Підвищення коефіцієнта корисної дії центрального ежектора за неоптимальних режимів роботи

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Автори:

О.Г. Бутенко, кандидат технічних наук, доцент, Одеський національний політехнічний університет, доцент кафедри прикладної екології і гідрогазодинаміки, м. Одеса, Україна

С.Ю. Смик, Одеський національний політехнічний університет, старший викладач кафедри прикладної екології і гідрогазодинаміки, м. Одеса, Україна

Реферат:

Мета. Підвищення ефективності центральних ежекторів за неоптимальних режимів роботи, зокрема – низьких коефіцієнтах ежекції.

Методика. Мета дослідження реалізовувалася шляхом математичного моделювання у програмному середовищі SOLID WORKS COSMOS FLO та шляхом експериментальних досліджень на фізичній моделі.

Результати. Отримані дані щодо кінематичної структури потоку в камері змішування центрального ежектора, які засвідчили, що при малих коефіцієнтах ежекції відбувається відрив потоку від стінок. Запропонований метод усунення відривних зон – заміна області їх існування твердими поверхнями.

Наукова новизна. Доведено, що при малих коефіцієнтах ежекції в камері змішування центрального ежектора виникають відривні зони, які характеризуються високим рівнем дисипативних процесів. На підтримання цих процесів витрачається певна частина механічної енергії потоку, що призводить до зниження коефіцієнта корисної дії ежектора в цілому. Визначені умови виникнення відривних зон і їх геометричні параметри. Це дало змогу замінити область їх існування твердими тілами, що вводяться до камери змішування ежектора. Математичне й фізичне моделювання засвідчили підвищення ефективності роботи ежекторів з тілами заміщення в досить широкому діапазоні режимів роботи.

Практична значимість. Центральні ежектори широко використовуються в різних галузях виробництва. Основний їх недолік – низька ефективність роботи. Особливо це актуально при роботі в області низьких коефіцієнтів ежекції. Проведені дослідження дозволили віднайти метод підвищення коефіцієнта корисної дії ежекторів, що працюють у таких умовах. Метод достатньо простий, економічний, не вимагає додаткових експлуатаційних витрат, на виробництві він може бути реалізований силами обслуговуючого персоналу.

Список літератури / References:

1. Бутенко А.Г. Комбинированная система очистки воздуха / А.Г. Бутенко, С.Ю. Смык // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2010. – №. 6. – C. 66–69.

Butenko, A.G. (2010), “Combined air-filtering system”, Energotehnologii i resursosberezhenie, no. 6, pp. 66–69.

2. Бутенко А.Г. Гідравлічний розрахунок комбінованої системи очищення повітря / А.Г. Бутенко, С.Ю. Смык // Труды Одесского политехнического университета: Научный и производственно-практический сборник по техническим и естественным наукам. – 2011. – Вып. 1(35). – C. 190–194.

Butenko, A.G. and Smyk, S.Yu. (2011), “Hydraulic calculation of the combined air cleaning system”, Trudy Odesskogo Politehnicheskogo Universiteta, no. 1(35), pp. 190–194.

3. SolidWorks. Компьютерное моделирование в инженерной практике /[ Алямовский А.А., Собачкин А.А, Одинцов Е.В. и др.] – СПб.: ВХВ-Петербург, 2005. – 800 с.

Alyamovskiy, A.A., Sobachkin, A.A., and Odintsov, Ye.V. (2005), Kompyuternoye modelirovaniye v inzhenernoy practike [SolidWorks. Computer Modeling in Engineering Practice], VHV – Peterburg, St.-Petersburg, Russia.

4. Дунчевский Г.М. Гидравлический расчет гидроструйных насосов и систем. Теория, справочный материал, программное обеспечение.Ч.1. / Г.М. Дунчевский // Одесса: ОПИ, 1992. – 66 с.

Dunchevsky, G.M. (1992), [Hydraulic Calculation Jetting Pumps and Systems. Theory, Reference Material, Software], Part 1., OPI, Odessa, Ukraine.

5. Интенсификация работы газовой турбины за счет совершенствования аэродинамических процессов / В.А. Арсирий, Е.ААрсирий, А.С. Мазуренко, В.И. Кравченко // Forum Energetykow GRE-2012, Opole, Poland, 2012. – С.25–30.

Arsiry, V.A., Arsiry, E.A. and Mazurenko, A.S. “Intensification of the gas turbine by improving aerodynamic processes”, Forum Energetykow GRE-2012, Opole, Poland, pp. 25–30.

 

6. Arsiry, V. and Arsiriy, E. (2008), “Reduction of Noise and Vibration of Turbo Machinery due to Improvement of Flowing Part”, International Symposium on Compressor & Turbine Flow Systems – Theory & Application Areas “SYMKOM’08”, Institute of Turbomachinery Technical University of Lodz, September, pp. 15–17.

 

Files:
2015_02_butenko
Date 2015-10-10 Filesize 554.52 KB Download 566

Відвідувачі

3229110
Сьогодні
За місяць
Всього
455
15713
3229110

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Про журнал редакційна колегія UkrCat Архів журналу 2015 Зміст №2 2015 Геотехнічна і гірнича механіка, машинобудування Підвищення коефіцієнта корисної дії центрального ежектора за неоптимальних режимів роботи