Розрахунок збалансованого режиму роботи електроприводу штангової нафтовидобувної установки малодебітної свердловини

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 

Автори:

А.В. Маляр, доктор технічних наук, професор, Національний університет „Львівська політехніка“, професор кафедри електроприводу, м.Львів, Україна

А.С. Андреїшин, Національний університет „Львівська політехніка“, аспірант кафедри електроприводу, м.Львів, Україна

Реферат:

Мета. Викладення методу розрахунку швидкості гойдання балансира верстата-гойдалки штангової нафтовидобувної установки малодебітної свердловини, що забезпечує безперебійну роботу з максимальним наповненням помпи.

Методика. В основу алгоритму розрахунку покладені високої адекватності математичні моделі верстата-гойдалки й приводного двигуна та метод розрахунку періодичних залежностей координат стаціонарного режиму роботи електроприводу установки на основі розв’язування крайової задачі для системи диференціальних рівнянь, що описують динаміку системи електроприводу.

Результати. Розроблена математична модель для розрахунку координат режиму роботи електроприводу штангової глибиннопомпової установки в залежності від зміни дебіту пласта дає змогу визначати частоту гойдань балансира, що відповідає неперервній роботі установки з максимально можливим заповненням помпи протягом усього міжремонтного періоду.

Наукова новизна.  Полягає в адекватному описі електроприводу нафтовидобувної установки на основі повної системи диференціальних рівнянь, що описують динаміку електроприводу, і розрахунку періодичних залежностей координат у позачасовій області, що забезпечує високу швидкодію алгоритму керування.

Практична  значимість. Створена на основі розробленого алгоритму програма забезпечує аналіз роботи ШГПУ в реальному часі протікання процесів, що дає змогу прогнозувати роботу установки й формувати керуючі впливи на підставі отриманої у процесі роботи установки інформації з метою забезпечення збалансованості між відбором нафти та надходженням рідини у свердловину, що виключає режим періодичної експлуатації.

Список літератури / References:

1. Альтшулер М.И Работы ОАО „ВНИИР“ в области электроприводов для нефтедобычи: труды АЭН Чуваш. респ. / М.И. Альтшулер– 2000. – № 2. –С.25–27.

Altshuter, M.I. (2000), “Work of OAO “VNIIR” in the field of electric drive for oil production”, Proc. AEN Chuvash Republic, no. 2, pp. 25–27.

 2. Акульшин О.О. Про встановлення режимів експлуатації свердловин установками штангових глибинних насосів за умови Pвиб < Pнас  / О.О.Акульшин // Нафтова і газова промисловість. – 2004. – № 5. – С. 20–31.

Akulshyn, O.O. (2004), “About establish modes of operation well rod deep pumping unit provided Pv < Pn”, Naftova i Gazova Promyslovist, no.5, pp. 20–31.

3. Барский В.А.Опыт применения автоматизированного регулируемого электропривода штанговой глубинно-насосной установки РЭН2Н в полевых условиях / В.А.Барский, Д.С.Курдюмов, А.А. Колесник // Вестн. НТУ ХПИ “Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика”. – 2002. – Вып 12. – Т.1. – С. 206–209.

Barsky, V.A., Kurdyumov, D.S., Koleslnyk, A.A. (2002), “Application experience automated electric drive in the control station of deep-well rod pumping unit REN2N in the field”, Vestnik NTU KhPI “Problemy Avtomatizirovannoho Elektroprivoda. Teoriya i Praktika”, no.12, vol.1, pp. 206–209.

4. Оптимізація тривалості часу роботи нафтових свердловин між повторними тепловими обробленнями / В.С.Бойко, С.П.Поліщук, А.І.Піта, В.С.Орлів // Розробка та експлуатація нафтових і газових родовищ. – 2005. – № 3(12). – С. 67–77.

Boyko, V.S., Polishchuk, S.P, Pita, A.I. and Orliv, V.S. (2005), “Optimization operation time of oil wells between repeated heat treatment”, Rozrobka i Ekspluatatsiya Naftovykh i Gazovykh Rodovyshch, no.3(12), pp. 67–77. 

5. Маляр А.В. Динаміка електропривода штангової нафтовидобувної установки / А.В.Маляр // Технічна електродинаміка. – 2007. – № 2. – С. 50–54.

Malyar, A.V. “Dynamics of the electric drive of the deep-well oil pumping unit”, Tekhnichna Elektrodynamika, (2007), no.2, pp. 50–54.

6. Маляр В.С. Основные положения сплайн-метода расчета периодических режимов работы электрических цепей /
В.С.Маляр // Электроника и связь. – 1998. – Вып. 5. – С. 11–14.

Malyar, V.S. “Main theses of spline-method of calculating periodic working modes of electric circuits”, Elektronika i Svyaz, (1998), no.5, pp. 11–14.

7. Тагирова Л.Ф. Автоматизация управления технологическим процессом добычи нефти из малодебитных скважин на основе динамических моделей: автореф. дис. на соискан. научн. степени докт. техн. наук: спец. 05.13.06 / Тагирова Л.Ф. Уфа, 2008. – 35 с.

Tagirova, L.F. (2008), “Automation of control process of oil production from marginal wells based on dynamic models”, Abstract of Dr. Sci. (Tech.) dissertation, spec. 05.13.06, Ufa, Russia.

8. Маляр В.С. Математическое моделирование периодических режимов работы электротехнических устройств / В.С.Маляр, А.В.Маляр // Электронное моделирование. – 2005. – Т.

Malyar,V.S. and Malyar,A.V. “Mathematic modeling of periodic regimes in electrical engineering devices”, ElektronnoeModelirovanie, Vol.27, (2005), no. 3, pp. 39–53.

Files:
2014_4_malyar
Date 2014-09-17 Filesize 323.26 KB Download 407

Відвідувачі

3124628
Сьогодні
За місяць
Всього
135
5809
3124628

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Індексація журналу UkrCat Архів журналу 2014 Зміст №4 2014 Електротехнічні комплекси та системи Розрахунок збалансованого режиму роботи електроприводу штангової нафтовидобувної установки малодебітної свердловини