Дослідження вилуговування тріщинуватих порід під впливом мінералізованих шахтних вод

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Автори:

Т.І. Перкова, Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, асистент кафедри гідрогеології та інженерної геології, м.Дніпропетровськ, Україна

Д.В. Рудаков, доктор технічних наук, професор, Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, завідувач кафедри гідрогеології та інженерної геології, м.Дніпропетровськ, Україна

Реферат:

Мета. Оцінка параметрів вилуговування кальцію із тріщинуватих карбонатних порід при техногенному карстоутворенні в різній гідрохімічній обстановці та відповідних змін фільтраційних властивостей.

Методика. Проведення експериментів із розчинення зразків карбонату кальцію в модельних розчинах різного іонного складу та мінералізації , а також аналітичні оцінки змін фільтраційних параметрів тріщинуватих карбонатних порід.

Результати. Проведено комплекс лабораторних досліджень та аналітичного моделювання. Експерименти із розчинення монолітних зразків вапняку розчинами різного хімічного складу та іонної сили дозволили кількісно оцінити кінетику вилуговування кальцію з досліджуваної породи. У результаті якісної оцінки насичення модельних сумішей карбонатом кальцію встановлено ступінь агресивності розчинів по відношенню до кавернозного вапняку. Аналітичними дослідженнями встановлено діапазони параметрів вилуговування карбонатних порід.

Наукова новизна. Уперше виконані експерименти з дослідження взаємодії розчинів, що моделюють техногенно-змінені підземні води, з монолітними зразками неогенового вапняку. Встановлена інтенсивність розчинення карбонатів у розчинах різного складу, визначені фактори, що впливають на зміну розчинності породи, кількісно оцінена кінетика вилуговування.

Практична значимість. Отримані результати дозволяють адекватно оцінювати фільтраційні деформації карбонатних порід під впливом шахтних вод різного хімічного складу. Це дає можливість підвищити достовірність прогнозування міграції розсолів у вапняках у зонах впливу водовідстійників гірничодобувних підприємств.

Список літератури / References:

1. Лехов А.В. Физико-химическая гидрогеодинамика / Лехов А.В. – М.: КДУ, 2010. – 500 с.

Lekhov, A.V. (2010), Fiziko-khimicheskaya gidrogeodinamika [Physical and Chemical Hydrogeodynamics], KDU, Moscow, Russia.

2. Перкова Т.И. Разработка и идентификация модели подземной миграции минерализованных шахтных вод в зоне расположения водоотстойников центрального Кривбасса / Т.И. Перкова, Д.В. Рудаков // Вестник Криворожского национального университета. – 2012. – вип.31. – С.  122–126.

Perkova, T.I. and Rudakov, D.V. (2012), “Creationand identification of a model for underground transport of mineralized mine water in the zone of tailing facility location in Central Krivbas”, Vestnik NatsionalnogKrivorozhskogo universiteta, no. 31, pp. 121–126.

3. Dreybrodt, W. (1993), “A model of karstification in the vicinity of hydraulic structures. Hydrogeological processes in karstterrains”, Proceedings of the Antalya Symposium and Field Seminar, October 1990, International Association of Hydrological Sciences Publication, Vol. 207, pp. 33–44.

4. Мохонько В.И. Исследование причин активизации карстовых процессов в мело-мергельных породах маастрихта северо-западного Донбасса / В.И. Мохонько, А.В. Суворин, А.В. Чепижко // Экология окружающей среды и безопасность жизнедеятельности. – 2006. – №2. – С. 17–22.

Mokhonko, V.I., Suvorin, A.V. and Chepizhko, A.V. (2006), “Studying the conditions of karst activation in chalky rocks of Maastricht age on the territory of North-West of Donbass”, Ekologiya okruzhayushchey sredy i bezopasnost zhiznedeyatelnosti, no. 2, pp. 17–22.

5. Palmer, A.N., Palmer, M.V. (1999), “Patterns of dissolution porosity in carbonate rocks. Karst modeling”, Karst Waters Institute Special Publication, Vol. 5, pp. 71–78.

6. Гідрогеохімічне навантаження хвостосховищ на навколишнє середовище (на прикладі Криворізького рудного регіону) / О.Криворучкіна,С.Терещенко, І. Байсарович [та ін.] // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. –№ 47. – 2009. – С.32–35.

Kryvoruchkina, O., Tereshchenko, S., Baysarovych, I. etc. (2009), “Hydrogeochemical impacts on the environment by tailing facilities (on example of Kryvyy Rig ore region)”, Visnyk Kyivskoho Natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka,
no. 47, pp. 32–35.

7. Осложнения в нефтедобыче / [Ибрагимов Н.Г., Хафизов А.Р., Шайдаков В.В. и др.]; под ред. Ибрагимова Н.Г., Ишемгужина Е.И. – Уфа: Изд-во „Монография“, 2003. – 302 с.

Ibragimov, N.G., Khafizov, A.R., Shaydakov, V.V. etc. (2003), Oslozhneniya v neftedobyche [Complications in Petroleum Production], Monografiya, Ufa, Russia.

Files:
2014_5_perkova
Date 2014-11-10 Filesize 145.18 KB Download 384

Відвідувачі

3229130
Сьогодні
За місяць
Всього
475
15733
3229130

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Про журнал редакційна колегія UkrCat Архів журналу 2014 Зміст №5 2014 Геологія Дослідження вилуговування тріщинуватих порід під впливом мінералізованих шахтних вод