Удосконалення технологічних критеріїв порівняльної оцінки варіантів гірничих робіт залізорудних кар’єрів

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Authors:

В.Г.Блізнюков,д-р техн. наук, проф.,Державний вищий навчальний заклад „Криворізький національний університет“, м. Кривий Ріг, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

С.О.Луценко,канд. техн. наук, доц.,Державний вищий навчальний заклад „Криворізький національний університет“, м. Кривий Ріг, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Abstract:

Мета.Удосконалити технологічний критерій порівняльної оцінки варіантів роботи кар’єру, який би дозволив здійснювати комплексну оцінку режиму гірничих робіт і продуктивності кар’єру по руді не за економічними показниками, що змінюються в часі й важко прогнозовані, а за технологічними показниками (продуктивність по руді, об’єм розкриву, вміст корисного компонента), що стабільні та залежать тільки від геологічної будови гірських порід.

Методика. В основу технологічного критерію комплексної оцінки режиму гірничих робіт і продуктивності кар’єру по руді покладена ідея: порівняння варіантів роботи кар’єру необхідно здійснювати за річними об’ємами руди й розкривних порід, що виймаються, з урахуванням технологічних показників корисної копалини, які, на відміну від мінливих у часі економічних показників роботи кар’єру, визначені природою й тисячоліттями залишаються незмінними. Реалізація цієї ідеї здійснювалася за рахунок розробки аналітичної моделі показника комплексної оцінки режиму гірничих робіт і продуктивності кар’єру по руді.

Результати.Удосконалено технологічний критерій комплексної оцінки режиму гірничих робіт і продуктивності кар’єру – різниця між річними об’ємами гірничої маси, що витягується з кар’єру та кількістю концентрату, виробленого за той же період: максимальне абсолютне значення цього показника забезпечить найбільший економічний ефект від розробки родовища.

Наукова новизна. Запропонований технологічний критерій дозволяє комплексно оцінювати режим гірничих робіт і продуктивність кар’єру по руді з урахуванням їх взаємозв’язку та при цьому, на відміну від економічних критеріїв, ураховувати не значення ціни й собівартості товарної продукції, а їх співвідношення, що дає можливість отримати точну порівняльну оцінку варіантів роботи кар’єру за тривалий період часу.

Практична значимість.Запропонований технологічний критерій оцінки варіантів роботи кар’єру, може використовуватися інженерами-проектувальниками вже на стадії проектування для визначення оптимального варіанта режиму гірничих робіт і продуктивності кар’єру по руді з урахуванням іх взаємозв’язку. На прикладі Ганнівського кар’єру ПАТ „ПівнГЗК“ доведена можливість порівняльної оцінки режиму гірничих робіт і продуктивності кар’єру за запропонованим технологічним крите­рієм.

References/Список літератури

1.Blizniukova, О.Yu., 2014. Mining operations and mine productivity impact on economic efficiency of deposit development. In: Mineral Raw Material Quality: collection of scientific papers, Kryvyi Rih.

Близнюкова О.Ю. Влияние режима горных работ и производительности карьера на экономическую эффективность разработки месторождения / О.Ю.Близнюкова; Качество минерального сырья: сб. науч. тр. – Кривой Рог, 2014 – C. 118‒125.

2.Blizniukov, V.G.,Lutsenko, S.А., Navitnii, Yu.M., Baranov, I.V. andBliznyukova, О.Yu., 2013. Technological criteria for complex evaluation of mining operations mode and mine productivity. Visnyk Kryvorizkoho Natsionalnoho Universytetu, pр. 268‒271.

Технологическийкритерийкомплекснойоценкирежимагорныхработипроизводительностикарьерапоруде/ В.Г.Близнюков, С.А.Луценко, Ю.М.Навитний[идр.]; ВісникКриворізькогонаціональногоуніверситету: зб. наук. праць. – КривойРог, 2013 – C. 268‒271.

3.Trubetskoi, K. N., Krasnianskiy, G.L. and Hronin, V.V., 2009. Proektirovaniie karierov[Designing of mines]. Мoscow: Higher School.

ТрубецкойК.Н. Проектированиекарьеров/ ТрубецкойК.Н., КраснянскийГ.Л., Хронин В.В. – Москва: Высшаяшкола, 2009. – 694 с.

Files:
01_2017_Blizniukov
Date 2017-03-13 Filesize 537.33 KB Download 137

Відвідувачі

2009185
Сьогодні
За місяць
Всього
0
102552
2009185

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49000, м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: 47-45-24
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ви тут: Головна Головна UkrCat Архів журналу 2017 Зміст №1 2017 Розробка родовищ корисних копалин Удосконалення технологічних критеріїв порівняльної оцінки варіантів гірничих робіт залізорудних кар’єрів