Геотехнологічні властивості високоякісних мартитових руд глибоких горизонтів шахт Кривбасу

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Автори:

В.М. Тарасютін, кандидат технічних наук, доцент, Державний вищий навчальний заклад „Криворізький національний університет“, доцент, м.Кривий Ріг, Україна

Реферат:

Мета. Визначення параметрів і встановлення закономірностей геотехнологічних властивостей високоякісних мартитових руд глибоких горизонтів шахт Кривбасу, що забезпечують розрахунок процесів очисного виймання свердловинною гідротехнологією, а також вибір та оконтурення представницьких ділянок масивів руд у залізорудних покладах.

Методика. Лабораторні визначення та теоретичне узагальнення параметрів структурно-мінералогічних характеристик і гірничо-технологічних властивостей багатих мартитових руд.

Результати. У межах продуктивних горизонтів криворізьких родовищ, що розробляються у відповідності до закономірностей мінералогічної зональністі, залягають значні запаси високоякісних, утворених у результаті процесів вилуговування, мартитових руд із вмістом заліза 65–69%.

Структурно-морфологічний та хіміко-мінералогічний аналіз проб високоякісних мартитових руд показав, що за структурою руди являють собою тонкозернисті, високопористі, переважно двокомпонентні, системи, які складаються на 90–95% з мартита і на 5–10% з кварцу, що дозволяє розглядати запаси таких руд як перспективну сировинну базу для виробництва залізорудних концентратів вищої якості.

Встановлено, що при вмісті заліза у пробах мартитової руди, який змінюються в межах від 66,6 до 68,8% (середнє 67,9%), вміст кремнезему змінюється від 1,0 до 2,0% (середнє 1,45%), щільність – від 3,50 до 3,99 ⋅103 кг/м3 (середнє 3,68 ⋅103 кг/м3), пористість – від 20 до 38% (середнє 30%) і межа міцності на одновісне стиснення – від 0,8 до 10 МПа (середнє 4,6 МПа).

Розроблена класифікація геотехнологічних типів багатих мартитових руд Кривбасу, що підлягають розробці свердловинною геотехнологією з горизонтів шахт Кривбасу.

Наукова новизна. Полягає в тому, що параметри геотехнологічних властивостей високоякісних мартитових руд враховують умови глибоких горизонтів залізорудних шахт. Встановлено, що межі міцності на одновісне стиснення руд, утворених за різних умов, знижуються за експоненціальною залежністю від їх пористості.

Практична значимість. Полягає в тому, що параметри та закономірності геотехнологічних властивостей багатих мартитових руд дозволяють встановити область застосування й визначити основні параметри свердловинної гідротехнології очисного виймання.

Список літератури / References:

1. Технология комплексной переработки и использования богатых руд гидродобычи КМА / Л.А. Ломовцев, А.В. Максимов, Ф.М. Журавлев [и др.] / Горный журнал. – 1995. – № 1. – С. 39–42

Lomovtsev, L.A., Maksimov, A.V. and Zhuravlev, F.M., (1995), “Technology of complex processingand use ofhydraulic miningof rich ores of  KMA”, Gorny  zhurnal, no. 1, pp.39–42.

2. Балашов А.Г. Богатая руда КМА в металлургическом производстве / А.Г. Балашов, В.Н. Анисимов // Горный журнал. –  2004. – № 1. – С. 69–70.

Balashov, A.G.and Anisimov, V.N. (2004), “Richore  KMA in metallurgical production”, Gorny zhurnal, no. 1, pp. 69–70.

3. Бабичев Н.И. Скважинная гидротехнология – новый способ освоения земных недр / Н.И. Бабичев, А.Н. Николаев // Горный журнал. – 1995. – № 1. –С. 14–18.

Babichev, N.I. and Nikolaev, A.N. (1995), “Borehole hydrotechnologies as a new way of development of the Earth's interior”, Gorny zhurnal, no. 1, pp. 14–18.

4. Физико-химическая геотехнология / [Аренс В.Ж., Гридин О.М., Крейнин Е.В.  и др.] – М.: Изд-во „Горная книга“, 2010. – 655 с.

Arens, V.Zh., Gridin, O.M. and Kreynin, Ye.V. (2010), Fiziko-khimicheskaya geotekhnologiya [Physico-Chemical Geotechnology], Gornaya  kniga, Moscow, Russia.

5. Журин С.Н. Природопользование при скважинной гидродобыче богатых железных руд / Журин С.Н., Колесников В.И., Стрельцов В.И.  – М.: НИА Природа, 2001. – 384 с.

Jurin, S.N., Kolesnikov, V.I., Sagittarius, V.I. (2001), Prirodoolzovaniye pri skvazhinnoy gidrodobyche bogatykh zheleznykh rud [Natural  Resource Managementand Hydraulic Borehole Mining of  Rich Iron Ore], NIA Priroda, Moscow, Russia.

6. Британ И.В. Ресурсы богатых железных руд КМА для скважинной гидродобычи / И.В. Британ // Горный журнал.  – 2004. – № 1. – С. 59 – 61.

Britan, I.V.(2004), “Resourcesrich iron ore KMA fo rhydraulic borehole”, Gorny zhurnal, no.1, pp.59–61.

7. Железные руды КМА / Под ред. В.П. Орлова, И.А. Шеверёва, Н.А. Соколова – М.: ЗАО „Геоинформмарк“, 2001. – 616с.

Orlova, V.P., Shevereva, I.A. and Sokolov, N.A. (2001), Zheleznye rudy KMA [Iron Ore KMA], ZAO “Geoinformmark”, Moscow, Russia.

8. Тарасютин В.М. Горнотехнологическое обеспечение безопасной выемки рыхлосвязанных мартитовых руд глубоких горизонтов месторождений Кривбасса  / В.М. Тарасютин// Охорона праці та навколишнього середовища на підприємствах гірничо-металургійного комплексу: Збірник наукових праць. – Кривий Ріг.: ДП „НДІБПГ“. – 2008. – Вип. 9. – С. 19–30.

Tarasyutin, V.M. (2008), “Mining and technicalensuring of safeexcavation of loosely boundmartiteore from deep horizons of Krivbass deposits”, Okhorona pratsіta navkolyshnoho seredovyshcha na pіdpryemstvakh gіrnicho-metalurgіynoko compleksu, DP NDІBPG, Kryvyi  Rih, issue 9, pp.19–30.

9. Британ И.В. О критериях оценки ресурсов богатых железных руд КМА для скважинной гидродобычи / И.В. Британ // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2005. – № 3. – С. 226–232.

Britan, I.V.(2005), “About criteria forassessment of the resourcesof rich iron ore KMA for hydraulic borehole mining”, Gorny informatsionno-analiticheskiyl  byulleten, no. 3, pp. 226–232.

 

 

Files:
2015_1_tarasyutin
Date 2015-03-27 Filesize 552.19 KB Download 1019

 

Відвідувачі

6655713
Сьогодні
За місяць
Всього
9445
159901
6655713

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за випусками 2015 Зміст №1 2015 Розробка родовищ корисних копалин Геотехнологічні властивості високоякісних мартитових руд глибоких горизонтів шахт Кривбасу