Перспективи алмазоносності райгородської товщі Українського щита

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Автори:

М.В. Рузіна, доктор геологічних наук, професор, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», професор кафедри геології та розвідки родовищ корисних копалин, м. Дніпропетровськ, Україна

О.А. Терешкова, кандидат геологічних наук, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», асистент кафедри загальної та структурної геології, м. Дніпропетровськ, Україна

Н.В. Білан, кандидат геологічних наук, доцент, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», доцент кафедри загальної та структурної геології, м. Дніпропетровськ, Україна

Н.Г. Вунда, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», здобувач кафедри геології та розвідки родовищ корисних копалин, Дніпропетровськ, Україна

Реферат:

Мета. Оцінити перспективність алмазоносності райгородської товщі Українського щита.

Методи. Авторами використаний комплекс польових і лабораторних методів. Проведені петрографічні та мінераграфічні дослідження, палеогеографічні реконструкції, літолого-фаціальний аналіз.

Результати. Встановлено, що алмазовміщуючі породи райгородської товщі відносяться до прибережно-морського типу утворень осадово-пірокластичної групи порід. Можливими джерелами надходжень алмазоносного уламкового матеріалу можна вважати безпосередньо корінні алмазоносні породи, що переробляються хвилеприбійною діяльністю, а також його алювіальне знесення. Утворення прибережно-морських алмазовміщуючих фацій райгородської товщі обумовлене особливостями палеогеографії периферії палеоценового Сумського морського басейну. Виявлені флюїдизатно-експлозиві утворення, просторово пов'язані з райгородською товщею, що за складом аналогічні алмазоносним слюдяним лампрофірам типу Мінетт зони Паркер Лейк, Канада, а також алмазоносним ровненскітам Новоукраїнського масиву Українського щита. Встановлено, що прояви алмазів, встановлені раніше в райгородській товщі, аналогічні пірокластичним кімберлітам області Форт а ля Корн (Саскачеван, Канада) і виявляють схожість формаційного типу з пірокластичними кімберлітами, що акумулюються в мілководних морських басейнах.

Наукова новизна. Виявлені особливості літолого-фаціального складу та стратиграфічного положення райгородської товщі; встановлені флюїдизатно-експлозивні утворення, обґрунтована їх потенційна алмазоносність; обґрунтований формаційний тип встановлених раніше проявів алмазів; визначені ймовірні напрямки перенесення та області акумуляції алмазоносного уламкового матеріалу порід райгородської товщі.

Практична значимість. Сформульовані нові прогнозно-пошукові критерії алмазоносності райгородської товщі, що дозволили розширити межі Кіровоградської площі Центрального алмазоперспективного району та виділити перспективні на виявлення розсипів алмазів ділянки.

Список літератури / References:

1. Kalashnik, A.A., 2007. Assessment of prospects for diamond content in the Kirovohrad ore district. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 4, pp. 42–50.

Калашник А.А. Оценка перспектив алмазоносности Кировоградского рудного района / А.А. Калашник // Наук. вісн. НГУ. – 2007. – № 4. – С. 42–50.

2. Yatsenko, G.M., Slivko, Ye.M. and Rosichin, A.I., 1998. Aspekty problemy almazonosnosti yugo-zapadnoy okrainy Vostochno-Yevropeyskoy platformy [Aspects of diamond content in southwestern margin of the East European Platform. Geology, regularities, methods of forecasting and prospecting of diamond deposits]. Mirny.

Яценко Г.М. Аспекты проблемы алмазоносности юго-западной окраины Восточно-Европейской платформы. Геология, закономерности, методы прогнозирования и поисков месторождений алмазов / Яценко Г.М., Сливко Е.М., Росихин А.И. – Мирный, 1998. – 408 с.

3. Kalashnik, A.A. and Moskalenko, G.M., 2010. Geological and structural features of the spatial distribution of kimberlite occurrences and uranium ore objects in the Kirovohrad ore district of the Ukrainian shield. Mineralni Resursy Ukrainy, 2, pp. 8–17.

Калашник А.А. Геолого-структурные особенности пространственного размещения кимберлитопроявлений и урановорудных объектов в Кировоградском рудном районе Украинского щита / А.А. Калашник, Г.М. Москаленко // Мін. ресурси України. – 2010. – № 2. – С. 8–17.

4. Fedorishin, Yu. and Triska, N., 2008. Petrographic features of kimberlite (lamproite) volcanism of Meso-Cenozoic age within the central part of the Inhul megablock (Ukrainian Shield. Mineralohichnyi Zbirnyk, 58, Vol. 1−2, pp. 73–79.

Федоришин Ю. Петрографічні особливості кімберлітового (лампроїтового) вулканізму мезо-кайнозойського віку в межах центральної частини Інгульского мегаблоку (Український щит) / Ю. Федоришин, Н. Тріска // Мінерал. зб. – 2008. – № 58, Вип. 1−2. – С. 73–79.

5. Kazak, A.P., Kopylova, N.N. and Tolmacheva, E.V., 2008. Fluidno-eksplozivnye obrazovaniya v osadochnykh kompleksakh [Fluid-explosive units in sedimentary complex]. Saint Petersburg.

Флюидно-эксплозивные образования в осадочных комплексах / [Казак А.П., Копылова Н.Н., Толмачёва Е.В. и др.] – СПб. , 2008. – 38 с.

6. Nixon, P. and Leahy, K., 1997. Diamond-bearing volcaniclastic kimberlites in Cretaceous marine sediments. Geology and Geophysics, 38, Vol. 1, pp. 19–24.

Никсон П. Алмазоносные вулканокластические кимберлиты в морских осадках мелового возраста / П. Ник-сон, К. Лехи // Геология и геофизика. – 1997. – Т. 38. – Вып. 1. – С. 19–24.

7. Belov, S.V., Lapin, A.V., Tolstov, A.V. and Frolov, A.A., 2008. Minerageniya platformennogo magmatizma (trappy, karbonatity, kimberlity [Minerageny of platform magmatism (traps, carbonatites, kimberlites]. Novosibirsk: SO RAN.

Минерагения платформенного магматизма (траппы, карбонатиты, кимберлиты) / Белов С.В., Лапин А.В., То-лстов А.В., Фролов А.А. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2008. – 537 с.

8. Zinchuk, N.N., 2000. Postmagmaticheskiye mineral kimberlitov [Postmagmatic kimberlite minerals]. Moscow: Nedra.

Зинчук Н.Н. Постмагматические минералы кимберлитов / Зинчук Н.Н.М.: Недра, 2000. – 538 с.

 

Files:
2016_01_ruzina
Date 2016-04-02 Filesize 935.7 KB Download 838

Відвідувачі

6655684
Сьогодні
За місяць
Всього
9416
159872
6655684

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за випусками 2016 Зміст №1 2016 Геологія Перспективи алмазоносності райгородської товщі Українського щита