Кластеризація факторів, що впливають на економічну ефективність управління корпораціями в машинобудуванні

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Автори:

Я.В. Кудря, Національний університет „Львівська політехніка“, асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, м. Львів, Україна

Реферат:

Мета. Деталізація, конкретизація і узагальнення результатів наукового дослідження однієї з актуальних тем корпоративного управління (КУ), якою є визначення й групування чинників економічної ефективності управління акціонерними товариствами в промисловості (на прикладі машинобудування).

Методика. У роботі використано загальнонаукові і спеціальні методи дослідження: метод критичного аналізу, наукової абстракції, групування, деталізації, конкретизації, порівняння, синтезу й узагальнення наукового досвіду сучасних теоретичних досліджень, системний та комплексний підходи.

Результати. Розробка основних варіантів групування (кластеризації) факторів економічної ефективності КУ в машинобудуванні. Визначення і наведення груп (кластерів) чинників економічної ефективності управління корпораціями в машинобудуванні. Формування загальної характеристики груп факторів економічної ефективності управління акціонерними товариствами (АТ) в машинобудуванні.

Наукова новизна. Дістали подальшого розвитку тлумачення поняття „фактори економічної ефективності управління корпораціями“, метод групування чинників економічної ефективності управління АТ в машинобудуванні за такими ознаками класифікації і кластеризації факторів, як відношення до об’єкта дослідження, ієрархія, природа походження.

Практична значимість. Теоретичні положення дослідження доведено до рівня методу і пропозицій щодо визначення, класифікації й кластеризації факторів економічної ефективності управління корпораціями в машинобудуванні. Розроблений метод дозволить полегшити управління АТ у промисловості України, забезпечить підвищення рівня економічної ефективності управління і розвитку підприємств, може використовуватися в теорії та на практиці корпоративного управління.

Список літератури / References:

1. Андронов В.В. Корпоративный менеджмент в современных экономических отношениях: [монография] / В.В. Андронов. – М.: ЗАО „Издательство „Экономика“, 2004. – 236 с.

Andronov, V.V. (2004), Korporativnyi menedgment v sovremennykh economicheskikh otnosheniyakh [Corporate Management in Modern Economic Relations], Publishing house “Economy”, Moscow, Russia.

2. Менеджмент корпорации и корпоративное управление: [монография] / А.Н. Асаул, В.И. Павлов, Ф.И. Беськиерь, О.А. Мышко. – С.-Пб.: Гуманистика, 2006. – 328 с.

Asaul, A.N., Beskyer, F.I., Pavlov, V.I. and Myshko, O.A. (2006), Menedzhment korporatsyi i korporativnoye upravleniye [Corporate Management and Corporate Governance], monograph, Innersurf, St. Pyterburh, Russia.

3. Воронкова А.Е. Корпоративне управління: [підручник] / А.Е. Воронкова, Г.В. Козаченко. – К.: Лібра, 2004. – 368 с.

Voronkova, A.Ye. and Kozachenko, G.V. (2004), Korporatyvne upravlinnia [Corporate Governance], tutorial, Libra, Kiev, Ukraine.

4. Гриньова В.М. Організаційно-економічні основи формування системи корпоративного управління в Україні: [монографія] / В.М. Гриньова, О.Є. Попов. – Харків: ХДЕУ, 2003. – 324 с.

Grineva, V.M. and Popov, O.Ye. (2003), Orhanizatsiyno-ekonomichni osnovy formuvannia systemy korporatyvnoho upravlinnia v Ukraini [Organizational and Economic Foundations of Corporate Governance in Ukraine], monograph, published by Kharkiv State Economy University, Ukraine.

5. Корпоративне управління на підприємствах України: постприватизаційний етап еволюції: [монографія] / О.В. Мороз, Н.П. Карачина, Т.М. Халімон. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 180 с.

Moroz, O.V., Karachyna, N.P. and Halimon, T.M. (2008), Korporatyvne upravlinnia na pidpryemstvakh Ukrainy: postpryvatyzatsiynyi etap evolutsii [Corporate Governance in Ukraine: Post Privatization Phase of Evolution], “Vinnitsa-Universum”, Vinnitsa, Ukraine.

6. Вікі-словник [Електронний ресурс] / Режим доступу: http:// uk.wiktionary.org

Wiki dictionary, available at: http:// uk.wiktionary.org

7. Підручники. com. ua [Електронний ресурс] / Режим доступу : http:// pidruchniki.com.ua

Pidruchniki.com.ua, available at: http:// pidruchniki.com.ua

8. Реферати. net. ua [Електронний ресурс] / Режим доступу : http:// referatu.net.ua/referats/390/6973

Referatu.net.ua, available at: http://referatu.net.ua/ referats/390/6973

9. Малик І.П. Корпоративне управління акціонерними товариствами: інституціональне забезпечення [Текст] / І.П. Малик. – К. : Національний технічний університет України „КПІ“. – 206 с.

Malik, I.P. (2004), Korporatyvne upravlinnia aktsionernymy tovarystvamy [Corporate Governance of Joint Stock Companies: Institutional Support], published by National Technical University of Ukraine „KPI“, Kyiv, Ukraine.

10. Укркнига. org. ua [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/757/22

Ukrkniga.org.ua, available at: http://ukrkniga.org.ua/ ukrkniga-text/757/22

11. Сайт marketing-helping.com [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://marketing-helping.com

Marketing-helping.com available at: http://marketing-helping.com

Files:
kudria
Date 2013-07-14 Filesize 316.33 KB Download 2077

Відвідувачі

5237753
Сьогодні
За місяць
Всього
7954
133573
5237753

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за розділами Економіка Кластеризація факторів, що впливають на економічну ефективність управління корпораціями в машинобудуванні