Концептуальні засади формування конкурентоспроможності автосамоскидів для транспортування гірських порід у кар’єрах

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Authors:

О.Г.Вагонова, д-р екон. наук, проф.,Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, м. Дніпро, Україна, e-mail: LydmilaP@ ua.fm

В.І.Прокопенко, д-р техн. наук, проф.,Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, м. Дніпро, Україна, e-mail: LydmilaP@ ua.fm

Л.А.Бондаренко, канд. екон. наук, доц.,Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, м. Дніпро, Україна, e-mail: LydmilaP@ ua.fm

Abstract:

Мета.Економічне забезпечення конкурентних переваг кар’єрних автосамоскидів шляхом узагальнення сукупності наукових ідей, положень та принципів, за якими формується конкурентоспроможність автомобілів.

Методика. Результати отримані за рахунок застосування методів: критичного аналізу та систематизації – для визначення поняття конкурентоспроможності та показників оцінювання якості самоскидів; АВС-аналізу, математичної статистики – для ранжування показників оцінки конкурентних переваг залежно від технічних характеристик машини; економіко-математичного моделювання - для визначення обсягу витрат на перевезення гірських порід; сітьового моделювання – для оптимізації складу виконавців та пов’язаних між собою проектів.

Результати.Виявлені особливості формування конкурентних переваг автосамоскидів, призначених для експлуатації в кар’єрах, що визначає рівень їх технічних характеристик, які адаптовані до гірничо-технологічних умов перевезення гірських порід згідно з вимогами гірничодобувних підприємств.

Показано, що доцільність заміни певних моделей автосамоскидів та напрями формування їх конкурентних переваг слід встановлювати, виходячи з інтегрального коефіцієнта конкурентоспроможно­сті, який запропоновано визначати за співвідношенням групового економічного та групового технічного показників. Економічний показник обґрунтований з урахуванням позитивного або негативного впливу технічних параметрів автомобіля на його одиничні економічні показники.

Встановлені питомі витрати на забезпечення технологічних умов гірничих робіт, пов’язаних із введенням в експлуатацію нових моделей автосамоскидів. Поряд із прямими витратами враховуються непрямі витрати палива на гірничі роботи в кар’єрі, пов’язані із введенням в експлуатацію автосамоскиду.Запропоноване структурування інноваційного проекту за певними видами робіт, що можуть бути виконані самостійно підприємством, в коаліції бізнес-партнерів, на засадах аутсорсингу. Удосконалена структура управління інноваційною діяльністю автозаводу шляхом введення до неї інноваційного відділу.

Наукова новизна. Полягає у розробці концепції формування економічного оцінювання конкурентоспроможності кар’єрних автосамоскидів, а також методичному обґрунтуванні шляхів підвищення їх конкурентних переваг на інноваційних засадах.

Практична значимість.Визначені шляхи підвищення конкурентоспроможності автосамоскидів стосовно особливостей їх експлуатації в кар’єрних умовах, обґрунтований науково-методичний інструментарій впровадження інноваційного проекту щодо модернізації самоскиду.

References/Список літератури

1. Cherevko, L.G., 2009. The competitiveness of enterprises as characteristic of its economic situation. APK Economy, No. 6, pp. 114–121.

Черевко Л.Г. Конкурентоспроможність підприємства, як характеристика його економічного стану / Л.Г.Черевко; Економіка АПК. – 2009. – № 6. – С. 114–121.

2.Diachkova, I.V., 2005. An innovative component of competitiveness and ensure its funding. In: National Mining University, Problems and perspectives of innovation development of economy of Ukraine. Dnipropetrovsk, Ukraine.

Дячкова І.В. Інноваційна складова конкурентоспроможності продукції та фінансування її забезпечення: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 2005 р.) / І.В.Дячкова; Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України – Дніпропетровськ, 2005. – С. 103–105.

3.Porter, M., 2005. Competitive advantage: how to achieve high results and ensure its sustainability. TranslatedfromEnglish. Moscow: AlpinaBiznesbuks.

Потер М. Конкурентное преимущество: как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость / Портер М. – Москва: Альпина Бизнес букс, 2005. – 715 с.

4.Prokopenko, V.I. and Bondarenko, L.A., 2013. Factors increasing the competitiveness of domestic production in the dump. Ekonomichnyi visnyk NHU, No. 4(44), pp. 45–52.

Прокопенко В.І. Фактори підвищення конкурентоспроможності автосамоскидів у вітчизняному виробництві / В.І.Прокопенко, Л.А.Бондаренко; Економічний вісник НГУ. – 2013. – № 4(44). – С. 45–52.

5.Temchenko, A.G., Maksimov, S.V. and Pasichnik, N.V., 2004. Methodological bases of substantiation of production program of mining companies. Overview of global iron ore market. Visnyk KTU, No. 4, pp. 123–127.

Темченко А.Г. Методологічні основи обґрунтування виробничої програми гірничорудних підприємств. Огляд світового ринку залізорудної сировини / А.Г.Темченко, С.В.Максимов, Н.В.Пасічник; Вісник КТУ. – 2004. – Вип. 4 – С. 123–127.

6.Kryvda, V.V., 2013. Substantiation of operational and technological parameters of mining dump trucks. System technologies. Regional Interuniversity collection of scientific papers, No. 12.

КривдаВ.В. Обоснованиеэксплуатационно-технологическихпараметровкарьерныхавтосамосвалов/ КривдаВ.В.; Системныетехнологии. Региональныймежвузовыйсборникнаучныхработ. – 2013.– № 12. – 35 с.

7.Kozakov, V.L., 2011. Theoretical, regional, application areas of human geography and geology. In: Materials of the third international conference. Kryvyi Rih, Ukraine

Козаков В.Л. Теоретичні, регіональні, прикладні напрями розвитку антропогенної географії та геології: матеріали третьої міжнародної наукової конференції / В.Л.Козаков – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2011. – С. 35–47.

8.Faskhiev, Kh.A., 2008. How many indicators are necessary for a reliable assessment of the quality of goods? MarketinginRussiaandabroad, No. 1(63), pp. 72–91.

Фасхиев Х.А. Сколько показателей необходимо для достоверной оценки качества товаров? / Х.А.Фасхиев; Маркетинг в России и за рубежом. – 2008. – № 1(63). – С. 72–91.

9.Khrystenko, L.M., 2009. The impact factors of internal environment on the efficiency of business management. Bulletin of Khmelnytsky National University, No. 4, Vol. 2, pp. 141–144.

Христенко Л.М. Вплив чинників внутрішнього середовища на ефективність управління підприємством / Л.М.Христенко; Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 4. – Т. 2. – С. 141–144.

10.Postrzednik Stefan., 2016. Action as a criterion of the car operating effectiveness. Transport problems, Vol. 11, Is. 2, pp. 91–101.

Files:
01_2017_Vagonova
Date 2017-03-13 Filesize 758.08 KB Download 356

Відвідувачі

3477184
Сьогодні
За місяць
Всього
107
38832
3477184

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за випусками 2017 Зміст №1 2017 Економіка та управління Концептуальні засади формування конкурентоспроможності автосамоскидів для транспортування гірських порід у кар’єрах