Інформаційна технологія раннього виявлення відхилення процесу компримування газу від нормальних робочих характеристик

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Authors:

Г.Н.Семенцов, д-р техн. наук, проф., Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Л.І.Фешанич, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Abstract:

Мета. Удосконалення технології оперативного виявлення відхилень процесу компримування газу на дотискувальній компресорній станції підземного сховища газу від нормальних робочих характеристик у контексті підвищення ефективності його практичного застосування для запобігання аварійних ситуацій, викликаних явищем помпажу в системі „відцентровий нагнітач газоперекачувального агрегату – трубопровід“.

Методика. Методологічну основу даної роботи становлять загальнонаукові та спеціальні методи, прийоми та підходи пізнання процесів і явищ, а саме: системний підхід до аналізу процесу компримування газу та явища помпажу у відцентрових нагнітачах газоперекачувальних агрегатів дотискувальних компресорних станцій підземних сховищ газу, положення сучасної теорії керування, інформаційних та виробничих технологій.

Результати. Запропонована інформаційна технологія раннього виявлення відхилення процесу компримування газу від нормальних характеристик, зокрема явища помпажу, що основана на аналізі фазових портретів контрольованих параметрів.

Наукова новизна. Уперше розроблена, побудована на основі багатомірних вимірювань, інформаційна технологія виявлення відхилень процесу компримування газу від нормальних робочих характеристик, зв’язаних з явищем помпажу, які супроводжуються невизначеністю, неврівноваженістю, наявністю фазових переходів, що дає змогу своєчасно виявити явище помпажу в системі „відцентровий нагнітач газоперекачувального агрегату – трубопровід“.

Практична значимість. Розроблена інформаційна технологія раннього виявлення відхилень процесу компримування газу від нормальних робочих характеристик може бути використана для активізації сигналізації, що дає оператору певний час для прийняття рішення стосовно керуючих дій.

References/Список літератури

1. Hirenko, S. G., 2007. Methods of detecting signals from random amplitude for preventing the phenomena of the surge of compressors of compressor stations. In: The International scientific conference: engineering, physics and mathematics. Odessa.

Гіренко С. Г. Методи виявлення сигналів з випадковою амплітудою для попередження помпажних явищ компресорів докачуючих компресорних станцій: матер. міжн. наук.-практ. конф. „Технічні науки, фізика та математика“ (м. Одеса, 2007) / С. Г. Гіренко – Одеса, 2007. – №5. – С. 26–30.

2. Bliaut, Yu. Ye. and Petesh, M. O., 2011. Parametric identification of the surge characteristics of a centrifugal supercharger gas pumping stations of the ON-LINE mode. Naftohazova enerhetyka, No. 1, pp. 65–75.

Бляут Ю. Є. Параметрична ідентифікація помпажної характеристики відцентрового нагнітача газоперекачувального агрегату в режимі ON-LINE / Ю. Є. Бляут, М. О. Петеш // Нафтогазова енергетика. – 2011. – № 1. – С. 65–75.

3. Sukach, O. V., Bliaut, Yu. Ye., Bekker, M. V., Repeta, A. F., Sementsov, G. N., Hirenko, S. G., Shymko, R. Ya ., Petesh, M. O., 2010. Acoustic method for control of pre-surge state of centrifugal supercharger. Patent 91465 UA, МРК: F04D 27/02.

Патент 91465 Україна, МПК F04D 27/02. Акустичний спосіб контролю передпомажного стану відцентрового нагнітача / Сукач О. В., Бляут Ю. Є., Беккер М. В., Репета А. Ф., Семенцов Г. Н., Гіренко С. Г., Шимко Р. Я., Петеш М. О. – № а200907520; заявл. 17.07.2009; опубл. 26.07.2010, Бюл. № 14.

4. Jeff, A., 2011. The wise tips that provide a deeper understanding of the business, making the process data in the early warning of a problem. ABB Revnuy, No. 2, pp. 45–49.

Джефф А. Мудрые подсказки обеспечивают глубокое понимание бизнеса, превращая данные обработки в ранние предупреждение о проблеме / А. Джефф // АББ Ревню. – 2011. – № 2. – С. 45–49.

5. Dolhova, E. V. and Faizrakhmanov, R. A., 2005. Recognizing situations while managing material flows of companies. Instruments and Systems: Monitoring, Control, and Diagnostics, No. 5, pp. 60–62.

Долгова Е. В. Распознавание ситуаций при управлении материальными потоками предприятия / Е. В. Долгова, Р. А. Файзрахманов // Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. – 2005. – № 5. – С. 60–62.

6. Tsyhankov, M. P. and Tiukyn, I. V., 2001. The structural organization of functional diagnosis in mechatronic systems. Mekhatronyka, No. 9, pp. 12–17.

Цыганков М. П. Структурная организация функционального диагностирования в мехатронных системах / М. П. Цыганков, И. В. Тюкин // Мехатроника. – 2001. – № 9. – С. 12–17.

7. Lucas, V. A., 1990. Teoryia avtomatycheskoho upravlenyia [Automatic control theory]. Moscow: Nedra.

Лукас В. А. Теория автоматического управления / Лукас В. А. – М.: Недра, 1990. – 416 с.

Files:
05_2016_Sementsov
Date 2016-11-15 Filesize 527.92 KB Download 776

Відвідувачі

6698620
Сьогодні
За місяць
Всього
1664
202808
6698620

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за випусками 2016 Зміст №5 2016 Інформаційні технології, системний аналіз та керування Інформаційна технологія раннього виявлення відхилення процесу компримування газу від нормальних робочих характеристик