Витрати на лікування населення м. Кривий Ріг як складова платежу „Збір за забруднення навколишнього природного середовища“

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 

Автори:

І.М. Пістунов, доктор технічних наук, професор, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», професор кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій, м. Дніпропетровськ, Україна

О.П. Антонюк, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», асистент кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій, м. Дніпропетровськ, Україна

Анотація:

Наведено перелік підприємств – основних забруднювачів навколишнього природного середовища в місті Кривий Ріг. Розраховано податкові платежі „Збір за забруднення природного навколишнього природного середовища“ за 1991–2009 роки, визначено відсоток екологічного податку, який необхідно спрямувати на медичне обслуговування людей, які захворіли внаслідок забруднення навколишнього середовища м. Кривого Рогу. Проаналізовано податкове законодавство в області охорони навколишнього природного середовища, визначено основні етапи змін законодавства щодо стягнення екологічних платежів.

Список літератури / References

1. Офіційний сайт міста Кривого Рогу та Криворізького міського виконавчого комітету – Програма виходу міста Кривого Рогу з екологічної кризи / Україна, Криворізька міська рада, Дніпропетровська область [Електронний ресурс] // Затверджена рішенням обласної ради від 31.03.2000 № 210-10/ХХІІІ та погоджена міською радою (рішення від 26.01.2000 № 338) – Режим доступу до прог.: http://www.kryvyirih.dp.ua/ua/st/pg/191109470122938.

The official site of Kryvyi Rih city and Kryvyi Rih Municipal Executive Committee – The Program of Krivyi Rihs city ecological crisis exit / Ukraine, Krivyi Rih City Council, Dnipropetrovsk region [electronic resource] // Approved by the Regional Council decision dated 31 March 2000. No. 210-10/ХХІІІ and agreed by the City Council (the decision dated 26 January 2000 No. 338) – Program access mode: http://www.kryvyirih.dp.ua/ua/st/pg/191109470122938.

2. Гнатейко О.З. Екогенетичні аспекти патології людини, спричиненої впливом шкідливих факторів зовнішнього середовища / Гнатейко О.З., Лук’янен-ко Н.С., Інститут спадкової патології АМН України // Здоровье ребенка – Л.: – 2007 – 6. – C. 37.

Hnateiko O.Z. Ecogenetic aspects of human pathology caused by influence of harmful environmental factors / Hnateiko O.Z., Lukianenko N.S., Instytut spadkovoi patolohii AMN Ukrainy // Zdorovye rebenka – Lviv – 2007 – 6. – P. 37.

3. Пістунов І.М. Аналіз захворюваності населення в м. Кривий Ріг, спричиненої екологічними факторами, та розрахунок витрат на лікування / Пістунов І.М., Антонюк О.П. – Дн.: Науковий вісник НГУ – 2011 – No.1 – C. 107–112.

Pistunov I.M. Analysis of Kryvyi Rig population illness caused by ecological factors and medical treatment expense estimation / Pistunov I.M., Antoniuk O.P.– Dn.: Scientific Bulletin of NMU – 2011 – No.1 – P. 107–112.

4. Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища“ / Відомості Верховної Ради України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 1991, №41 – C. 546 – (Бібліотека офіційних видань).

The Law of Ukraine “On Environmental Protection” / Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – Official Publication – K.: Parliamentary publishing, 1991, No.41 – P. 546– (Official Publications Library).

5. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору“ від 1 березня 1999. – № 303 // Голос України. – Офіц. вид. – К. : Голос України вiд 04.12.2010 – № 229–230.

The resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “About approval of the establishment of standards of pollution of the environment and collecting the fee” dated 1 March 1999. – No.303 // Holos Ukrainy. – Official Publication. – K.: Holos Ukrainy dated 04 December 2010 – No. 229–230.

6. Бюджетний кодекс України / Відомості Верховної Ради України (ВВР) – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 2010, № 50–51. – C. 572 – (Бібліотека офіційних видань).

Budget Code of Ukraine / Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR) – Official Publication. – K.: Parliamentary publishing, 2010, No.50–51. – P. 572 – (Official Publications Library).

7. Постанова Кабінету Міністрів України „Про проведення еколого-економічного експерименту в містах Кривий Ріг, Дніпродзержинськ, Маріуполь і Запоріжжя“ від 28 квітня 1999 р. №715. – К.: –Офіційний вісник України вiд 14.05.1999. – №17, – C. 118

The resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “About ecological and economic experiment in Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk, Mariupol and Kiev cities” dated 28 April 1999 – No.715. – K.: – Ofitsiinyi visnyk Ukrainy dated 14 May 1999 – No.17. – P. 118.

8. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження порядку використання у 2007 році субвенцій з державного бюджету обласному бюджету Дніпропетровської області на підготовку та проведення експерименту з впровадження екологічного експерименту у сфері охорони здоров’я“ від 4 квітня 2007 року № 598 / Відомості Верховної Ради України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 2007, № 41– C.546– (Бібліотека офіційних видань).

The resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “About approval of the use of State Budget subventions to Regional Dnipropetrovska Oblast Budget in 2007 to carry out inculcation of ecological experiment in health care” dated 4 April 2007 No.598 / Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – Official Publication. – K.: Parliamentary publishing, 2007, No.41. – P. 546– (Official Publications Library).

9. Закон України „Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України“ / Верховна Рада України вiд 23.12.2010 № 2856-VI // Голос України вiд 04.12.2010. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во. – 2010. – №229–230 – (Бібліотека офіційних видань).

The Law of Ukraine “About amendments to the Budget Code of Ukraine and other legislative acts of Ukraine” Parliament of Ukraine dated 23 December 2010 No.2856-VI / Holos Ukrainy dated 04.12.2010. – Official Publication. – K.: Parliamentary publishing. – 2010. – No.229–230 – (Official Publications Library).

10. Методика визначення еколого-економічного коефіцієнта для встановлення витрат місцевих рад на охорону здоров’я населення міст обласного підпорядкування і сільських районів Дніпропетровської області / Національна академія наук України, Інститут проблем природокористування та екології – м. Дніпропетровськ, 2007 р.

The Methodology of determination of environmental and economic coefficient for estimation of expenses of local councils on health care in regional subordination towns and rural areas of Dnipropetrovsk region / National Academy of Sciences of Ukraine, Instytut problem pryrodokorystuvannia ta ekolohii – Dnipropetrovsk. – 2007.

11. Офіційний сайт Дніпропетровської обласної державної адміністрації – Дніпропетровська область, Новини регіону [Електронний ресурс] – Режим доступу до даних: http://adm.dp.ua/OBLADM/obldp.nsf/archive/3E2AEC730D59F164C225730E00473948?opendocument

The official site of Dnepropetrovsk Regional State Administration – Dnipropetrovska oblast, News of the region [electronic resource] – Access mode to the data: http://adm.dp.ua/OBLADM/obldp.nsf/archive/3E2AEC730D59F164C225730E00473948?opendocument

Files:
2011_04_pistunov
Date 2012-11-27 Filesize 332.59 KB Download 763

Відвідувачі

3126168
Сьогодні
За місяць
Всього
119
7349
3126168

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Про журнал редакційна колегія UkrCat Архів журналу 2011 Зміст №4 2011 Економіка та управління Витрати на лікування населення м. Кривий Ріг як складова платежу „Збір за забруднення навколишнього природного середовища“