародної наук.-практ. конф. „Промышленная безопасность и охрана труда“. – Ялта, 2008. – С. 79–87.
Perepelytsia, V.H., Yalanskyi, Ya.O. and Palamarchuk, T.A. (2008), “Application of radiometry methods for control of stressed state of rock massif during coal production”, Proc. of the 3rd International Scientific Conf. “Promyshlennaya bezopasnost i okhrana truda”, Yalta, pp. 79–87.
 
Files:
2012_6_ikonnikov
Date 2013-12-24 Filesize 392.1 KB Download 930

Відвідувачі

3257230
Сьогодні
За місяць
Всього
346
9864
3257230

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за випусками 2012 Зміст №6 2012 Розробка родовищ корисних копалин Дослідження умов накопичення газу метану в підробленому вуглепородному масиві