Проблеми формування аналітичної бази обчислення фінансових орієнтирів розвитку підприємств промисловості

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Автори:

Р.І. Заворотній, кандидат економічних наук, Державний вищий навчальний заклад „Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана“, доцент кафедри фінансів підприємств, м.Київ, Україна

Реферат:

Мета. Розробка методичних рекомендацій з формування коректної аналітичної бази стратегічних фінансових орієнтирів розвитку підприємств промислового сектору.

Методи. Для рішення поставлених завдань у роботі застосовані наступні методи пізнання: діалектичний та системний – зокрема, при обґрунтуванні концептуальних засад стратегічного управління вітчизняними підприємствами на основі сукупності вартісних показників, при розробці методичних рекомендацій з визначення коректності фінансових даних й убезпечення від навмисного їх викривлення з боку певних відповідальних осіб, при доведенні необхідності врахування особливостей розвитку локального ринку у процесі обчислення конкретних стратегічних фінансових орієнтирів; історико-логічний – при оцінці особливостей розвитку вітчизняного ринку та представлених на ньому промислових підприємств; економіко-статистичний – при оцінці зіставних числових даних.

Результати. На основі порівняння умов розвитку українського ринку та ринків розвинених країн обґрунтована необхідність індивідуального підходу в аналізі й оцінюванні вартісних показників розвитку вітчизняних підприємств; обґрунтований вплив умов розвитку локального ринку на процедури обчислення конкретних вартісних показників. Складена класифікація найбільш поширених помилок, що можуть виникнути під час аналізу та оцінки фінансових показників, розкриті типові умови утворення помилок.

З-поміж усіх видів помилок найбільшою складністю виявлення характеризуються реєстраційні помилки, що можуть утворюватися внаслідок навмисних викривлень фінансових даних. Це підкреслює виключну цінність узагальненого у роботі комплексу основних прийомів та ознак викривлення фінансової звітності підприємства.

Наукова новизна. Новизна полягає у представленні методичних рекомендацій із забезпечення коректного аналізу обраної певної мінімальної сукупності вартісних показників розвитку вітчизняних підприємств промислового сектору.

Практична значимість. Полягає у прискоренні або навіть автоматизації процесу формування коректної аналітичної бази для обчислення й оцінки певного набору фінансових показників стратегічного розвитку українських промислових підприємств.

Список літератури / References:

1. Дамодаран А. Инвестиционная оценка: инструменты и методы оценки любых активов; Пер. с англ.; 2-е изд., исправл. / Дамодаран А. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 1341 с.
Damodaran, A. (2005), Investitsionnaya otsenka: instrumenty i metody otsenki liybykh aktivov [Investment Evaluation], Alpina Business Books, Moscow, Russia.

2. Коупленд Т. Стоимость компаний: оценка и управление; 3-е изд., перераб. и доп.; Пер. с англ. / Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Дж. – М.: ЗАО „Олимп-Бизнес“, 2005. – 576 с.
Copeland, T., Koller, T. and Murrin, J. (2005), Stoimost kompaniy: otsenka i upravleniye [Valuation: Measuring & Managing], Olymp-Business, Moscow, Russia.

3. Чиркова Е.В. Как оценить бизнес по аналогии: методологическое пособие по использованию сравнительных рыночных коэффициентов при оценке бизнеса и ценных бумаг / Чиркова Е.В. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 190 c.
Tchirkova, Ye.V. (2005), Kak otsenit biznes po analogii: metodologicheskoe posobie po ispolzovaniyu sravnitelnih rynochnih koefitsientov pri otsenke biznesa i tsennyh bumag [How to Measure Value of a Business: Methodological Manual on Use of Comparative Market Ratios at Valuation of Business and Securities], Alpina Business Book, Moscow, Russia.

4. Момот Т.В. Вартісно-орієнтоване корпоративне управління: від теорії до практичного впровадження: монографія / Момот Т.В. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 380 с.
Momot, T. (2006), Vartisno-orientovane korporatyvne upravlinnya: vid teorii do praktichnogo vprovadzhennya: monographiya [Value-Oriented Corporate Governance: From Theory to Practice: Monograph], KNAME, Kharkiv, Ukraine.

5. Украинская биржа – центр ликвидности интернет-трейдинга [Електронний ресурс] // Украинская биржа. – Режим доступу: http://www.ux.ua/
The official site of Ukrainian Stock Exchange (2013), “Ukrainian Stock Exchange”, available at: http://www.ux.ua/ (Accessed August 15, 2013).

6. Фондовый индекс [Електронний ресурс] // ПАТ „Перша фондова торгівельна система“. – Режим доступу: http://pfts.com/uk/shares-indexes/
The official site of PFTS Stock Exchange (2013), “Trading index”, available at: http://pfts.com/uk/shares-indexes/ (Accessed August 15, 2013).

7. Market Data + Services / Deutsche-Boerse [Електронне джерело] – Режим доступу: http://deutsche-boerse.com/mda/dispatch/en/kir/qdb_navigashion/mda/
The official site of Deutsche Boerse (2013), “Market Data + Services”, available at: http://deutsche-boerse.com/mda/dispatch/en/kir/qdb_navigashion/mda/ (Accessed August 15, 2013).

8. Результати торгів [Електронний ресурс] // ПАТ „Перша фондова торгівельна система“. – Режим доступу: http://pfts.com/uk/trade-results/
The official site of PFTS Stock Exchange (2013), “Trading results”, available at: http://pfts.com/uk/trade-results/ (Accessed August 15, 2013).

9. Турило А.М. Оцінка фінансової безпеки підприємства на засадах маркетингового інструментарію: збірник наук. праць / А.М. Турило, О.В. Патицька // Вісник Криворізького національного університету. – 2012. – Вип. 33. – С. 298–303.
Turilo, A. and Patitska, O. (2012), “Estimation of corporate financial security by using the market tools”, Digest of KNU, vol. 33, pp. 298-303, available at: http://knu.edu.ua/Files/Verstka33/75.pdf/ (Accessed 15 August 2013).

10. Goldman Sachs: Украина может столкнуться с резким падением притока капитала // Forbes Украина, 24.07.2013 [Електронне джерело] – Режим доступу: http://www.forbes.ua/nation/1355645-goldman-sachs-ukraina-mozhet-stolknutsya-s-rezkim-padeniem-pritoka-kapitala
The official site of Forbes-Ukraine (2013), “Ukraine could face a sudden-stop of the capital”, available at: http://www.forbes.ua/nation/1355645-goldman-sachs-ukraina-mozhet-stolknutsya-s-rezkim-padeniem-pritoka-kapitala / (Accessed August 15, 2013).

Files:
2014_3_zavorotniy
Date 2014-07-08 Filesize 129.29 KB Download 453

Відвідувачі

2966856
Сьогодні
За місяць
Всього
161
7242
2966856

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за розділами Економіка Проблеми формування аналітичної бази обчислення фінансових орієнтирів розвитку підприємств промисловості