Розроблення рецептур високоінгібованих промивальних рідин для розкриття продуктивних пластів

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Автори:

А.М. Андрусяк, Науково-дослідний проектний інститут ПАТ „Укрнафта“, керівник групи промивальних рідин, м. Івано-Франківськ, Україна

Є.Я. Коцкулич, Науково-дослідний проектний інститут ПАТ „Укрнафта“, інженер ІІ категорії, аспірант, м. Івано-Франківськ, Україна

Реферат:

Мета. Створення ефективних систем промивальних рідин з використанням неорганічних і органічних інгібіторів. Вирішення проблеми екологічної безпечності технологічних рідин, призначених для буріння, ремонту, інтенсифікації роботи свердловин.

Методика. Комплексна оцінка технологічних характеристик бурових промивальних рідин із застосуванням лабораторного обладнання та методик визначення параметрів, що характеризують ефективність розроблених промивальних рідин для розкриття продуктивних пластів.

Результати. У роботі наведені результати вивчення особливостей дії неорганічних і органічних інгібіторів з урахуванням ефекта їх компонування при розробленні рецептур високоінгібованих малоглинисто-емульсійних промивальних рідин. За результатами аналізу експериментальних даних висвітлені функції інгредієнтів при розробленні рецептур високоінгібованих промивальних рідин. З метою підвищення екологічної безпечності доведена альтернативність застосування замість нафти вуглеводневих сполук рослинного походження (рицинової, ріпакової олив, побічних продуктів одержання біодизелів).

Результати оцінки інгібуючих властивостей бурових промивальних рідин з урахуванням критеріїв, що досягається сумісним застосуванням неорганічних і органічних інгібіторів, обмеження фільтрації через керн, ефектів гідрофобізації та солюбілізації стали підставою вбачати новизну впідходах до створення систем промивальних рідин з підвищеними інгібуючими властивостями. Залучення до рецептурного складу вуглеводневих сполук рослинного походження сприяло розширенню сфери застосування малоглинистих емульсійних промивальних рідин з огляду на підвищення їх екологічної безпечності.

Наукова новизна. Наведена диференціація механізмів дії неорганічних і органічних інгібіторів у поєднанні з інгредієнтами малоглинистих емульсійних промивальних рідин, що забезпечують передумови для оптимізації рецептур їх приготування та ефективність використання за призначенням при видобуванні нафти й газу.

Практична значимість. Результати досліджень дають підставу обґрунтовувати ефективність застосування розробленої системи промивальної рідини для забезпечення стійкості стовбура свердловини під час буріння та збереження фільтраційних властивостей порід-колекторів. Рідини, що забезпечують якість первинного розкриття продуктивних пластів бурінням свердловин, можуть успішно використовуватись під час капітального ремонту свердловин. Термостійкість, широкий діапазон регулювання густини, збереження седиментаційної стійкості, збереження фільтраційних властивостей порід-колекторів – вимоги до рідин глушіння, яким відповідають розроблені системи високоінгібованих промивальних рідин.

Список літератури / References:

1. Филиппов Е.Ф. Применение ингибированных буровых растворов, обеспечивающих получение качественных материалов ГИС при строительстве скважин в неустойчивых глинистых отложениях на площадях Краснодарского края /Е.Ф.Филиппов//Заканчивание и ремонт скважин в условиях депрессии на продуктивные пласты:сборник  научных трудов ОАО НПО „Бурение“. – Краснодар: Бурение, 2004. – Вып. 12. – С. 39–47.

Filippov, Ye.F. (2004), “Application of inhibitor drilling mud providing high-quality GIS materials during construction of wells in unstable clay deposits at the Krasnodar Territory”, Zakanchivaniye i Remont Skvazhyn v Usloviyakh Depressii na Produktivnye Plasty, OAO NPO “Bureniye”, Krasnodar, Vol. 12, pp. 39–47.

2. Васильченко А.О. Удосконалення фізико-хімічних методів збереження стійкості стінок свердловин у процесі буріння: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. тех. наук / Васильченко А.О. – Івано-Франківськ, 2001 р. – 20 с.

Vasilchenko, A.O. (2001),“Improvement of physical and chemicalmethods of maintainingthe walls of wells in the process of drilling”, Abstract of Cand. Sci. (Tech.) dissertation, Ivano-Frankivsk, Ukraine.

3. Tan, C.P., Bailin, Wu, Mody, F.K. and Uday, A. Tare. (2002), “Development and Laboratory Verification of High Membrane Efficiency Water-Based Drilling Fluids with Oil-Based Drilling Fluid-Like Performance in Shale Stabilization”, Proc. SPI/ISRM Rock Mechanics Conference, Irving, Texas, USA.

4. Андрусяк А.М. Удосконалення рецептур інгібованих бурових промивальних рідин для розкриття продуктивних пластів: матеріали міжнар. наук.-техн. конф. „Нафтова енергетика“/ А.М.Андрусяк, Є.Я. Коцкулич  – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. – С. 519–521.

Andrusiak, A.M. and Kotskulich, Ye.Ya. (2013), “Improvement of inhibitor drilling mud recipes for disclosure of productive layers”, Proc. of the Intern. Scientific-Technical. Conf. “Naftova Enerhetyka”, IFNTUOG, Ivano-Frankivsk, pp. 519–521.

5. Системи бурових промивальних рідин з органоколоїдними складовими / А.М. Андрусяк, О.В. Гайдамака [та ін.]// Нафтова і газова промисловість. –2009. –№ 1. –С. 19–22.

Andrusiak, A.M. and Haidamaka, A.V. (2009), “Systems of drilling mud containing organic-colloidal components”, Naftova i Hazova Promyslovist, no. 1, pp. 19–22.

6. Пеньков А.И. Особенности поведения и применения полиалкиленгликолей для химической обработки буровых растворов / А.И. Пеньков, Л.П. Вахрушев, Е.В. Беленко // Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море. – 1999. – № 1–2. – С. 21–24.

Penkov, A.I., Vakhrushev, L.P. and Belenko, Ye.V. (1999), “Features of behavior and application of polyalkylene glycols for the chemical treatment of drilling fluids”, Stroitelstvo Neftyanykh Skvazhyn Na Sushe i na More, no. 1–2, pp. 21–24.

7. Исследование физико-химических свойств разветвлённых сополимеров окисей этилена и пропилена / Л.П. Вахрушев, Е.В. Беленко [и др.] // Изв. ВУЗ Северо-Кавказский регион. Естественные науки. – 2001. –№ 1. –С. 53–56.

Vakhrushev, L.P. and Belenko, Ye.V. (2001), “The study of physicochemical properties of branched copolymers of ethylene oxide and propylene”, Izvestiya VUZov Severo-Kavkazskiy Region. Natural Sciences, no. 1, pp. 53–56.

8. Основные тенденции развития полигликолевой технологии совершенствования буровых растворов/ В.Н. Кошелев, Л.П. Вахрушев, Е.В. Беленко, А.И. Пеньков//Бурение скважин. – 2001. – № 12. – С. 29–32.

Koshelev, V.N., Vakhrushev, L.P., Belenko, Ye.V. and Penkov, A.I. (2001), “The main trends in the development of the polyglycolic technology of drilling fluids improvement”, Bureniye Skvazhyn, no. 12, pp. 29–32.

Files:
2014_6_andrusiak
Date 2015-01-13 Filesize 139.09 KB Download 831

Відвідувачі

6699067
Сьогодні
За місяць
Всього
2111
203255
6699067

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за випусками 2014 Зміст №6 2014 Геотехнічна і гірнича механіка, машинобудування Розроблення рецептур високоінгібованих промивальних рідин для розкриття продуктивних пластів