Удосконалення методики визначення класу небезпеки твердих відходів вуглевидобутку

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 

Автори:

О.О. Борисовська, кандидат технічних наук, доцент, Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, доцент кафедри екології, м.Дніпропетровськ, Україна

В.В. Федотов, Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, асистент кафедри екології, м.Дніпропетровськ, Україна

Реферат:

Мета. Аналіз нормативної методики визначення класу небезпеки промислових відходів та пошук альтернативних підходів до визначення ступеня небезпеки шахтних відходів для навколишнього природного середовища.

Методика. Визначення класу небезпеки шахтних відходів проводилося розрахунковим способом за нормативною методикою ДСанПіН 2.2.7.029-99 і за „Критеріями віднесення відходів до класу небезпеки для навколишнього природного середовища“.

Результати. Досліджена нормативна методика визначення класу небезпеки промислових відходів, виявлено її основні недоліки. Визначено клас небезпеки шахтних відходів за нормативною методикою. Виявлено розбіжності між розрахунковим та дійсним рівнем небезпеки відходів для навколишнього природного середовища, які виникають при розрахунку класу небезпеки твердих відходів вуглевидобутку за даним методом, що призводить до заниження сум екологічного податку. Розраховано клас небезпеки для тих самих шахтних відходів за альтернативною методикою. Наведено порівняльну характеристику нормативної та альтернативної методики. Запропоновано варіант удосконалення методу визначення ступеня небезпеки промислових відходів.

Наукова новизна. Запропоновано та обґрунтовано перехід від санітарно-гігієнічного до екологічного нормування, що дозволить виключити розбіжності в результатах розрахунку для одних і тих же відходів, попередити порушення вимог щодо поводження з небезпечними відходами.

Практична значимість. Запропонований у роботі спосіб удосконалення нормативної методики з визначення класу небезпеки промислових відходів дозволить підвищити її точність і запобігти заниженню сум екологічного податку за розміщення твердих відходів вуглевидобутку в навколишньому середовищі.

Список літератури / References:

1. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2009 році. – К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2011. – 383 с.

Natsіonalna dopovіd pro stan navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha v Ukrainі u 2009 rotsі [National Report on the Environment Statusof Ukraine in 2009], (2011), Tsentr ekologіchnoi osvіty ta іnformatsii, Kyiv, Ukraine.

2. Перов М.О. Вплив техногенних навантажень вугільної промисловості на довкілля / М.О. Перов, В.М. Макаров // Науковий вісник НГУ. – 2010. − №78. – С.99−103.

Perov, M.O. and Makarov, V.M. (2010), “Impact of anthropogenic load of coal mining on environment”, Naukovyi Vicnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, no. 7−8, pp. 99−103.

3. Перелік постанов головного державного санітарного лікаря України: Публікації: МОЗ України [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.moz.gov.ua/ua/portal/dli_postsanepid.html

List of resolutions of Chief State Sanitary Doctor of Ukraine: Publications: Ministry of Public Health of Ukraine, (2013), available at:www.moz.gov.ua/ua/portal/dli_post-sanepid.html (accessed July 3, 2013).

4. Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2011.− № 13−14, № 15−16, № 17.− ст.112.

TaxCodeofUkraine”, Vіdomostі Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), no. 13−14, no. 15−16, no. 17., st.112.

5. Получение металлов из терриконов угольных шахт Донбасса: моногр. / Л.Г. Зубова, А.Р. Зубов, К.И. Верех-Белоусова,
Н.В. Олейник. – Луганск: изд-во ВНУ им. В.Даля, 2012. – 144с.

Zubova, L.G., Zubov, A.R., Verekh-Belousova, K.I. and Oleinik, N.V. (2012), Poluchenie metallov iz terrikonov ugolnykh shakht Donbassa [Production of Metals from the Waste Piles of Donbass Coal Mines], VNU im. V. Dalya, Lugansk, Ukraine.

6. Матвеева Н.Г. Возможность применения мирового опыта в переработке породы отвалов угледобывающей промышленности в угольных регионах Донбасса / Н.Г. Матвеева // Зб. наук. праць Східноукраїнського нац. ун-ту ім. В. Даля.; розд. Екологія.– 2007. − №1.− С. 35−40.

Matveeva, N.G. (2007), “The possibility of application of international experience in the processing of rock dumps of coal mining-processing industry in the Donbass coal region”, Ekologіya. Zb. nauk. prats Skhіdnoukrainskogo nats. un-tu іm. V. Dalya, no.1, pp.35−40.

7. Зубова Л.Г. Терриконы, их утилизация и рекультивация: моногр. / Зубова Л.Г. – Луганск: изд-во ВНУ им.В. Даля, 2008. – 80с.

Zubova, L.G. (2008), Terrikony, ikhutilizatsiya rekultivatsiya [WasteHeaps, Their Utilization and Reclamation], VNU
im.V. Dalya, Lugansk, Ukraine.

8. Олейник Н.В. Новый способ утилизации отвальной породы угольных шахт / Н.В. Олейник // Зб. наук. праць Східноукраїнського нац. ун-ту ім. В. Даля; розд.Екологія.– 2007. − № 1.− С. 78−86.

Oleinik, N.V. (2007), “A new ways of utilization of coal mines overburden”, Ekologіya. Zb. nauk. prats Skhіdnoukrainskogo nats. un-tu іm. V. Dalya, no.1, pp.78−86.

9. Силин А. А. Экологические последствия структурно-вещественных преобразований отвальных пород терриконов / А.А. Силин, С.Г. Выборов, Ю.А. Проскурня // Сборник научных трудов НГУ.–  Днепропетровск, 2010. – №35. –
С. 4147.

Silin, A.A., Vyborov, S.G. and Proskurnya, Yu.A. (2010), “Environmental effects of structural and material transformations of overburden waste piles”, Sbornik nauchnykh trudov NGU, no.35, pp. 41−47.

10. Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации − Документы [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.mnr.gov.ru/regulatory.

The official website of the Ministry of Natural Resources and Ecology of the Russian Federation – Documents (2013), available at: www.mnr.gov.ru/regulatory/ (accessed July 3, 2013)..

Files:
2014_3_borisovskaya
Date 2014-07-08 Filesize 417.9 KB Download 798

Відвідувачі

3101330
Сьогодні
За місяць
Всього
115
2394
3101330

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за випусками 2014 Зміст №3 2014 Екологічна безпека, охорона праці Удосконалення методики визначення класу небезпеки твердих відходів вуглевидобутку