Висновок експерта у кримінальних провадженнях про екологічні злочини

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Authors:

М. А. Погорецький, доктор юридичних наук, професор, orcid.org/0000-0003-0936-0929, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна, e­mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Д. Б. Сергєєва, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, orcid.org/0000-0003-1005-7046, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна, e­mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

О. С. Старенький, кандидат юридичних наук, orcid.org/0000-0002-4517-726X, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна, e­mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Abstract:

Мета.Висвітлити проблемні питання використання висновків експерта у кримінальних провадженнях про екологічні злочини, проаналізувати нові законодавчі зміни щодо процесуального порядку провадження експертизи у кримінальному провадженні, виявити їх недоліки та надати науково-обґрунтовані пропозиції щодо їх вирішення.

Методика.Результати отримані шляхом застосування загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: системно-структурний, формально-логічний (догматичний), компаративістський, соціологічний, статистичний.

Результати.Встановлено, що у кримінальних провадженнях про екологічні злочини проводяться такі види судових експертиз: 1) судово-екологічні експертизи та експертизи у сфері охорони й захисту довкілля; 2)  криміналістичні експертизи; 3) технічні експертизи; 4) інші експертизи. Саме в таких аспектах потрібно розкривати сутність експертиз як засобів отримання доказів у кримінальних провадженнях про екологічні злочини. Встановлені основні причини низької ефективності використання висновків експертів як доказів у кримінальних провадженнях про екологічні злочини, якими є: неналежне вилучення та упакування під час проведення огляду місця події, огляду предметів, обшуку, тимчасового доступу до речей і документів об’єктів, що в подальшому направляються слідчим, прокурором чи захисником для проведення експертизи у кримінальних провадженнях про екологічні злочини; незалучення слідчими, прокурорами до проведення слідчих (розшукових) дій відповідних фахівців, які володіють спеціальними екологічними, біологічними, ґрунтово-агрохімічними, геологічними, географічними, технічними та іншими знаннями, для вилучення й упакування зазначених об’єктів; неналежне зберігання об’єктів, що в подальшому передаються для проведення експертизи; затягування слідчим, прокурором строків щодо  ініціювання питання про проведення експертизи відносно тих об’єктів, що швидко псуються та втрачають свої фізичні властивості; відсутність у експертів належних комплексних і фахових знань щодо специфіки проведення експертиз у кримінальних провадженнях про екологічні злочини. Використовуючи метод системного аналізу й формально-логічний (догматичний) метод дослідження, запропоновано закріпити у чинному законодавстві України процесуальний порядок призначення експертизи у кримінальному провадженні, що діяв до 16 березня 2018 р. Для підвищення ефективності реалізації засади змагальності у кримінальних провадженнях про екологічні злочини запропонованодоповнити ст. 243 КПК України новим положенням.

Наукова новизна.Удосконалена групофікація судових експертиз, що проводяться у кримінальних провадженнях про екологічні злочини: 1) судово-екологічні експертизи та експертизи у сфері охорони й захисту довкілля; 2)  криміналістичні експертизи; 3) технічні експертизи; 4) інші експертизи. Проаналізовані положення закону України „Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів“ від 03 жовтня 2017 р. № 2147-VII, яким концептуально змінено механізм отримання доказів шляхом проведення експертизи у кримінальному провадженні. Виявлені недоліки цього Закону й запропоновані можливі шляхи оптимізації положень чинного кримінального процесуального законодавства ­України.

Практична значимість. Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що вони можуть бути використані суб’єктами законодавчої ініціативи при удосконаленні положень чинного кримінального процесуального законодавства України, а також практичними працівниками під час розслідування екологічних злочинів.

References.

1.Oderii, O. V., 2013. Analysis of the state and causes of the criminality against the environment in Ukraine: a complex criminalistic aspect. Scientific journal of Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs [online], 1, pp. 504‒511. Available at: <http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2013_1_71> [Accessed 20 November 2017].

2.Verkhovna Rada of Ukraine, 2017. On amendments to the Commercial Procedural Code of Ukraine, the Civil Procedural Code of Ukraine, the Code of Administrative Legal Proceedings of Ukraine and other legislative acts: Law of Ukraine dated October 03, 2017 No. 2147-VII [online]. Available at: <http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/149554.html> [Accessed 5 December 2017].

3.Verkhovna Rada of Ukraine, 2001. The Criminal Code of Ukraine: Law of Ukraine dated April 5, 2001 No. 2341-III. Database Legislation of Ukraine [online]. Available at: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14> [Acce­ssed 15 September 2017].

4.Turovets, Yu. M., 2011. Singularity’s Tourist’s Sheep of Usage of Special Knowledge at Fact-finding of Crimes against a Surrounding Medium. Forum of Law [pdf], 3, pp. 808‒812. Available at: <:///Users/admin/Downloads/FP_index.htm_2011_3_136%20(1).pdf> [Accessed 20 September 2017].

5.Vinogradova, A. I., 2012. Features the use of special knowledge of the initial investigation of violations of legislation on plant protection. Viche [online], 4. Available at: <http://veche.kiev.ua/journal/2980/> [Acce­ssed 5 November 2017].

6.Verkhovna Rada of Ukraine, 2017. About the assessment of environmental impact: Law of Ukraine dated May 23, 2017 No. 2059-VIII. Database Legislation of Ukraine [online]. Available at: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2059-19> [Accessed 21 August 2017].

7. Verkhovna Rada of Ukraine, 2018. On Strategic Environmental Assessment: Law of Ukraine dated March 20, 2018 No. 2354-VIII [online]. Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2354-19> [Accessed 19 April 2018].

8.Verkhovna Rada of Ukraine, 1995. About ecological examination: Law of Ukraine dated February 9, 1995 No. 45/95-ВР. Database Legislation of Ukraine [online]. Available at: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ 45/95-rp> [Accessed 11 July 2017].

9.Verkhovna Rada of Ukraine, 2012. Criminal Procedural Code of Ukraine: Law of Ukraine dated April 13, 2012 No. 4651-VI. Database Legislation of Ukraine [online]. Available at: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17> [Accessed 23 August 2017].

10.Verkhovna Rada of Ukraine, 2017. The Law “On Amendments to the Commercial Procedural Code of Ukraine, the Civil Procedural Code of Ukraine, the Code of Administrative Legal Proceedings of Ukraine and other legislative acts” was adopted. [online] Available at: <http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/149554.html> [Accessed 18 November 2017].

11.Turovets, Yu. M. and Kravchuk, O. V., 2014. Problems of the use of special knowledge in the investigation of crimes against the environment under the new criminal procedural legislation of Ukraine. Journal of Criminalistics, 2, pp. 21‒27.

12.Verkhovna Rada of Ukraine. Code of Criminal Procedure of Ukraine: Law dated December, 28, 1960  [online]. Available at: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1001-05> [Accessed 20 June 2017].

13.The Code of Criminal Procedure of the Kyrgyz Republic of June 30, 1999 [online]. Available at: <http://kenesh.kg/EN/Articles/7312-UGOLOVNOPROCESSUALNYJ_KODEKS_KYRGYZSKOJ_RES­PUB­LI­KI_v_red_ZKR_ot_1032012g.aspx> [Accessed 14 July 2017].

14.The Code of Criminal Procedure of the Republic of Armenia of July 1, 1998 [online]. Available at: <http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1450&lang=eng#7> [Accessed 14 July 2017].

15.The Code of Criminal Procedure of the Republic of Kazakhstan dated July 4, 2014 [online]. Available at: <http://online.zakon.kz/Document/?doc_id= 31575852> [Accessed 9 November 2017].

16.The Code of Criminal Procedure of the Republic of Moldova of March 14, 2003 [online]. Available at: <http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=3833> [Accessed 17 August 2017].

17.The Code of Criminal Procedure of the Russian Federation dated December 18, 2001 [online]. Available at: <http://www.consultant.ru/popular/upkrf> [Accessed 11 May 2017].

18.Code of Criminal Procedure of Turkmenistan: Law of Turkmenistan dated April 18, 2009 [online]. Available at: <http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn= 27706> [Accessed 3 August 2017].

19.The Code of Criminal Procedure of the Republic of Azerbaijan of July 14, 2000. No. 907-IG [pdf]. Available at: <https://www.unodc.org/tldb/pdf/Azerbaijan_Code_ of_Criminal_Procedure_in_Russian_Full_text.pdf> [Accessed 26 May 2017].

20.The Code of Criminal Procedure of the Republic of Belarus of July 16, 1999 [online]. Available at: <http://etalonline.by/?type=text&regnum=HK9900295#load_text_none_1> [Accessed 29 April 2017].

 

 повний текст / full articleВідвідувачі

2830481
Сьогодні
За місяць
Всього
732
116068
2830481

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49000, м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: 47-45-24
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ви тут: Головна Головна UkrCat Архів журналу 2019 Зміст №1 2019 Економіка та управління Висновок експерта у кримінальних провадженнях про екологічні злочини