Вплив динамічних навантажень на зміну структури порід різного генезису

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

 Автори:

Е.І. Єфремов, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, м. Дніпропетровськ, Україна

К.С. Іщенко, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, старший науковий співробітник, м. Дніпропетровськ, Україна

І.Л. Кратковський, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, старший науковий співробітник, м. Дніпропетровськ, Україна

О.С. Баскевич, кандидат фізико-математичних наук, Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет», старший науковий співробітник, м. Дніпропетровськ, Україна

Реферат:

Мета. Дослідження характеру руйнування полімінеральних гірських порід різного генезису для створення ресурсо- й енергозберігаючих способів їх видобутку.

Методика. У лабораторних і полігонних умовах за допомогою рентгенівської установки ДРОН-3, поляризаційного мікроскопа МП-2, забезпеченого інтегратором ИСА, вивчені структурні зміні в полімінеральних породах різного генезису, підданих дії динамічних навантажень різної інтенсивності (високошвидкісна відцентрова ударна установка, вибухове руйнування моделей).

РезультатиПриведено результати гранулометричного та рентгеноструктурного аналізів дрібнодисперсних фракцій порід магматичного, метаморфічного й осадового генезису, зруйнованих динамічними навантаженнями.

Наукова новизна. При вивченні дрібнодисперсних фракцій осадових, метаморфічних і метасоматично змінених гранітів світлооптичним і рентгеноструктурним методами встановлена повна аналогія в характері руйнування порід різного генезису при їх ударному й вибуховому навантаженні. У складі дрібнодисперсних фракцій зруйнованих порід переважають найдрібніші уламки зерен мінералів з найбільшою щільністю дефектів будови. Для пісковиків і залізистих кварцитів таким мінералом є кварц; при дії на метасоматичні граніти вибухових навантажень у складі часток фракції 0–100 мкм уламки альбіту й кальциту домінують над частками кварцу. У рентгенівському спектрі гранітів з’являються лінії, характерні для мінералів, що містять уран.

Практична значимість. Виконані дослідження дозволять розробити ресурсо- й енергозберігаючі способи видобутку та подальшої переробки мінеральної сировини.

 

Список літератури / References: 
 
1. А.с. 1490573 СССР, МКИ3 01P 21/00. Центробежная установка для ударных испытаний материалов / Э.И. Ефремов, В.И. Лисица, И.Н. Мячина и др. (СССР) – № 25769870/22; Заявл. 05.06.87; Опубл. 30.06.89. – Бюл. № 24. – 3 с.
С.с. 1490573 USSR, ICI3 01P 21/00. Centrifugal setting for the shock tests of materials / E.I. Yefremov, V.I. Lisitsa, N.I. Myachina (USSR) – No. 25769870/22; Declared June 5, 1987; Published June 30, 1989, Bul. No.24, 3 p.
 
2. Лисица В.И. Дробление дисперсной среды при свободном ударе / В.И. Лисица, Н.И. Мячина, В.В.Уваров // Повышение эффективности разрушения горных пород: Сб. науч. тр. ИГТМ АН УССР. – К.: Наук. думка, 1991. – С.100–103.
Lisitsa, V.I. Myachina, N.I. and Uvarov, V.V. (1991), “Crushing of dispersible medium by free-kick”, Povysheniye effektivnosti razrusheniya gornykh porod, Collected articles of IGTM of NAS of Ukraine, Naukova dumka, P. 100–103.
 
3. Петренко В.Д. Влияние микроструктуры магнетитовых кварцитов на результаты взрывного разрушения / В.Д. Петренко, И.Л. Кратковский, Л.А. Логвина // Повышение эффективности разрушения горных пород. Сб. науч. тр. ИГТМ АН УССР – К.: Наук. думка, 1991. – С.72–76.
Petrenko, V.D., Kratkovsky, I.L. and Logvina, L.A. (1991), “Influence of microstructure of magnetite quartzite’s on the results of explosive destruction”, Collected articles of IGTM of NAS of Ukraine, Naukova dumka, Kiev, pp. 72–76.
 
4. Экспериментальные результаты разрушения полиминеральных сред при взрывном и механическом воздействии / Э.И. Ефремов, В.Д. Петренко, И.Л. Кратковский, В.В. Шеленок // Материалы Международной конференции „Высокоэнергетическая обработка материалов“ – Днепропетровск, 1995. – С.44–49.
Yefremov, E.I., Petrenko, V.D., Kratkovsky, I.L. and Shelenok, V.V. (1995), “Experimental results of destruction of polymineral medium under explosive and mechanical influence”, Proc. of the International Conf. “High-energy Action of Materials”, Dnepropetrovsk, pp. 44–49.
 
5. Влияние типов ВВ на интенсивность взрывного разрушения известняков и доломитов / Э.И. Ефремов, И.Л. Кратковский, А.В. Пономарев, Е.В. Николенко // Сб. науч. тр. Нац. горн. Акад. Украины – 2001. – Т.3 – №11. – С. 20–23. 
Yefremov, E.I., Kratkovsky, I.L., Ponomarev, A.V. and Nikolenko, E.V. (2001), “Influence of explosives of different types on intensity of limestone and dolomite explosive destruction”, Collection of scientific works of the National Mining Academy of Ukraine, Vol. 3, no. 11, pp. 20–23.
 
6. Ищенко К.С. Изменение структуры песчаника при действии динамических нагрузок / К.С. Ищенко, И.Л. Кратковский, А.С. Баскевич // “Форум гірників 2011”: Матеріали міжнародної конференції, (Дніпропетровськ 12 жовтня – 15 жовтня 2011) / М-во освіти і науки, молоді та спорту ДВНЗ „Національній гірничий університет“ – Дніпропетровськ: ДВНЗ „Національний гірничий університет“, 2011.– С. 95–103.
Ishchenko, K.S., Kratkovsky, I.L. and A.S. Baskevich (2011), “Sandstone structure change under dynamic loading”, Proc. of the International Conference “Forum of Mining Engineers – 2011”, Dnepropetrovsk, October 12–15, 2011, “National Mining University”, P. 95–103.
 
7. Кратковский И.Л. Влияние режима кристаллизации гранитов на мобльность системы трансляционного скольжения в кварце / Кратковский И.Л. // Науковий вісник НГУ. – Дніпропетровськ, 2009. – №6. – С. 54–63.
Kratkovsky, I.L. (2009), “Influence of granites crystallization mode on mobility of the transmission skidding system in quartz”, Naukovyi visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, no.6, pp. 54–63.
 
8. О влиянии фракционного состава кварцсодержащих пород на содержание силикозоопасной пыли в продуктах их разрушения / Э.И. Ефремов, В.Д. Петренко, И.Л. Кратковский, С.В. Шевченко // Докл. АН Украины – 1993 – № 5. – С.45–49.
Yefremov, E.I., Petrenko, V.D., Kratkovsky, I.L. and Shevchenko, S.V. (1993), “About influence of factious composition of quartz-containing rocks on maintenance of dangerous-schistose dust in products of their destruction, Report of Academy of Sciences of Ukraine, no.5, pp. 45–49.
 
Files:
2012_6_yefremov
Date 2013-12-24 Filesize 3.31 MB Download 617

Відвідувачі

3124497
Сьогодні
За місяць
Всього
4
5678
3124497

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за випусками 2012 Зміст №6 2012 Розробка родовищ корисних копалин Вплив динамічних навантажень на зміну структури порід різного генезису