Визначення вібропереміщень систем приводів за допомогою лазерних тріангуляційних вимірювачів та встановлення їх інтегральних характеристик методами гіперспектрального аналізу

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Authors:

С.В.Струтинський, канд. техн. наук,Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут“, м. Київ, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

A.A.Гуржій, канд. техн. наук,Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут“, м. Київ, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Abstract:

Мета.Експериментальні виміри вібропереміщень просторових систем приводів з використанням лазерних тріангуляційних вимірювачів та визначення інтегральних динамічних характеристик систем приводів методами гіперспектрального аналізу.

Методика.Експериментальні методи досліджень з використанням високоточних лазерних тріангуляційних вимірювачів вібропереміщень і застосуванням методів гіперспектрального аналізу на основі кратних (двомірних) рядів Фур’є для обробки результатів вимірів вібропереміщень стола просторової системи приводів.

Результати.Розроблена методика високоточних (0,2 мкм) вимірів вібропереміщень стола просторової системи приводів. Визначені проекції переміщення стола та траєкторії його руху. Доведено, що набір траєкторій описується нечіткими множинами та запропоновані аналітичні залежності для опису характеристичних функцій приналежності нечітких множин. Обґрунтоване застосування методів гіперспектрального аналізу для визначення інтегральних динамічних характеристик просторових систем приводів.

Наукова новизна.Уперше проведені високоточні виміри вібропереміщень просторових систем приводів. Встановлено, що за дії динамічного навантаження проекції переміщень стола набувають високочастотних коливань, параметри яких є нечітко визначеними. Це обумовлює пульсаційний рух стола та невизначеність траєкторій, що розташовуються в межах еліптичної полоси. Розташування стола в межах полоси є нечіткою множиною. Характеристична функція приналежності має вигляд кривої Гауса, параметри якої залежать від полярного кута. При цьому розмитість нечіткої множини змінюється у 2…3 рази в межах полярного кута 2p. Уперше доведена ефективність застосування інтегральних динамічних характеристик систем приводів, поданих у вигляді спектра квадратів модулів двовимірного ряду Фур’є, що є одним з різновидів гіперспектрального аналізу.

Практична значимість.Встановлені закономірності вібропереміщень системи приводів, що мають нечітко визначені (розмиті) високочастотні складові. Розроблена методика оцінки впливу розмитості на траєкторії переміщення стола та надані практичні рекомендації зі встановлення закономірності розмитості коливань методами гіперспектрального аналізу.

References/Списоклітератури

1.Coon, S. and Gosselin, C., 2012. Strukturnyi sintez parallelnykh mekhanizmov [Structural synthesis of parallel mechanisms]. Moscow: Fizmatlit.

Сяньвень Кун. Структурный синтез параллельных механизмов / Сяньвень Кун, Госселин Клемент – Москва: Физматлит, 2012. – 275 с.

2.Gladwell and Graham, M.L., 2004. Inverse Problems in Vibration. 2nd ed. Springer, XV, ISBN: 978-1-4020-2670-6

3.Briot, S. and Khalil, W., 2015. Dynamics of Parallel Robots: From Rigid Bodies to Flexible Elements. Springer International Publishing Switzerland.

4.Zhao, Yj., 2013. Dynamic optimum design of a three translational degrees of freedom parallel robot while considering anisotropic property. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, Vol. 29(4), pp. 100–112.

5.Riftek Sensors and Instrumens, 2011. Trianguliatsionnyie lazernyie datchiki. Seriia RF603. Rukovodstvo po ekspluatatsii [Laser triangulation sensors. RF603 Series. Operations manual]. Minsk: RIFTEK.

Триангуляционные лазерные датчики. Серия РФ603. Руководство по эксплуатации – Минск: ООО „РИФТЕК“, 2011. – 46 с.

6.Zhao, Y., Qiu, K., Wang, S. and Zhang, Z., 2015. Inverse Kinematics and rigid-body dynamics for a three rotational degrees of freedom parallel manipulator. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, No. 31, рр. 40–50.

7.Strutynskyi, S.V. and Gurzhiy, A.A., 2013. Prostorovi systemy pryvodiv [Spatial drive systems: monograph] Kiev: Pedagogichna dumka.

Струтинський С.В. Просторові системи приводів: монографія / Струтинський С.В., Гуржій А.А. – Київ: Педагогічна думка, 2013. – 492 с.

8.Heisel, U., Strutinskiy, S., Sidorko, V., Filatov, Yu. and Storchak, M., 2011. Development of controllable spherical fluid friction hinges for exact spatial mechanisms. Production Engineering, Vol. 5, pp. 241–250.

9.Uskov, A.A. and Kruglov, V.V.,2003. Intellektualnyie cictemy upravleniia na osnove metodov nechetkoi logiki [Intellection control systems based on fuzzy logic methods]. Smolensk: Smolenskcityprintinghouse.

Усков А.А. Интеллектуальные системы управления на основе методов нечеткой логики / А.А.Усков, В.В.Круглов. – Смоленск: Смоленская городская типография, 2003. – 177 с.

10.Stankiewicz, S., 2007. Methodology of statistical spatial-frequency processing hyperspectral aerospace images. Geodesy, cartography and aerial photography, Vol. 68, pp. 240–249.

Станкевич С. Методологія статистичного просторово-частотного оброблення гіперспектральних аерокосмічних зображень / С.Станкевич; Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2007. – Вип. 68. – С. 240–249.

Files:
01_2017_Strutynskyi
Date 2017-03-13 Filesize 1.3 MB Download 123

Відвідувачі

2009185
Сьогодні
За місяць
Всього
0
102552
2009185

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49000, м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: 47-45-24
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ви тут: Головна Архів журналу за випусками 2017 Зміст №1 2017 Геотехнічна і гірнична механіка, машинобудування Визначення вібропереміщень систем приводів за допомогою лазерних тріангуляційних вимірювачів та встановлення їх інтегральних характеристик методами гіперспектрального аналізу