Результати мінералого-петрографічного дослідження кам’яних артефактів з поселення доби бронзи Тернівка-1

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Автори:

І.С. Нікітенко, кандидат геологічних наук, Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, доцент кафедри загальної та структурної геології, м. Дніпропетровськ, Україна

Реферат:

Метою дослідження було дати характеристику сировинній базі природного каменю, що використовувалася населенням зрубної археологічної культури на території Присамар’я в середині ІІ тис. до н. е.

Методика. Було проведено мінералого-петрографічне дослідження сировини кам’яних артефактів, знайдених при розкопках поселення Тернівка-1 у Павлоградському районі Дніпропетровської області та визначено її імовірне походження. Для цього порівнювалися результати мінералого-петрографічного аналізу з геологічними даними про аналогічні породи, що утворюють природні відслонення. Докладне вивчення останніх проводилося під час перших геолого-знімальних досліджень території України, переважно у першій половині ХХ ст.

Результати. Досліджений матеріал був представлений уламками жертовника, точилами, сколами, скребками та фрагментами різноманітних виробів. У результаті проведених аналізів з’ясовано, що більшість артефактів була виготовлена з пісковиків. Вони були представлені кварцовими та плагіоклаз-кварцовими відмінами з регенераційним кварцовим (включаючи слюдистий), глинистим, гетит-гідрогетитовим, кварц-гетитовим, опал-халцедоновим та карбонатним цементом. Також були присутні вироби з вапняку, долериту, аргіліту та кременю. У результаті визначення походження сировини артефактів було встановлено, що населення доби пізньої бронзи, яке мешкало в долині р. Самари, намагалося повністю забезпечувати свої господарські потреби місцевою кам’яною сировиною. Остання, переважно, представлена різноманітними пісковиками, розповсюдженими в долині ріки, її приток та балок, що в неї впадають. Проте незначна частина виробів сюди постачалася, зокрема, крем’яні знаряддя та деякі пісковикові вироби походять з території сучасного Донбасу, а вироби з магматичних порід привозилися з території Українського щита.

Наукова новизна. До сьогодні район Західного Донбасу не розглядався як територія, де існувала стародавня гірнича справа.

Практична значимість. Отримані результати дають змогу переоцінити значення даного району в системі видобування та обмінної торгівлі кам’яною сировиною доби бронзи.

Список літератури / References:

1. Домгер В.О. Геологические исследования Южной России в 1881-1884 годах. С картой. / В.О. Домгер // Труды Геологического Комитета. – 1902. – Том ХХ. – №1. – 378 с.

Domger, V.O. (1902), “Geological studies in Southern Russia in 1881–1884”, Trudy geologicheskogo komiteta, vol. ХX, no. 1, Geolkom, St. Petersburg, 378 p.

2. Строительные материалы Днепропетровской области / [сост. Л.М. Видергауз, Ю.Н. Алексеев, Е.Я. Биличенко и др.] – К.: Будівельник, 1964. – 291 с.

Vidergauz, L.M., Alekseyev, Yu.N. and Bilichenko, Ye.Ya. (1964), Stroitelnye materialy Dnepropetrovskoy oblasti [Building Materials of Dnepropetrovsk Oblast], Budivelnyk, Kyiv, Ukraine.

3. Обломочные породы Украины / [Ткачук Л.Г., Литовченко Е.И., Коваленко Д.Н. и др.] – К.: Наукова думка, 1981. – 352 с.

Tkachuk, L.G., Litovchenko, Ye.I. and Kovalen-ko, D.N. (1981), Oblomochnye porody Ukrainy [Fragmental Rocks in Ukraine], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.

4. Ветров В.С. Исследования производственных комплексов добычи и обработки кремня Донбасса / В.С. Ветров // Проблеми гірничої археології: Матеріали ІІ-го міжнародного Картамиського польового археоло-гічного семінару. – Алчевськ: ДонДТУ, 2003. – С. 63–67.

Vetrov, V.S. (2003), “Investigations of production complexes of flint mining and processing in Donbass Issues of mining archeology”, Proc. of the 2nd International Kartamysh Field Archeological Seminar, Alchevsk, Ukraine, published by DonSTU, pp. 63–67.

5. Усенко І.С. Про жильні породи Українського кристалічного масиву / І.С. Усенко // Геологічний журнал. – 1952. – Т. ХІІ. – Вип. 4. – С. 3–21.

Usenko, I.S. (1952), “About vein-rocks of Ukrainian Crystalline Shield”, Heolohichnyi zhurnal, vol. XII, no.4, pp. 3–21.

6. Геологическое строение и железные руды Криворожского бассейна / [Акименко Н.М., Белевцев Я.Н., Горошников Б.И. и др.]; под ред. Я.Н. Белевцева. – М.: Гос. науч.-тех. изд-во лит. по геологии и охране недр, 1957. – 280 с.

Akimenko, N.M., Belevtsev, Ya.N. and Gorshnikov, B.I. (1957), Geologicheskoe stroenie i zheleznye rudy Krivorozhskogo basseyna [Geological Structure and Iron Ores of Krivoy Rog Basin], Gos. nauch.-tekh. izd-vo lit. po geologii i okhrane nedr, Moscow, Russia.

Files:
nikit
Date 2013-07-14 Filesize 343.33 KB Download 1444

Відвідувачі

5237756
Сьогодні
За місяць
Всього
7957
133576
5237756

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за розділами Геологічні науки Результати мінералого-петрографічного дослідження кам’яних артефактів з поселення доби бронзи Тернівка-1