Прогнозування екологічного ефекту модернизації газоочисного обладнання промислових підприємств

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Автори:

Д.В. Рудаков, доктор технічних наук, професор, Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, завідувач кафедри гідрогеології та інженерної геології, м.Дніпропетровськ, Україна

 

О.Д. Ляховко, Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, здобувач, м.Дніпропетровськ, Україна

Реферат:

Мета.  Дати кількісну оцінку екологічного ефекту застосування апаратів Електроциклон для зниження рівня забруднення атмосфери у промислових містах за рахунок зменшення вмісту дрібних частинок у викидах пилу металургійних підприємств.

Методика. Заснована на моделюванні розсіювання твердих частинок у повітряному середовищі, що описується тривимірним рівнянням перенесення та дифузії домішки у приземному шарі атмосфери над неоднорідною поверхнею. У математичній моделі, заснованій на принципі зміни стаціонарних станів, використовуються розподілені параметри швидкості вітру та повторюваності його напрямків.

Результати. Побудовано модель для розрахунку середньорічних приземних концентрацій твердих частинок у повітрі на території навколо джерел стаціонарних викидів пилу при розподілених параметрах швидкості вітру. Прогноз на основі чисельного моделювання показав істотне зниження концентрації пилу навколо металургійного комбінату ім. Дзержинського в м. Дніпродзержинськ у результаті зниження частки дрібних фракцій у пилових викидах за рахунок застосування апарату Електроциклон.

Наукова новизна. Полягає в розробці й практичній демонстрації підходу до прогнозування екологічного ефекту зниження техногенного впливу на стан повітряного середовища, що досягається за рахунок додаткового очищення пилу, що істотно змінює його дисперсний склад. Розроблена модель, що адекватно враховує метеорологічні умови розсіювання частинок, умови викиду та параметри розетка вітрів, може розглядатись як інструмент екологічного картування промислових регіонів.

Практична значимість. Полягає в обґрунтуванні екологічного та соціального ефекту технологічних заходів з модернізації газоочисного обладнання на Дніпровському металургійному комбінаті ім. Дзержинського. Скорочення обсягів викидів пилу та зниження частки дрібних частинок дозволить зменшити запиленість повітря на прилеглій території, тим самим поліпшити умови життя місцевого населення. На основі запропонованого підходу стає можливим обґрунтовано визначати контури санітарно-захисних зон навколо підприємств – забруднювачів атмосфери, з адекватним урахуванням місцевих умов. 

Список літератури / References:
1. Шакура О.А. Анализ инновационного развития металлургической промышленности в Украине / Шакура О.А. // Економіка і організація управління. Збірник наукових праць ДонНУ. – Донецьк, 2008. – № 4. – 145 с.
Shakura, O.A. (2008), “Analysis of innovative development of metallurgical industry in Ukraine”, Ekonomika i orhanizatsia upravlinnia, no. 4, DonNU, Donetsk, pp. 145.

2. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Дніпропетровській області за 2011 рік / Державне управління ОНПС у Дніпропетр. обл. – Дніпропетровськ, 2012. – 193 с.
Regional report on the state of the environment in Dnipropetrovsk area in 2011 (2012), State Administration of ONPS in Dnipropetrovsk region, Dnipropetrovsk, Ukraine.

3. Андоньев С М. Пылегазовые выбросы предприятий черной металлургии: монография / Андоньев С.М., Зайцев Ю.С., Филипье О.В.; общ. ред. О.В. Филипьев – Харьков: ОАО „ЕМЗ“, 1998. – 246 с.
Andoniev, S.M., Zaytsev, Yu.S., and Filipiev, O.V. (1998), Pylegazovye vybrosy predpriyatiy chernoy metallurgii [Dust and Gas Emissions of Ferrous Metallurgy Enterprises] Kharkiv, OAO EMZ, Ukraine.

4. Pope, C.A. III, Ezzati, M., and Dockery, D.W. (2009), Fine-Particulate Air Pollution and Life Expectancy in the United States, New England J. Of Medicine, 360, pp. 376-386.

5. Пат. 77681 Україна, МПК В03 С 3/15. Електроциклон / Заявники Ляховко О.Д., Рудаков Д.В., Власник ДВНЗ Національний гірничий університет. № 201209233; заяв. 27.07.2012; опубл. 25.02.2013, Бюл. №4.
Patent 77681 Ukraine, МПК В03 С 3/15 Electrical dust cleaner / Declared by Liakhovko, O.D., Rudakov, D.V. Owner National Mining University. №201209233; declared on July 27, 2012; published February 25, 2013, Bulletin no. 4.

6. Никифоров А.Ю. Стоимость подавления отходов / А.Ю. Никифоров, А.Н. Тростин. – Иваново: ГОУВПО Ивановский государственный химико-технологический университет, 2007. – 56 с.
Nikiforov, A.Yu. and Trostin, A.N. (2007), Stoimost podavleniya otkhodov [Costs of Wastes Treatment] Ivanovo. GOUVPO Ivanovo State Chemical and Technical University, Russia.

7. Охрана окружающей среды в агломерационном производстве / Елисеев А.К., Мартыненко В.А., Каракаш А.И., Колесников В.И. – М.: Металлургия, 1994. – 176 с.
Yeliseev, A.K., Martynenko, V.A., Karakash, A.I. and Kolesnikov V.I. (1994) Okhrana okruzhayushchey sredy v aglomeratsyonnom proizvodstve [Environment Protection in Agglomeration Production], Moscow, Metallurgy, Russia..

 

Files:
2014_3_rudakov
Date 2014-07-08 Filesize 1.05 MB Download 780

Відвідувачі

3152029
Сьогодні
За місяць
Всього
25
6355
3152029

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за випусками 2014 Зміст №3 2014 Екологічна безпека, охорона праці Прогнозування екологічного ефекту модернизації газоочисного обладнання промислових підприємств