Прогноз диз’юнктивів на основі математичної інтерпретації фазових характеристик акустичних сигналів

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Автори:

О.М. Шашенко, доктор технічних наук, професор, Державний вищий навчальний заклад Національний гірничий університет, проректор з міжнародних зв'язків, завідувач кафедри будівництва та геомеханіки, м. Дніпропетровськ, Україна

В.М. Журавльов, доктор технічних наук, Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, старший науковий співробітник кафедри будівництва та геомеханіки, м. Дніпропетровськ, Україна

О.О. Сдвижкова, доктор технічних наук, професор, Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, завідувач кафедри вищої математики, м. Дніпропетровськ, Україна

М.С. Дубицька, кандидат технічних наук, Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, асистент кафедри вищої математики, м. Дніпропетровськ, Україна

Реферат:

Мета. Підвищення ефективності та достовірності неруйнівного способу прогнозу прихованих диз'юнктивiв у пологозалягаючих вугільних пластах при відпрацюванні цих пластів струговими лавами.

Методика. Методологічною основою вирішення поставлених завдань є комплексний підхід, що включає шахтні візуальні та інструментальні спостереження, аналітичні та чисельні методи побудови тектонічних карт, статистичного аналізу та інтерпретації результатів акустичного зондування.

Результат. Розроблена методика обробки сигналу, що пройшов через структурно-неоднорідний породний масив, яка відрізняється від відомих тим, що в її основу закладена фазова демодуляція функції спектральної щільності потужності, розрахована методом низько частотного еквівалента. Методика дозволяє прогнозувати мілкоамплітудну тектоніку вугільного пласта та порід, а також визначати місце розташування неоднорідностей при проведенні виробок у зонах геологічних порушень.

Наукова новизна. Уперше встановлено взаємозв’язок між інформаційною складовою у функціях модуляційних параметрів штучно генерованого акустичного сигналу та координатами розташування прихованого геологічного порушення в недоторканій частині вугільного пласта стругової лави для умов пологозалягаючих вугільних пластів Західного Донбасу.

Практична значимість. Підвищення надійності акустичного способу прогнозу прихованих диз'юнктивів, оцінка та обґрунтування томографії непорушеної області породного масиву для умов шахти «Степова» ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»

Список літератури / References:

1. Шашенко О.М. Управління стійкістю протяжних виробок глибоких шахт: монографія / Шашенко О.М., Солодянкін О.В., Мартовицький А.В. – Дніпропетровськ: Лізунов Прес, 2012. – 400 с.

Shashenko, O.M., Solodiankіn, O.V. and Martovytskyi, A.V. (2012), Upravlinnia stiikistiu protiazhnykh vyrobok hlybokykh shakht [Extended Workings Stability Control in Deep Mines], Monograph, Lіzunov Pres, Dnіpropetrovsk, Ukraine.

2. Глухов А.А. Изучение газоносности угленосной толщи / Глухов А.А., Тиркель М.Г., Анциферов В.А. – Донецк: Вебер, 2008. – 208 с.

Glukhov, A.A., Tirkel, M.G. and Antsiferov, V.A. (2008), Izuchenie gazonosnosti uglenosnoy tolshchi [Study of Gas Bearing Capacity of Coal Seams], Veber, Donetsk, Ukraine.

3. Глухов А.А. Прогноз тектонических нарушений угольных пластов методом сейсмического просвечивания / А.А. Глухов, А.И. Компаниец, А.В. Анциферов // Геология и Маркшейдерия – Уголь Украины. – 2007. – №8. – С. 41–45.

Glukhov, A.A., Kompaniets, A.I. and Antsiferov, A.V. (2007), “Forecast of tectonic disturbances in coal seams by seismic survey”, Geology and Mine Surveying, Ugol Ukrainy, no.8, pp. 41–45.

4. Анциферов А.В. Методы и проблемы шахтной геофизики / А.В. Анциферов // Науковий вісник НГУ. – 2003. – №8. – С. 30–32.

Antsiferov, A.V. (2003), “Methods and problems of mining geophysics”, Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, no.8, pp. 30–32.

5. Анциферов А.В. Теорія та практика шахтної сейсморозвідки / Анциферов А.В. – Донецьк: „АЛАН“, 2003. – 312 с.

Antsiferov, A.V. (2003), Teoriia ta praktyka shakhtnoi seismorozvidky [Theory and Practice of Mine Seismic Works], ALAN, Donetsk, Ukraine.

6. Солодянкин А.В. Актуальные задачи обеспечения устойчивости выработок при пересечении зон геологических нарушений: материалы международной конференции „Перспективы освоения подземного пространства“ / А.В. Солодянкин, В.В. Янко – Днепропетровск: РИК НГУ, 2008. – С. 43–46.

Solodyankin, A.V. and Yanko, V.V. (2008), “Actual tasks of stability ensuring at the intersection of geological disturbance zones”, Proc. of the International Conference “Prospects for Development of Underground Space”, RIK NGU, Dnepropetrovsk, pp. 43–46.

7. Лукинов В.В. Тектоника метаноугольных месторождений Донбасса / Лукинов В.В., Пимоненко Л.И. – К.: Наукова думка, 2008. – 352 с.

 

Lukinov, V.V. and Pimonenko, L.I. (2008), Tektonika metanougolnykh mestorozhdeniy Donbassa [Tectonics methane-coal mine fields of Donbass], Naukova Dumka, Kiev, Ukraine.

 

Files:
2015_02_shashenko
Date 2015-10-10 Filesize 2.18 MB Download 568

Відвідувачі

3229124
Сьогодні
За місяць
Всього
469
15727
3229124

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Про журнал редакційна колегія UkrCat Архів журналу 2015 Зміст №2 2015 Геотехнічна і гірнича механіка, машинобудування Прогноз диз’юнктивів на основі математичної інтерпретації фазових характеристик акустичних сигналів