Нагромадження соціального капіталу як позитивна екстерналія розвитку корпоративної соціальної відповідальності в перехідних економіках

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Authors:

В. Д. Базилевич, член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор, orcid.org/0000-0001-8030-8651, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Н. І. Гражевська, доктор економічних наук, професор, orcid.org/0000-0003-2549-8055, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

А. В. Мостепанюк, кандидат економічних наук, доцент, orcid.org/0000-0001-5327-2534, Американський університет Гірне, м. Кіренія, Турецька Республіка Північного Кіпру, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

В. В. Вірченко, кандидат економічних наук, доцент, orcid.org/0000-0002-9085-6659, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Abstract:

Мета.Обґрунтування гіпотези щодо позитивної екстерналії залучення компаній до проектів корпоративної соціальної відповідальності, що виявляється у розвитку відносин довіри та нагромадженні соціального капіталу на рівні окремих підприємств і в національній економіці в цілому. Важливим аспектом дослідження є виявлення впливу соціальної відповідальності бізнесу на нагромадження соціального капіталу у країнах колишнього соціалістичного табору й розробка на цій основі практичних рекомендацій щодо вдосконалення державного регулювання в цій сфері.

Методика.У роботі використані загальнонаукові (наукове абстрагування, аналіз, синтез, порівняння) та статистичні методи дослідження. Із використанням кореляційного аналізу доведено існування тісного взаємозв’язку між розвитком корпоративної соціальної відповідальності та рівнем нагромадження соціального капіталу в розвинених країнах і у країнах із транзитивною економікою. Порівняльний аналіз практики розвитку корпоративної соціальної відповідальності в окремих країнах світу, здійснений на основі даних Світового Банку, The Legatum Ins­ti­tu­te Foundation, UN Global Compact і Trans­pa­ren­cy International, дозволив виявити особливості й перешкоди на шляху розгортання цих процесів у країнах колишнього соціалістичного табору.

Результати.Досліджена проблема акумулювання соціального капіталу як зовнішнього ефекту запровадження практики корпоративної соціальної відповідальності в ринковій економіці. Виокремлені основні внутрішні й зовнішні чинники, що породжують таку екстерналію як на рівні окремих підприємств, так і в національній економіці в цілому. Проаналізовано взаємозв’язок між кількістю соціально відповідальних компаній і рівнем розвитку соціального капіталу у країнах із розвинутою та з транзитивною економікою. Розкриті основні чинники, що перешкоджають запровадженню моделі соціальної відповідальності бізнесу у країнах із транзитивною економікою. Надані практичні рекомендації щодо напрямів державної підтримки корпоративної соціальної відповідальності у країнах колишнього соціалістичного табору.

Наукова новизна.Підтверджена гіпотеза щодо нагромадження соціального капіталу як позитивного зовнішнього ефекту розвитку корпоративної соціальної відповідальності у транзитивних економіках. Систематизовані основні чинники, що перешкоджають розвитку соціально відповідального бізнесу й негативно впливають на нагромадження соціального капіталу в постсоціалістичних країнах.

Практична значимість.Доведено, що ефективне реформування постсоціалістичних економік потребує активних дій держави, спрямованих на впровадження й розвиток корпоративної соціальної відповідальності шляхом підтримки й заохочення бізнесу до участі у вирішенні соціально важливих питань. Обгрунтовані практичні рекомендації щодо нагромадження соціального капіталу у транзитивних економіках шляхом удосконалення нормативно-правового поля й надання фіскальних пільг чи прямої державної підтримки соціально відповідальному бізнесу, підвищення обізнаності й вимогливості з боку населення та громадських організацій до „відкритості“ та „прозорості“ ведення бізнесу, захисту прав працівників і споживачів, боротьби з корупцією та дискримінацією на рівні приватних компаній.

References.

1. Pilipenko, G. M., 2013. The influence of culture on the relationship between state and market coordination in Ukraine. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytety, 3, pp. 118‒125.

2. Geets, V. M., 2010. Trust as an Element of Social Capital in the Economic Development of Ukraine. Economic Theory [online], 3. Available at: <http://etet.org.ua/?page_id=189&year=2010&issueno=3&begin_page=7&mode= get_art&flang=uk> [Accessed 22 November 2017].

3. Porter, M. E. and Kramer, M. R., 2011. Creating Shared Value. Harvard Business Review [online], 89(1–2). Available at: <http://hbr.org/2011/01/the-big-idea-creating-shared-value/ar/pr> [Accessed 15 December 2017].

4. Fukuyama, F., 2002. Social Capital and Development: The Coming Agenda. SAIS Review [pdf], 22. Available at: <http://faculty.washington.edu/ matsueda/courses/590/Readings/Fukuyama%202002%20Social%20Cap%20Development.pdf> [Accessed 2 September 2017].

5. Dasgupta, P., 2003. Social Capital and Economic Performance: Analytics. Foundations of Social Capital. Cheltenham UK: Edward Elgar [pdf]. Available at: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.200.474& rep=rep1&type=pdf> [Accessed 11 September 2017].

6. Edelman, 2018. Trust Barometer. Global Report. [pdf] Available at: <https://www.edelman.com/sites/g/ files/aatuss191/files/2018-10/2018_Edelman_Trust_Barometer_Global_Report_FEB.pdf> [Accessed 5 November 2018].

7. Stiglitz, J. and Ellerman, D., 2000. New Bridges Across the Chasm: Macro- and Micro-Strategies for Russia and other Transitional Economies. International Review of Economics and Business [pdf], 3(1), рр. 41‒72. Available at: <https://www.gsb.columbia.edu/faculty/jstiglitz/sites/jstiglitz/files/2000_New_Bridges.pdf> [Accessed 03 November 2017].

8. Long, J., 2008. From Cocoa to CSR: Finding sustainability in a cup of hot chocolate. Thunderbird International Business Review, 50, pp. 315‒320. DOI: 10.1002/tie.20215.

9. Visser, W., 2008. Corporate Social Responsibility in Developing Countries. In A. Crane, A. McWilliams, D. Matten, J. Moon and D. Siegel, eds., 2008. The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility. Oxford: Oxford University Press [online], pp. 473‒479. Available at: <http://www.oxfordhandbooks.com/view/ 10.1093/oxfordhb/9780199211593.001.0001/oxfordhb-9780199211593-e-021> [Accessed 2 November 2017].

10. Azmat, F. and Ha, H., 2013. Corporate Social Responsibility, Customer Trust, and Loyalty – Perspectives from a Developing Country. Thunderbird International Business Review, 55(3), pp. 253‒270. DOI: 10.1002/tie.21542.

11. Glaeser, E., Laibson, D. and Sacerdote, B., 2000. The Economic Approach to Social Capital. NBER Working Papers 7728, National Bureau of Economic Research, Inc [pdf]. Available at: <ftp://ftp.repec.org/RePEc/fth/ harver/hier1916.pdf> [Accessed 11 August 2017].

12. Schwab, K., 2016. The global competitiveness report 2016‒2017. World economic forum [pdf]. Available at: <http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/ 05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf> [Accessed 05 August 2018].

13. Jahan, S., 2016. Human development report 2016. United Nations Development Programme [pdf]. Available at: <http://hdr.undp.org/sites/default/files/ 2016_human_development_report.pdf> [Accessed 3 November 2017].

14. Legatum Institute, 2017. Prosperity index 2017 [pdf]. Available at: <http://prosperitysite.s3-accelerate.amazonaws.com/3515/1187/1128/Legatum_Prosperity_Index_2017.pdf> [Accessed 24 January 2018].

15. United Nations Global Compact, 2018. Our participants [online]. Available at: <https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants> [Accessed 17 November 2018].

16. European Parliament, 2014. Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council. Official Journal of the European Union, November 15 [online]. Available at: <http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/ 95/oj> [Accessed 19 September 2017].

17. Transparency International, 2018. Corruption Perceptions Index 2017 [online]. Available at: <https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017> [Accessed 20 January 2018].

18. The World Bank, 2018. Worldwide Governance Indicators. DataBank [online]. Available at: <http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world­wide-governance-indicators> [Accessed 25 February 2018].

 повний текст / full articleВідвідувачі

2872441
Сьогодні
За місяць
Всього
3
8259
2872441

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Головна UkrCat Архів журналу 2019 Зміст №1 2019 Економіка та управління Нагромадження соціального капіталу як позитивна екстерналія розвитку корпоративної соціальної відповідальності в перехідних економіках