Механізм забезпечення стратегічної гнучкості підприємства

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 

Автори:

О.В. Шатілова, Державний вищий навчальний заклад „Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана“, асистент кафедри менеджменту, м. Київ, Україна

Реферат:

МетаДослідження процесів формування та забезпечення стратегічної гнучкості підприємства.

МетодикаОсновною методикою оптимізації бізнес-портфеля підприємства в контексті забезпечення стратегічної гнучкості є використання моделі формування інвестиційного портфеля. У роботі використано методи економічного аналізу, математичної статистики та прогнозування.

Результати. Визначено етапи процесу формування та механізм забезпечення стратегічної гнучкості підприємства. Обґрунтовано необхідність реструктуризації портфеля бізнес-напрямків підприємства в контексті забезпечення стратегічноїгнучкості.

Наукова новизнаЗапропоновано розглядати формування стратегічної гнучкості підприємства, як безперервний циклічний процес, що складається з таких етапів, як: передбачення, формулювання, акумулювання та реалізація. Описаний механізм забезпечення стратегічної гнучкості на основі оптимізації портфеля бізнес-напрямів підприємства з використанням модифікації моделі формування інвестиційного портфеля Марковіца.

Практична значимість. Запропонована оптимальна з точки зору мінімізації ризиків структура бізнес-портфеля автомобілебудівного підприємства ДП „Автоскладальний завод №2“ АТ „Автомобільна компанія „Богдан Моторс“, яка відповідає основним тенденціям розвитку українського ринку нових автомобілів і сприяє забезпеченню стратегічної гнучкості.

 

Список літератури / References:

1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия: пер. с англ. / И. Ансофф; под ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб.: Издательство „Питер“, 1999. – 416 с.

Ansoff, I. (1999), Novaya corporativnaya strategiya [New Corporate Strategy], Piter, St.-Petersburg, Russia.

2. Божидарнік Т.В. Економічний механізм управління сталим розвитком підприємств у перехідній економіці/ Т.В. Божидарнік; заред. А.В. Шегди // Теоретичні та практичні питання економіки. Зб. наук. праць. – К.: ТОВ „Кадри“, 2002 – Вип. 1– С. 167–174.

Bozhydarnik, T.V. (2002), Economic Mechanism of Management Constant Enterprise Development in Transition Economy”, Teoretychni ta praktychni pytannia ekonomiky, Issue 1, pp. 167–174.

3. Коробецький Ю.П. Імітаційні моделі у гнучкому виробництві: монографія/ Ю.П. Коробецький, С.К. Рамазанов. – Луганськ: Вид-воСНУім. В. Даля, 2003. – 280 с.

Korobetskyi, Yu.P. and Ramazanov, S.K. (2003), Imitatsiini modeli u gnuchkomu vyrobnytstvi [Simulation Models In Flexible Production], V. Dall SNU, Lugansk, Ukraine.

4. ПастуховаВ.В. Стратегічне управління підприємством: філософія, політика, ефективність: монографія / ПастуховаВ.В. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. – 302 с.

Pastukhova, V.V. (2002) Strategichne upravlinnia pidpryemstvom: filosofiia, polityka, efectyvnist [Strategic Management of an Enterprise: Philosophy, Policy, Efficiency], KNTEU, Kyiv, Ukraine.

5. Самочкин В.Н. Гибкое развитие предприятия: анализ и планирование / Самочкин В.Н.; 2-е изд. испр. и доп. – М.: Дело, 2000. – 376 с.

Samochkin, V.N. (2000), Gibkoe razvitie predpriyatiya: analiz i planirovanie [Flexible Development of an Enterprise: Analysis and Planning], Delo, Moscow, Russia.

6. Ситницький М.В. Формування концепції стратегічної гнучкості на виробничих підприємствах/ М.В. Ситницький// Формування ринкових відносин в Україні– 2007. – №1 (68).– С. 104–107.

Sytnytskyi, M.V. (2007), “Forming conception of strategic flexibility of a manufacturing enterprise”, Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, no.1(68), pp. 104–107.

7. Хэмэл Г. Стратегическая гибкость: пер. с англ. / Г. Хэмэл, К. Прахалад, Д. О’Нил. – СПб.: Питер, 2005. – 384 с.: ил.

Hamel, G., Prahalad, C.K., Thomas, H. and O’Neill, D., Strategic Flexibility, Chichester, UK, Wiley.

Files:
2013_2_shatilova
Date 2014-05-06 Filesize 497.33 KB Download 602

Відвідувачі

3478065
Сьогодні
За місяць
Всього
428
39713
3478065

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Індексація журналу UkrCat Архів журналу 2013 Зміст №2 2013 Економіка та управління Механізм забезпечення стратегічної гнучкості підприємства