Вуглеутворення на початковому етапі формування кам’яновугільної формації Львівсько-Волинського басейну

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Автори:

І.О. Костик, Львівська геологорозвідувальна експедиція дочірнього підприємства „Західукргеологія“ Національної акціонерної компанії „Надра України“, провідний геолог, м. Львів, Україна

М.М. Матрофайло, кандидат геолого-мінералогічних наук, старший науковий співробітник, Інститут геології і геохімії горючих копалин Національної академії наук України, старший науковий співробітник відділу геології і геохімії твердих горючих копалин, м. Львів, Україна

Б.І. Лелик, кандидат геолого-мінералогічних наук, Європейський Геолог № 1312 (EurGeol 1312), Публічне акціонерне товариство „Тутковський“, Голова правління, м. Київ, Україна

М.Д. Король, Відокремлений підрозділ „Геологорозвідувальна експедиція“ Державного підприємства „Львіввугілля“, головний геолог, м. Володимир-Волинський, Україна

Реферат:

Мета. Дослідити особливості вугленосності хорівської, куличківської та олеськівської світ карбону, визначити положення нижньої границі вугленосної формації та скласти геологічну карту кам’яновугільних відкладів Львівсько-Волинського басейну.

Методика. Використані методи морфологічного вивчення основних параметрів вугільних пластів, літолого-стра-тиграфічного аналізу, складання деталізаційних морфологічних розрізів, зіставлення й кореляції розрізів нижньої частини карбонових відкладів басейну та методики картографічних побудов.

Результати. Встановлено розвиток вугільних пластів у нижній частині розрізу карбону басейну у відкладах хорівської, куличківської та олеськівської світ. Перші ознаки процесів карбонового вуглеутворення у формі локально поширених пластів, прошарків і лінз вугілля (до 0,40 м) виявлено в аргілітах і алевролітах нижньої та верхньої частинах хорівської світи пізнього турне, що відповідають початковому періоду розвитку вугленосної формації. Складено геологічну карту домезозойських відкладів Львівсько-Волинського басейну в масштабі 1:500000, що включає перспективну Ковельську вугленосну площу та відрізняється від попередніх повним зображенням кам’яновугільних відкла-дів Львівського палеозойського прогину.

Наукова новизна. Проведена індексація вугільних пластів і вапняків та доповнена стратиграфічна схема нижньої частини розрізу кам’яновугільних відкладів Львівсько-Волинського басейну. У результаті вивчення та аналізу літолого-фаціальних умов утворення вугленосних відкладів на основі наявності проявів вугілля у відкладах хорівської світи, нижня границя карбонової вугленосної формації Львівсько-Волинського басейну, на відміну від попередніх дослідників, обґрунтовано проводиться по підошві цієї світи.

Практична значимість. Проведені дослідження сприяють пізнанню загальних процесів торфонагромадження та вуглеутворення. Викладений матеріал має значення для визначення особливостей морфології, умов утворення й по-рівняльного аналізу вугленосних формацій Львівсько-Волинського та інших подібних кам’яновугільних басейнів.

Список літератури / References:

1. Корреляция карбоновых угленосных формаций Львовско-Волынского и Люблинского бассейнов / [Шульга В.Ф., Здановски А., Зайцева Л.Б. и др.]. – К.: Варта, 2007. – 427 с.

Sulga, V.F., Zdanovsky, A. and Zaitseva, L.B., 2007. Korrelyatsiya karbonovykh uglenosnykh formatsyy Lvovsko-Volynskogo i Lyublinskogo basseynov [Corelation of the Carboniferous coal-bearing formations of the Lviv-Volyn and Lublin basins]. Kiev: Varta.

2. Бартошинська Є. Початковий етап формування вугленосної формації карбону Львівсько-Волинського басейну / Є. Бартошинська, С. Бик, І. Бучинська // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2008. – 3(144). – С. 26–36.

Bartoshynska, Ye., Byk, S. and Buchynska, I., 2008. Initial stage of forming coal-bearing formation of Carboniferous of the Lviv-Volyn Basin. Heologiia i Heokhimiia Horiuchykh kopalyn, 3(144), pp. 26–36.

3. Державна геологічна карта України масштабу 1:200000, аркуші М-34-XVIII (Рава-Руська), М-35-XIII (Червоноград), М-35-XIX (Львів) К.: М-во екол. та природ. рес. України, Держ. геол. служба, НАК „Надра України“, ДП „Західукргеологія“, Львів. ГРЕ, 2004. – 118 с.

Derzhavna geologichna karta Ukrainy masshtabu 1:200000, arkushi M-34-XVIII (Rava-Ruska), M-35-XVIII (Chervonohrad), M-35-XIX (Lviv) [State Geological map of Ukraine at a scale of 1:200000, sheets M-34-XVIII (Rava-Ruska), M-35-XVIII (Chervonohrad), M-35-XIX (Lviv)]. Kyiv: Ukraine’s Ministry of Ecology and Natural Resources, State Geological Survey, NJSC “Nadra Ukrainy”, State Enterprise Zakhidukrgeologia” Lviv GRE.

4. Вдовенко М.В. Стратиграфія карбону Львівського палеозойського прогину / М.В. Вдовенко, В.І. Полєтаєв, В.Ф. Шульга // Стратиграфія верхнього протерозою та фанерозою України. Т. 1: Стратиграфія верхнього протерозою, палеозою та мезозою України – К.: ІГН НАН України. Логос, 2013. – С. 316–331.

Vdovenko, M.V., Poletaev, V.F. and Shulga, V.F., 2013. Stratigraphy of Carboniferous of the Lviv Paleozoic deep. Stratigraphy of the Upper Proterozoic and Phanerozoic of Ukraine, vol. 1: Stratigraphy of the Upper Proterozoic, Paleozoic and Mesozoic of Ukraine, Kiev: Logos.

5. Костик І. Про нижню границю вугленосної формації карбону Львівсько-Волинського басейну / І. Костик, М. Матрофайло, В. Шульга // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2008. – 3(144). – С. 37–50.

Kostyk, I., Matrofailo, M. and Shulga, V., 2008. On the lower boundary of the coal-bearing formation of Carboniferous of the Lviv-Volyn Basin. Heologiia i Heokhimiia Horiuchykh kopalyn, 3(144), pp. 37–50.

6. Первые признаки процессов карбонового углеобразования во Львовско-Волынском бассейне / В.Ф. Шульга, И.Е. Костик, М.Н. Матрофайло, Н.Д. Король // Сучасні проблеми літології та мінералогії осадових басейнів України та суміжних територій: зб. наук. праць Ін-т геол. наук НАН України – К., 2008. – С. 193–198.

Shulga, V.F., Kostyk, I.O., Matrofailo, M.M., Korol, M.D., 2008. First indications of the processes of Carboniferous coal forming in the Lviv-Volyn Basin. Modern Problems of Lithology and Mineralogy of Sedimentary Basins of Ukraine and Adjacent Territories, Kiev: Institute of Geological Sciences under NAS of Ukraine.

7. Атлас литогенетических типов и условия образования угленосных отложений Львовско-Волынского бассейна / [Шульга В.Ф., Лелик Б.И., Гарун В.И. и др.]. – К.: Наук. думка, 1992. – 176 с.

Sulga, V. F., Lelyk, B.I. and Garun, V.I., 1992. Atlas litogeneticheskikh tipov i usloviya obrazovaniya uglenosnyukh otlozhtnii Lvovsko-Volynskogo basseyna [Atlas of lithogenetic types and formation conditions of coal-bearing deposits of the Lviv-Volyn Basin]. Kiev: Naukova Dumka.

 

Files:
2016_01_kostyk
Date 2016-04-02 Filesize 4.37 MB Download 1035

Відвідувачі

3126159
Сьогодні
За місяць
Всього
110
7340
3126159

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Про журнал редакційна колегія UkrCat Архів журналу 2016 Зміст №1 2016 Геологія Вуглеутворення на початковому етапі формування кам’яновугільної формації Львівсько-Волинського басейну