Моделі та алгоритми ідентифікації адаптивних ПІД-регуляторів автоматизованої системи професійної атестації

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Автори:

Н.О. Різун, кандидат технічних наук, доцент, Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля, доцент кафедри економічної кібернетики та математичних методів в економіці, м. Дніпропетровськ, Україна

Реферат:

Мета. Метою статті є формалізація математичних моделей та алгоритмів ідентифікації особи, що тестується, як адаптивного ПІД-регулятора у складі автоматизованої системи професійної атестації.

Методика. Методика досліджень базується на теорії автоматичного управління та теорії педагогічного тестування.

Результати. Результатами досліджень є: ідентифікація особи, що тестується, як ланки в контурі управління процесом тестової професійної атестації зі зворотним зв’язком, що використовується для підтримки заданого значення вимірюваного рівня знань та адаптації параметрів системи, що змінюються у часі, використовуючи при цьому відповідні алгоритми прийняття рішень; формалізація математичних моделей системи управління сеансом автоматизованої професійної атестації в режимі навчання особи, що тестується, та в режимі економії енергії в системі.

Наукова новизна. Наукова новизна полягає в постановці й вирішенні проблеми моделювання динаміки процесів самонастроювання особи, що тестується, у ході тестового сеансу шляхом ідентифікації та математичної формалізації алгоритму послідовності подачі тестових завдань у порядку зменшення рівня професійної підготовленості, що перевіряється, а також критеріїв оптимізації наступних показників: якості (результативності) процесу навчання (навченості) особи, що тестується; ступеню самореалізації (самовираженні) особи, що тестується, при ідентифікації реального рівня професійних навичок і здібностей; економії енергії в автоматизованій системі (мінімізації фактичного часу проходження тестового сеансу).

Практична значимість. Практична значимість роботи полягає в розробці алгоритмів: налаштування параметрів ПІД-регулятора (особи, що тестується) в режимі навчання з мінімальним ступенем відхилення від заданої траєкторії навчання; налаштування параметрів ПІД-регулятора (особи, що тестується) в режимі максимальної самореалізації з максимальною економією часу, фактично витраченого на тестовий сеанс.

Список літератури / References:

1. Ротач В.Я. Адаптация в системах управления технологическими процессами / В.Я. Ротач // Промышленные АСУ и контроллеры – 2005.– №1.– С. 4–10.

Rotach, V.Ya. (2005), “Adaptation in the systems of management of technological processes”, Promyshlennye ASU i kontrollery, no.1, pp. 4–10.

2. Александров А.Г. Адаптивное управление объектом с запаздыванием / А.Г. Александров // Труды IX Международной Четаевской конференции „Аналитическая механика, устойчивость и управление движением“, посвященной 105-летию Н.Г. Четаева – Иркутск, 2007. – Том 3: Управление и оптимизация. – С. 6–13.

Alexandrov, A.G. (2007), “Adaptive management of an object with lagging”, Proc. of the 9th International Chataev conference “Analytical mechanic, stability and motion management”, dedicated to the 105th anniversary of N.G. Chataev, Volume 3: Management and optimization, Irkutsk, pp. 6–13.

3. Солдатов В.В. Адаптивная настройка систем управления с ПИД-регуляторами в условиях информационной неопределенности / В.В. Солдатов, П.Е. Ухаров // Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. – 2004. – №8. – С. 16–20.

Soldatov, V.V. and Ukharov, P.E. (2004), “Adaptive adjustment of management systems with PID-regulators in the conditions of information uncertainty”, Devices and systems. Management, control, diagnostics, no.8, pp. 16–20.

4. Скороспешкин М.В. Цифровой адаптивный корректор динамических характеристик САР с амплитудным ослаблением / М.В. Скороспешкин // Наука. Технологии. Инновации: Матер. Всеросс. Научной конф. молодых ученых, 8–11 декабря 2005. – Новосибирск: НГТУ, 2005. – С. 35–36.

Skorospeshkin M.V. (2005), “Digital adaptive corrector of dynamic characteristics of SAR with amplitude descent”, Materials of all-Russian Scientific Conference of Young Scientists “Science. Technologies. Innovations”, December 8–11, 2005, NSTU, Novosibirsk, pp. 35–36.

5. Усков А.А. Эмпирический принцип синтеза нечетких логических регуляторов / А.А. Усков // Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика – 2004. – № 1. – С. 16–18.

Uskov, A.A. (2004), “Empirical principles of synthesis of fuzzy logic regulators”, Devices and systems. Management, control, diagnostics, no.1, pp. 16–18.

6. Ротач В.Я. Возможен ли синтез нечетких регуляторов с помощью теории нечетких множеств? / В.Я. Ротач // Промышленные АСУ и контроллеры. – 2004. – №1. – С. 33–34.

Rotach, V.Ya. (2004), “Can synthesis of fuzzy regulators be possible with the help of fuzzy set theory?”, Manufacturing AMS and controllers, no.1, pp. 33–34.

7. Pin-Yan Tsai, Huang-Chu Huang, Shang-Jen Chuang, Yu-Ju Chen, Rey-Chue Hwang (2005),“The model reference control by adaptive PID-like fuzzy-neural controller”, IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics, 10–12 Oct., 2005,Vol. 1, pp. 239–244.

8. Васильев Е.М. Синтез адаптивных промышленных регуляторов. / Е.М. Васильев, О.Ю. Таратынов // „Электротехнические комплексы и системы управления“. Перспективные исследования. – Воронеж: ЗАО „Воронежский инновационно-технологический центр“, 2008. – №3. – С. 54–58

Vasyliev, E.M. and Taratynov, O.Yu. (2008), “Synthesis of adaptive manufacturing regulators”, Elektrotekhnicheskiye kompleksy i sistemy upravleniya, Prospective researches, ZAO “Voronezh innovation and technological centre”, no.3, pp. 54–58.

9. Пат. на корисну модель 58657 Україна: МПК G06F 7/00. Спосіб проведення комп’ютерного тестування знань студентів / Тараненко Ю.К., Ризун Н.О.; замовник та патентовласник: Тараненко Ю.К., Ризун Н.О. – № u 2010 09376, заявл. 26.07.2010; опубл. 26.04.2011; Бюл. № 8 – 14с.

Taranenko, Yu.K. and Rizun, N.O. Patent no.58657 of Ukraine: IPC G06F 7/00. “Method of conducting the computer testing of students’ knowledge”, Declarants and license owners: Taranenko, Yu.K., Rizun, N.О., no. u 2010 09376, declared July 26, 2010, published April 26, 2011, bulletin no.8, 2011, 14 p.

10. Пат. России № RU 2419122. Самонастраивающийся ПИД регулятор / А.Г. Александров – 2011, Бюл. №14.

Alexandrov, A.G. and Palenov, M.V. (2011), Patent of Russian Federation, no. RU 2419122. “Self-adjusting PID-regulator”, bulletin no.14.

Files:
2012_5_rizun
Date 2013-10-17 Filesize 445.65 KB Download 1394

Відвідувачі

6683645
Сьогодні
За місяць
Всього
2071
187833
6683645

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за розділами IT-технології Моделі та алгоритми ідентифікації адаптивних ПІД-регуляторів автоматизованої системи професійної атестації