Специфіка функціонування промислових об’єктів у приморських регіонах

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 

Автори:

О.С. Лопатіна, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», науковий співробітник кафедри підземної розробки родовищ, м. Дніпропетровськ, Україна

Анотація:

Розглянуто проблему ефективного використання природних ресурсів в Україні. Досліджено весь комплекс рекреаційних природних ресурсів, рекреаційної діяльності та визначено головні еколого-економічні проблеми на рекреаційних територіях. Проаналізовано специфіку Азовського моря та географічні особливості степового регіону України. Визначено ефективність еколого-економічних методів на промислових підприємствах та управління природоохоронною діяльністю за допомогою наукових досліджень.

Список літератури / References

1. Гaлyшкинa T.П. Мexaнизм фopмиpoвaния peгиoнaльнoй мoдeли экoмeнeджмeнтa (нa пpимepe пpимopcкиx peкpeaциoнныx територий Пpичepнo-мopья) / Гaлyшкинa T.П. − Oдecca: Инcтитyт пpoблeм pынкa и экoнимикo-экoлoгичecкиx иccлeдoвaний HAH Укpaины, 1999. − 128 c.

Galushkina T.P. Mechanism of regional ecological management model formation (example of recreation regions of Prichernomorye) / Galushkina T.P. − Odessa: Institut problem rynka i economico-ecologicheskich issledovaniy NAN Ukrainy, 1999. – 128 p.

2. Лукьянчиков Н.Н. Экономика и организация природопользования / Н.Н. Лукьянчиков., И.М. Потравный − М.: Тройка, 2000. − Библиогр.: 450 − 454 c.

Lukyanchikov N.N. Economy and structure of nature management / N.N. Lukyanchikov, I.M. Potravnyy. − М.: Тroyka, 2000. – Bibliogr.: 450−454 p.

3. Голуб А.А. Экономика природопользования / А.А. Голуб, Е.Б. Струкова. − М.: Аспект пресс, 1995. − 188 с.:ил.

Golub А.А. Economy of nature management / A.A. Golub, Ye.B. Strukova. − M.: Аspect progress, 1995. − 188 p.: illustrated.

4. Мозгальова В. М. Розвиток рекреаційно-туристичного комплексу Одеського регіону як чинник активізації інвестиційних процесів: вісник ОДЕУ / Мозгальова В. М. − 2004. − № 17. −212 – 216 c.

Mozghalova V.M. Development of recreation and tourist complex in Odesa region as a factor of investment activation: visnyk ODEU / Mozghalova V.M. − 2004. – No.17. − 212 – 216 p.

5. Мягченко А.П. Экологический менеджмент и аудит в рекреационной деятельности [Eлектронний ресурс]: Режим доступа к журн.: http://ariu.berdyansk. net/departments/conferences/2005/40S.pdf − Название с экрана.

Myagchenko A.P. Ecological management and audit in recreation URL: http://ariu.berdyansk.net/departments/ conferences/2005/40S.pdf

6. Заставний Ф.Д. Географія України: у 2 кн.: [посіб. для студ. географ. фак. економ. спец. вищих навч. закладів] / Заставний Ф.Д.; ред. М.П. Парцей − Львів: Світ, 1994. − 471 с

Zastavnyi F.D. Geography of the Ukraine : in 2 volumes.: [Tutorial for students studying geography and economy] / Zastavnyi F.D.. editor M.P. Partsey − Lviv: Svit, 1994. − 471 p.

7. Астафьева О.Е. О возможностях повышения эффективности управления природоохранной деятельностью [Електронный ресурс]: журнал „Менеджмент в России и за рубежом“ / О.Е. Астафьева, Я.Д. Вишняков, А.Л. Новоселов. − 2001 − № 6 − Режим доступа к журн.: http://ariu.berdyansk. net/departments/conferences/2005/40S.pdf − Название с экрана.

Astafyeva O.E. About prospects of nature-conservative measures efficiency raise // Menedzhment v Rossii i za rubezhom / O.E. Astafyeva, Ya.D. Vish-nyakov, A.L. Novoselov. − 2001 –No.6 − URL: http://ariu.berdyansk.net/departments/conferences/2005/40S.pdf

8. Игнатов В.Г. Экологический менеджмент / В.Г. Игнатов., А.В. Кокин. – Ростов-нa-Дону: Книжное издательство, 1997. − 127 с.

Ignatov V.G. Ecological management / Ignatov V.G., Коkin А.V. – Rоstоv-na-Dоnu: Publishing house, 1997. − 127 p.

9. Семенов В.Ф. Екологічний менеджмент: навч. посіб. / Семенов В.Ф., Михайлик О.Л., Галушкіна Т.П. − К.: Центр навчальної літератури, 2004. − 516 c.

Semenov V.F. Ecological management: tutorial / Semenov V.F., Mukhaylyk О.L., Halushchkina T.P. − К.: Centr navchalnoyi literatury, 2004. − 516 p.

10. Яковец Ю.В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций / Яковец Ю.В. − М.: Экономика, 2001. −346 с.

Yakovets Yu.V. Globalization and interaction of civilizations / Yakovec Yu.V. − М.: Economika, 2001. − 346 p

Files:
2011_04_lopat
Date 2012-11-27 Filesize 425.06 KB Download 650

Відвідувачі

3124615
Сьогодні
За місяць
Всього
122
5796
3124615

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Про журнал редакційна колегія UkrCat Архів журналу 2011 Зміст №4 2011 Економіка та управління Специфіка функціонування промислових об’єктів у приморських регіонах