Експрес-діагностування тенденцій стану економічної захищеності підприємства за показниками контролю інноваційної діяльності

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Aвтори:

І.Б. Хома, кандидат економічних наук, доцент, Національний університет Львівська політехніка, доцент кафедри фінансів, докторант, м. Львів, Україна

Реферат:

Мета. Формування та використання апарату експрес-діагностики щодо виявлення тенденцій економічної захищеності промислового підприємства на основі мінімально запропонованої кількості показників контролю за якістю протікання інноваційної діяльності на сучасному промисловому підприємстві.

Методика. Використана методика коефіцієнтного підходу до обчислення диференційовано підібраних показників-індикаторів, які зведені до однакової розмірності, що спрощує їх системний контроль.

Результати. Результати експрес-діагностування щодо загальної тенденції економічної захищеності господарюючого суб’єкта базуються на динаміці показників: рівня фінансування та кредитування інноваційної діяльності, інтегрального показника ефективності інноваційної діяльності та рентабельності інноваційного проекту за рахунок вкладених у підприємство інвестицій у системі діагностики інноваційної захищеності.

Наукова новизна. Науковою новизною у статті можна вважати розроблення концептуального підходу щодо здійснення експрес-діагностування оптимальної вибірки індикаторних показників, що локалізовано точно встановлюють контроль за станом інноваційної діяльності господарюючого суб’єкта і максимально щільно кореспондуються у часі зі зростаючими або спадаючими тенденціями внутрішнього стану економічної захищеності досліджуваного промислового підприємства, фіксуючи вплив різноманітних загроз, у першу чергу, на інноваційну діяльність та дозволяючи об’єктивно оцінити стан збереженого його економічного потенціалу при виготовлені та реалізації інноваційного продукту.

Практична значимість. Полягає у прискореному виявленні тенденцій мінливого стану поточної економічної захищеності підприємства в результаті дії загроз внутрішнього й зовнішнього середовищ та в доволі простому прикладному використанні для будь-якого підприємства, що планує перевірити динаміку свого потенційного ступеню захищеності, насамперед, за рахунок ефективності протікання інноваційної діяльності з використанням комплексу інформаційних даних у розрізі динаміки проміжних величин контрольних параметрів. Загалом інноваційна діяльність на підприємстві може додатково стимулюватись різними заходами та встановлювати кореляційний взаємозв’язок з операційною та фінансово-інвестиційною діяльністю у відносинах співпраці з конкурентами та фінансово-кредитними установами. 

 

Список літератури / References:

 

1. Алексеев И.В. Оценка инновационной деятельности в системе контроля уровня экономической безопасности промышленного предприятия: монография / И.В. Алексеев, И.Б. Хома – Донецк: ДонУЭП, 2011. – 328 с.

 

Alekseyev, I.V. and Khoma, I.B. (2011), Otsenka innovatsyonnoy deyatelnosti v sisteme kontrolya urovnya ekonomicheskoy bezopasnosti promyshlennogo predpriyatiya [Assessment of Innovative Activities within the Control System of Economic Protectability Level of an Industrial Enterprise]: monograph, Donetsk University of Economics and Law, Donetsk, Ukraine.

 

2. Завлин П.Н. Оценка эффективности инноваций / П.Н. Завлин, А.В. Васильев – СПб.: Бизнес-Пресса, 1998. – 216 c.

Zavlin, P.N., Vasilyev, A.V. (1998), Otsenka effektivnosti innovatsiy [Assessment of Innovation Effectiveness], Publishing House Business press, St. Petersburg, Russia.

 

3. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком / Ілляшенко С.М.  – Суми: ВТД „Університетська книга“, 2005. – 324 с.

Illyashenko, S.M. (2005), Upravlinnia innovatsiynym rozvytkom [Management of innovation development] High school textbook, VTD Universytetska knyha, Sumy; Publishing House Pryntsessa Olga, Kyiv, Ukraine.

 

4. Лапко О.О. Інноваційна діяльність у системі державного регулювання: монографія / Лапко О.О. – К.: ІЕП НАНУ, 1999. – 254 с.

Lapko, O.O. (1999), Innovatsiina diialnist v systemi derzhavnogo reguliuvannia [Innovation Activity in the Governmental Regulation System], monograph, National Academy of Sciences of Ukraine: Institute of Industrial Economics, Kyiv, Ukraine.

 

5. Микитюк П.П. Аналіз впливу інвестицій та інновацій на ефективність господарської діяльності підприємства: монографія / Микитюк П.П. – Тернопіль: Економічна думка, ТНЕУ, 2007. – 296 с.

Mykytyuk, P.P. (2007), Analis vplyvu investitsii ta innovatsii na efektivnist gospodarskoi diialnosti pidpryemstv [Analysis of the Influence of Investment and Innovation Activities on the Efficiency of Business Enterprises], monograph, Ekonomichna dumka, Ternopil, Ukraine.

 

6. Микитюк П.П. Інноваційна діяльність / П.П. Микитюк, Б.Г. Сенів. – К., 2009. – 392 с.

Mykytiuk, P.P., Seniv, B.G. (2009), Innovatsiyna diyalnist [Innovation Activity], High school textbook, Centre of the educational literature, Kyiv, Ukraine.

 

7. Поклонський Ф.Ю. Визначення умов стратегічного спрямування управління інвестиційною та інноваційною діяльністю на промислових підприємствах / Ф.Ю. Поклонський, Я.О. Арчикова // Розвиток фінансових методів державного управління національною економікою: Зб. наук. праць – Донецьк: ДонДУУ, 2010. – вип. 165. – С. 194–207.

Poklonsky, F.Yu., Archykova, Ya.O. (2010), “Definition of terms of strategic direction of investment and innovation activities in industry”, Rozvytok finansovykh metodiv derzhavnogo upravlinnya natsionalnoyu ekonomikoyu, Collection of Scientific Papers, Donetsk State University of Management, Series Economy, Issue 165, Donetsk, pp. 194207.

 

8. Шкарлет С.М. Формування економічної безпеки підприємств засобами активізації їх інноваційного розвитку: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук: спец. 08.00.04 „Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)“ / С.М. Шкарлет. – К., 2007. – 40 с.

Shkarlet, S.M. (2007), “Formation of economic Protectability of Companies through Intensification of Their Innovation Development”, Abstract of Dissertation for the Degree of Dr. Sci. (Econ.), Kyiv, Ukraine.

 

9. Хома И.Б. Аспекты инновационной деятельности в формировании экономической защищённости промышленного предприятия: Материалы VI Международной заочной научно-практической конференции „Актуальные вопросы технических, экономических и гуманитарных наук“, г. Георгиевск, 23–24 ноября 2011 г. / И.Б. Хома –  Георгиевск: Георгиевский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО „Северо-Кавказский государственный технический университет“, 2011. – С. 182–195.

Khoma, I.B. (2011), “Aspects of the innovative activities in formation of the economic protectability of an industrial enterprise”, Proceedings of the 6th International Scientific and Practical Conference Actual problems of technical, economic, and human sciences”, Georgievsk Institute of Technology (Branch) of Federal State Educational Establishment of Higher Professional Education “North Caucasus State Technical University”, Georgievsk, Russia, November 23–24, 2011, pp. 182–195.

Files:
2013_4_khoma
Date 2014-07-24 Filesize 122.07 KB Download 456

Відвідувачі

3230778
Сьогодні
За місяць
Всього
177
17381
3230778

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Про журнал редакційна колегія UkrCat Архів журналу 2013 Зміст №4 2013 Економіка та управління Експрес-діагностування тенденцій стану економічної захищеності підприємства за показниками контролю інноваційної діяльності