Фундаментальні засади діяльності МОП у сфері безпеки та гігієни праці

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Authors:


Ю. Д. Древаль, orcid.org/0000-0002-7347-9433, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

С. О. Заїка, orcid.org/0000-0001-8132-7643, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, м. Харків, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

О. П. Шароватова, orcid.org/0000-0002-2736-2189, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

О. В. Бригада, orcid.org/0000-0001-5777-8516, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Б. М. Цимбал, orcid.org/0000-0002-2317-3428, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


повний текст / full articleNaukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2020, (6): 089 - 095

https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-6/089Abstract:Мета.
На основі аналізу базових міжнародних документів відповідного спрямування додатково обґрунтувати положення щодо значущості концепту безпеки й гігієни праці у програмній і нормотворчій діяльності МОП.


Методика.
З’ясування питання щодо участі МОП в опрацюванні та врегулюванні окресленої сфери соціально-трудових відносин проводиться на основі низки методів, а саме: методу системного аналізу (що дозволяє розглядати сукупність напрямів діяльності цієї організації як складної системи, яка позначається відносною структурною самостійністю та змістовною гармонійною єдністю окремих компонентів) та методу порівняння (у результаті чого додатково аргументується положення щодо досягнень і прогалин у дослідженні даного питання, а також виділяються найбільш значущі й перспективні напрями діяльності цієї організації у сфері безпеки й гігієни праці).

Результати. На основі застосування зазначених методів обґрунтовано положення про те, що у програмах і нормотворчій діяльності МОП значна увага відводиться різнобічним аспектам безпеки й гігієни праці. У даному разі принципово важливою є наявність гармонійного взаємозв’язку між документами програмного значення, працеохоронними нормами, а також основними принципами та правами у світі праці. Такий взаємозв’язок частково втілюється й у спеціальному документі МОП з охорони праці, якому, проте, недостає чіткого наголосу на захистові людей праці як фундаментальної основи діяльності цієї організації. Проведено групування конвенцій цієї організації, що в сукупності норм спрямовані на регулювання питань безпеки й гігієни праці. При цьому наголос зроблено на необхідності сукупного аналізу фундаментальних конвенцій і конвенцій, що в сукупності норм спрямовані на безпосереднє регулювання сфери безпеки й гігієни праці.


Наукова новизна.
Наведено та всебічно обґрунтовано положення про те, що концепту безпеки й гігієни праці відводиться важливе місце в документах програмного значення й конвенціях МОП, і що цей концепт є одним із системоутворюючих факторів цієї організації. Дійсно, сукупність положень з основою в забезпеченні безпеки працівників містяться як у програмних документах (декларації, конвенції), так і в більшості конвенцій. При цьому, згідно з нашим аналізом, такі положення з певними нюансами прямо стосуються всіх основних принципів і прав у світі праці (відтак при аналізі даного питання слід першочергово звертати увагу не лише на формальні, але й на сутнісні характеристики безпеки і гігієни праці). Також виокремлені та згруповані конвенції МОП, що містять норми з охорони праці (з обґрунтуванням положення щодо міри причетності до цієї сфери фундаментальних і пріоритетних конвенцій, а також конвенцій з основою в безпосередньому регулюванні відповідних відносин).


Практична значимість.
Представлені результати можуть бути використані в поточній роботі органів державної влади, представників професійних спілок та інших осіб, які причетні до охорони праці. Для представників органів державної влади важливою має стати та частка міжнародних трудових стандартів, що стосується необхідності неухильного дотримання безпеки й гігієни праці при вдосконаленні державної соціальної політики (в Україні, наприклад, у процесі подальшого доопрацювання проекту Трудового кодексу). Наведені в роботі положення мають зацікавити й посадовців, що причетні до формування та реалізації державної політики у сфері охорони праці. Положення про фундаментальні засади діяльності МОП мають більшою мірою враховуватися при обговоренні «Концепції реформування системи управління охороною праці в Україні», про що з посиланням на Конвенцію МОП № 187 вже йшлося на сторінках фахової літератури. Результати дослідження стануть у нагоді й у процесі підготовки до ратифікації деяких конвенцій, до якого все частіше долучаються й представники профспілок. Деякі прогалини у використанні відповідних знань зримо виявилися під час обговорення питання щодо ратифікації згаданої вище конвенції та Конвенції МОП № 167, адже аргументи зацікавлених сторін загалом стосувалися не значущості міжнародних стандартів, а стану безпеки й гігієни праці в окреслених сферах виробничих відносин. Результати дослідження мають стати й надійним фундаментом для подолання формалізму у процесі підготовки та проведення Всесвітнього дня охорони праці (поза найбільш важливими документами МОП не може формуватися повноцінна уява про комплексний підхід міжнародних організацій до питання соціального захисту працівників).


Ключові слова:
безпека й гігієна праці, документи МОП, декларація, конвенція, МОП, міжнародні трудові стандарти, гідна праця

References.


1. Frick, K. (2019). Critical perspectives on OSH management systems and the future of work. International Labour Organization. Retrieved from https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/safework/documents/genericdocument/wcms_681825.pdf.

2. André, M. H. (2019). Preface. International Journal of Labour Research, 9(1-2), 7-9.

3. Cherry, M. A. (2019). Back to the future: A Continuity of dialogue on work and technology at the ILO. International Labour Review, 158(4). Retrieved from https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/ilr.12156.

4. Dreval, Yu. D. (2019). Participation of the International Labor Organization in the formation and improvement of the decent work program. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, 3, 74-80. https://doi.org/10.32886/instzak.2019.03.07.

5. Zhenev, V. I. (n.d.). ILO regulatory activity regarding occupational safety and health: an in-depth review to develop an action plan in this area. International Labour Conference. 91 st Session Retrieved from https://www.ilo.org/public/russian/standards/relm/ilc/ilc91/pdf/rep-vi.pdf.

6. Global Strategy on Occupational Safety and Health 2003. Conclusions adopted by the International Labour Conference at its 91 st Session. Retrieved from https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/policy/wcms_107535.pdf.

7. ILO centenary declaration for the future of work adopted by the conference at its one hundred and eighth session. International Labour Conference, Geneva, 21 June 2019. Retrieved from https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_711674.pdf.

8. International Labour Office (n.d.). Governing Body 337th Session, Geneva, 24 October – 7 November 2019. Retrieved from https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_723206.pdf.

9. Dreval, Yu. D., Sychenko, V. V., Sharovatova, O. P., & Vilkhova, T. V. (2019). Methodological aspects of regulatory support of labor protection. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, (1), 104-109.  https://doi.org/10.29202/nvngu/2019-1/15.

10. Formation of a labor protection culture. Guidance on the Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) and its Protocol, 2002, and the Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention, 2006 (No. 187). (2016). Retrieved from https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_525546.pdf.

 

Наступні статті з поточного розділу:

Попередні статті з поточного розділу:

Відвідувачі

3312375
Сьогодні
За місяць
Всього
455
8599
3312375

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Про журнал UkrCat Архів журналу 2020 Зміст №6 2020 Фундаментальні засади діяльності МОП у сфері безпеки та гігієни праці