Формування концепції планування змін на підприємстві на засадах урахування інтересів зацікавлених груп

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Aвтори:

С.Р. Стеців, Національний університет Львівська політехніка, аспірантка, м. Львів, Україна

Реферат:

Мета. Поетапна деталізація послідовності планування змін на підприємстві з акцентуванням уваги на врахуванні й визначенні стадії його життєвого циклу та розпізнаванні виду змін. Формування альтернатив набору інструментів підвищення готовності внутрішніх зацікавлених груп до змін залежно від складності їх цілей та завдань.

Методика. У дослідженні використано загальнонаукові методи системного підходу, багатоваріантного аналізу, узагальнення досвіду науковців за проблемою, для схематичного зображення розробок використано графічний метод.

Результати. Розроблено концепцію планування змін на підприємстві. Окреме місце в концепції відведено питанням розпізнавання змін, що здійснено шляхом формування системи одночасних рівнянь, яка базується на узгодженні інтересів зовнішніх та внутрішніх зацікавлених груп з інтересами підприємства. Технологіями впровадження змін, що становлять передумову формування карти цілей змін, визначено технологію механістичних змін та організаційного розвитку. Таким чином, у концепції поєднано структурний та психологічний погляди на управління змінами. З урахуванням важливості людського ресурсу в досягненні цілей діяльності та змін зокрема, визначено інструментарій підвищення готовності внутрішніх зацікавлених груп до впровадження змін.

Наукова новизна. Розроблено концепцію планування змін, що враховує особливості функціонування та напрями розвитку підприємства відповідно до стадії життєвого циклу. Удосконалено та деталізовано інструменти, спрямовані на підвищення готовності внутрішніх зацікавлених груп підприємства до впровадження змін, та досліджено ефективність їх застосування залежно від технології впровадження змін.

Практична значимість. Результати дослідження можуть бути використані в діяльності підприємств будь-якої галузі з урахуванням її особливостей під час планування змін. Наведені інструменти підвищення готовності до впровадження змін можуть бути використані в мотиваційних аспектах діяльності та спрямовані на зростання творчої активності, розвиток, навчання та змагальність серед внутрішніх зацікавлених груп

 

Список літератури / References:

 

1. Hiatt, J.M. ADKAR: a model for change in business, government and our community. How to implement successful change in our personal lives and professional careers, available at: www.change-management.com (accessed December 14, 2012).

 

2. Kirton, M. J. Adaptation-Innovation: In the Context of Diversity and Change (2003), New York, NY: Routledge.

 

3. Воронков Д. К. Сценарне моделювання умов здійснення стратегічних змін на підприємстві / Д.К. Воронков // Актуальні проблеми економіки.  – 2010. – № 8. – С. 283–291.

 

Voronkov, D.K. (2010), “Scenario modeling of conditions of strategic changes realization at an enterprise”, Aktualni problemy ekonomiky, no.8, pp. 283291.

 

4. Стеців С.Р. Принципи формування методу розпізнавання змін у процесі життєвого циклу підприємства / С.Р. Стеців // Наука й економіка. – 2012. – № 3 (27). – С. 104–108.

 

Stetsiv, S.R. (2012), “The principles of formation of changes identification method during life cycle of an enterprise”, Nauka i ekonomika, no. 3(27), pp. 104108.

 

5. Armenakis, A.A. (2002), “Crafting a change message to create transformational readiness”, Journal of Organiza­tional Change Management, Vol. 15, no.2, pp. 169–183.

 

6. Дак Дж.Д. Монстр перемен. Причины успеха и провала организационных преобразований / Дак Дж.Д. – М. : Альпина Паблишер, 2003.  – 320 с.

 

Dak, J.D. (2003), Monstr peremen. Prichiny uspekha i provala organizatsionnykh preobrazovaniy [The Change Monster: The Human Forces That Fuel or Foil Corporate Transformation and Change], Alpina Pablisher, Moscow, Russia.

 

7. Ковалев С.В. Основы нейролингвистического программирования / Ковалев С.В.Воронеж: Издательство НПО МОДЭК, 2001. – 160 с.

 

Kovaliov, S.V. (2001), Osnovy neirolingvisticheskogo programmirovaniya [Basics of Neuro Linguistic Programming], Izdatelstvo NPOMODEK”, Voroniezh, Russia.

 

8. Weiner, B.J. (2009), A theory of organizational readiness for change, Implementation Science, Vol. 4: 67, available at: www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC 2770024/ (accessed December 14, 2012)

 

9. Дилтс Р. Коучинг с помощью НЛП / Дилтс Р. – СПб. : Прaйм-ЕВРОЗНАК, 2004. – 256 с.

 

Dilts, R. (2004), Kouching s pomoshchiu NLP [Coaching with a Help of NLP], Praim-YEVROZNAK, Sankt-Petersburg, Russia.

 

10. Червінська Л.П. Використання „альтернативної“ зайнятості персоналу / Л.П. Червінська // Збірник наукових праць КНЕУ ім. В. Гетьмана. Соціально-трудові відносини : теорія і практика.  – 2011. – № 2. – С. 32–37.

 

Chervinska, L.P. (2011), “The use of ‘alternative’ employment of personnel”, Zbirnyk naukovykh prats KNEU im. V. Hetmana, no.2, pp. 32–37.

 

Files:
2013_4_stetsiv
Date 2014-07-24 Filesize 140.62 KB Download 462

Відвідувачі

3230772
Сьогодні
За місяць
Всього
171
17375
3230772

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Про журнал редакційна колегія UkrCat Архів журналу 2013 Зміст №4 2013 Економіка та управління Формування концепції планування змін на підприємстві на засадах урахування інтересів зацікавлених груп