Управління якістю здоров’язберігаючої діяльності освітніх організацій: концептуальні та структурно-функціональні інновації

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Автори:

В.А. Федоров, доктор педагогічних наук, професор, ФДАОЗ ВПО «Російський державний професійно-педагогічний університет», директор науково-освiтнього центру професiйно-педагогiчної освiти, м. Єкатеринбург, Російська Федерація

Н.В. Третьякова, кандидат педагогічних наук, доцент, ФДАОЗ ВПО «Російський державний професійно-педагогічний університет», доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання, м. Єкатеринбург, Російська Федерація

Реферат:

Мета. Дослідження направлене на обґрунтування концептуальних положень забезпечення якості здоров’язберігаючої діяльності освітніх організацій і розробку стратегічних установок з його управління, заснованих на положеннях міжнародних стандартів ISO.

Методи. З числа теоретичних методів використаний історико-логічний, порівняльно-співставний, аналітичний методи, системний аналіз, моделювання, прогнозування. Емпіричні методи включали вивчення та узагальнення педагогічного досвіду.

Результати. Розроблені концептуальні положення забезпечення якості здоров’язберігаючої діяльності освітніх організацій, що розкривають його сутність і представлені у формі цілей і принципів управління. Встановлено, що реалізація виділених у дослідженні принципів управління якістю здоров’язберігаючої діяльності обумовлює необхідність виділення за рахунок внутрішніх резервів освітніх організацій структурного підрозділу – служби здоров’я, що забезпечує реалізацію основних напрямів здоров’язберігаючої діяльності й що включає до своєї структури ряд спеціалізованих підрозділів (медико-санітарно-гігиієнічний, валеолого-педагогічний, фізкультурно-оздоровчий, психолого-педагогічний, моніторинговий). Робота підрозділів орієнтована на відповідному їх специфіці напрямі діяльності, в описі яких найбільш повніше представлені всі аспекти здоров’язберігаючої діяльності освітніх організацій з урахуванням міжвідомчого соціального партнерства. На чолі служби та кожного з виділених підрозділів знаходяться їх керівники, наділені відповідними повноваженнями та відповідальністю. Не дивлячись на спільність виконуваних підрозділами функцій (діагностико-прогностична, інформаційно-консультативна й науково-координаційна), усередині служби, за збереження єдиного стратегічного напряму діяльності, розведені сфери компетентності фахівців, задіяних у здоров’язбереженні.

Наукова новизна. Уточнене поняття «якість здоров’язберігаючої діяльності освітніх організацій» як ступінь здатності організації виконувати на необхідному рівні свої функції зі збереження та зміцнення здоров’я тих, що навчаються. Визначені концептуальні положення забезпечення якості здоров’язберігаючої діяльності освітніх організацій. Розроблені стратегічні установки з його управління. Розроблена структурно-функціональна модель служби здоров’я. Дослідження розвиває перспективний науковий напрям, забезпечує його методологічне обґрунтування та концептуальні основи. Розвиток основ управління якістю здоров’язберігаючої діяльності освітніх організацій з’явиться як важлива методологічна, теоретична й практична проблема.

Практична значимість. Використання отриманих результатів в освітній практиці дозволяє забезпечити до-сягнення якості здоров’язберігаючої діяльності освітніх організацій і тим самим підвищити рівень стану здоров’я тих, що навчаються.

Список літератури / References:

1. ГОСТ ISO 9000-2011. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь (ISO 9000:2005, IDT). – М.: Стандартинформ, 2012. – 28 с.

GOST ISO 9000-2011, [The Quality Management System. Fundamentals and Vocabulary], (2002), (ISO 9000:2005, IDT), Standartinform, Moscow, Russian Federation.

2. Коджаспирова Г.М. Словарь по педагогике / Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров – М.: МарТ, 2005. – 448 с.

Kodžaspirova, G.M. and Kodžaspirov, A.Yu. (2005), Slovar po pedagogike [Dictionary of Pedagogy], MarT, Moscow, Russian Federation.

3. Мильнер Б.З. Теория организации / Б.З. Мильнер. – М.: Инфа-М, 2002. – 480 с.

Milner, B.Z. (2002), Teoriya organizatsyi [The Theory of Organization], Infa-M, Moscow, Russian Federation.

4. Третьякова Н.В. Качество здоровьесберегающей деятельности образовательных организаций: теория и технологии обеспечения: монография / Н.В. Третьякова, В.А. Федоров – Екатеринбург: Рос. гос. проф.-пед. ун-т, 2014. – 208 с.

Tretyakova, N.V. and Fedorov, V.A. (2014), Kachestvo zdorovyesberegayushchey deyatelnosti obrazovatelnykh organizatsyi [The Quality of Educational Organizations to Preserve the Health of Students: Theory and Technology Ensure], Monograph, Russian State Vocational-Pedagogical University, Ekaterinburg, Russian Federation.

5. Фалмер Р.М. Энциклопедия современного управления: в 5 томах / Р.М. Фалмер – М.: Финансы и статисти-ка, 2005. – Т. 2: Организация как функция управления. – 142 с.

Falmer, R.M. (2005), Entsyklopediya sovremennogo upravleniya. T.2 Organizatsya kak funktsya upravleniya [Encyclopedia of Modern Management. Volume 2. The Organization as a Function of Management], Finansy i Statistika, Moscow, Russian Federation.

6. Фомичев С.К. Основы управления качеством / Фомичев С.К. , Старостина А.А. , Скрябина Н.И. – К.: Изд-во МАУП, 2002. – 192 с.

Fomichev, S.K., Starostina, A.A. and Scriabina, N.I. (2002), Osnovy upravleniya kachestvom [Quality Management Basics], МАUP, Kiev, Ukraine.

7. Шамова Т.И. Управление образовательным процессом в адаптивной школе / Т.И. Шамова, Т.М. Давыденко М.: Педагогический поиск, 2001. 384 с.

Shamova, Т.I. and Davydenko, T.M. (2001), Upravleniye obrazovatelnym protsessom v adaptivnoy shkole [Management of Educational Process in Adaptive School], Monograph, Pedagogicheskiy Poisk, Moscow, Russian Federation.

 

Files:
2015_06_fedorov
Date 2016-02-08 Filesize 470.46 KB Download 871

Відвідувачі

6698737
Сьогодні
За місяць
Всього
1781
202925
6698737

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за випусками 2015 Зміст №6 2015 Економіка та управління Управління якістю здоров’язберігаючої діяльності освітніх організацій: концептуальні та структурно-функціональні інновації