Прогноз перспективності ділянок для пошуку скупчень вільного метану (на прикладі шахти „Бутовська“)

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 

Автори:

В.В. Лукінов, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, заступник директора ІГТМ НАН України з наукової роботи, м. Дніпропетровськ, Україна

К.А. Безручко, кандидат геолого-мінералогічних наук, старший науковий співробітник, Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, старший науковий співробітник, м. Дніпропетровськ, Україна

О.В. Приходченко, Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, провідний інженер, м. Дніпропетровськ, Україна

В.Ю. Шпак, Державне підприємство „Макіїввугілля“, головний геолог, м. Макіївка, Україна

Реферат:

Мета. Оцінка перспективності ділянок для пошуку скупчень вільного метану в межах поля шахти „Бутовська“ ДП „Макіїввугілля“.

Методика. Дослідження здійснювалися шляхом побудови карт локальних структур першого порядку методом тренд-аналізу. За відхиленням гіпсометрії пласта від апроксимуючої поверхні на карті локальних структур простежуються дві локальні антиклінальні структури (східна і західна). За головними параметрами структур (амплітуді та ширині) і товщині пісковиків виконані розрахунки відносних лінійних деформацій та відносних об’ємних деформацій для східної та західної локальних антиклінальних структур.

Результати. На підставі отриманих даних про об’ємну деформацію пісковиків та середнім значенням коефіцієнту відкритої пористості, виконано розрахунок тріщинної пористості, абсолютної газопроникності, коефіцієнту ефективної пористості та мінімальної відносної газонасиченості. Встановлено, що у виділених локальних антиклінальних структурах на полі шахти „Бутовська“ на глибинах до 1000–1100 м над вугільним пластом n1 можлива наявність тріщинно-порових колекторів.

Наукова новизна. Запропоновано методику прогнозної оцінки перспективності локальних антиклінальних структур вугленосних відкладів на наявність покладів газу та виділені перспективні об’єкти на полі шахти „Бутовська“ для супутнього видобутку вільного метану.

Практична значущість. Підраховано прогнозні ресурси метану в потенційних зонах скупчення вільного метану, які прогнозуються в межах розповсюдження ефективної потужності пісковиків у виявлених локальних антиклінальних структурах. Підтвердженням наявності газових скупчень слугує газопрояв, який мав місце під час проходки східного допоміжного уклону 23 грудня 2008 року по пісковику n1Sn11. Виділення метану спостерігалося на протязі тривалого часу і за період двох місяців загальний витік метану перевищив 650 тис. м3.

Список літератури / References:

1. Лукинов В.В. Горно-геологические условия образования скоплений свободного метана на угольных месторождениях / Лукинов В.В. // Науковий вісник НГУ – Днепропетровск, № 4, 2007. – С. 55–59.

Lukinov, V.V. (2007), “Mining and geological terms of formation of accumulations of free methane in coal deposits”, Naukovyi visnyk Natsionalnoho hirnychoho universytetu, no.4, pp. 55–59.

2. Скупчення вільного метану у непорушеному вуглепородному масиві. Методика прогнозування зон та визначення їх параметрів: СОУ 10.1.05411357.004: 2005.– К.: Мінвуглепром України, 2005– 12 с.– (Нормативний документ Мінвуглепрома України)

Accumulations of free methane in an undisturbed coal rock massive. Method of prognostication of areas and determination of their parameters (2005): SOU 10.1.05411357.004:2005. Ministry of Coal Industry of Ukraine, (Normative Document of Ministry of Coal Industry of Ukraine)

3. Безручко К.А. Оценка пористости горных пород в локальных антиклинальных структурах / Безручко К.А. // Геотехническая механика: Межвед. сб. научн. тр. / ИГТМ НАН Украины. – Днепропетровск, 2008. – Вып. № 80. – С. 77–83.

Bezruchko, K.A. (2008), “Estimation of rocks porosity in the local anticline structures”, Geotekhnicheskaya mekhanika, published by IGTM NAS of Ukraine, no.80, pp. 77–83.

4. Безручко К.А. Изменение газонасыщенности пород при разуплотнении горного массива / Безручко К.А. // Геотехн. механика. – Днепропетровск, 2007. – № 73. – С. 220–223.

Bezruchko, K.A. (2008), “Change of rocks gas content in the volume expansion zones of a rock massif”, Geotekhnicheskaya mekhanika, published by IGTM NAS of Ukraine, no.73, pp. 220–223.

5. Лукинов В.В. Формування проникності гірських порід у локальних антиклінальних структурах / В. В. Лукинов, К. А. Безручко // Зб. наук. пр. УкрДГРІ. – 2009.– № 1–2.– С. 106 –110.

Lukinov, V.V. and Bezruchko, K.A. (2009), “Formation of rocks permeability in local anticline structures”, Scientific proceedings of UkrSGRI, no.1–2, pp. 106–110.

6. Иофис М.А. Инженерная геомеханика при подземных разработках / М.А. Иофис, А.И. Шмелёв. – М.: Недра, 1985. – 248 с.

Iofis, M.A. and Shmelev, A.I. (1985), Inzhenernaya geomekhanika pri podzemnykh razrabotkakh [Ingineering Geomechanics for Underground Developments], Nedra, Moscow, Russia.

7. Ханин А.А. Породы-коллекторы нефти и газа и их изучение / Ханин А.А. – М.: Недра, 368 с.

Khanin, A.A. Porody-kollektory nefti i gaza i ikh izuchenie [Rocks-Reservoirs of Oil and Gas and Their Study], Nedra, Moscow, Russia.

Files:
2012_02_lukinov
Date 2013-04-26 Filesize 972.95 KB Download 1356

Відвідувачі

6655677
Сьогодні
За місяць
Всього
9409
159865
6655677

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за випусками 2012 Зміст №2 2012 Геологія Прогноз перспективності ділянок для пошуку скупчень вільного метану (на прикладі шахти „Бутовська“)