Наукові організації в умовах формування інноваційної економіки

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 

Aвтори:

А.Д. Гусейнова, кандидат економічних наук, доцент, Центр наукових інновацій Національної академії наук Азербайджану, перший заступник генерального директора, м. Баку, Азербайджан

Реферат:

За статистичними показниками неможливо визначити „інноваційну активність“ наукових організацій. Сьогодні відсутня системна інформація щодо стратегії та перспектив розвитку наукових організацій як субєктів науково-дослідної та інноваційної діяльності. У таких умовах підвищується актуальність соціологічних досліджень.

Мета. На основі результатів соціологічного моніторингу із залученням статистичних даних провести аналіз впливу різних груп чинників на наукові організації. Крім того, – отримати систематизоване уявлення про проблеми й процеси, що характеризують науково-дослідну та інноваційну діяльність, економічні й соціальні аспекти роботи наукових організацій.

Методика. Використовувалися законодавчі матеріали Азербайджану, зарубіжних країн і міжнародних організацій (ООН, ЄС, ОЕСР, АТЕС, статкомітету СНД та ін.). Методологічною основою реалізації поставлених завдань стала розроблена система індикаторів, що дозволяє оцінити різні аспекти діяльності наукових організацій Азербайджану. Система індикаторів знайшла віддзеркалення в методичному інструментарії у вигляді формалізованої анкети.

Результати. Отримані результати дослідження направлені на розвиток методів і механізмів управління інноваційною діяльністю науково-дослідної організації за допомогою цілеспрямованого формування та ефективного використання їх інноваційного потенціалу.

Наукова новизна. Розроблена методика оцінки ефективності використання інноваційного потенціалу науково-дослідної організації, що дозволяє у процесі управління визначити комплекс заходів для підвищення рівня її інноваційної діяльності.

Практична значимість. Практична значимість дослідження полягає в розробці конкретних методів і механізмів, використання яких дозволяє підвищити ефективність виробничо-господарської діяльності науково-дослідної організації.

 

Список літератури / References:

 

1. Государственные научные организации: состояние, динамика и проблемы развития / Зубова Л.Г., Андреева О.Н., Антропова О.А., Аржаных Е.В. // Информационно-аналитический бюллетень. – 2012. – № 4.

Zubova, L.G., Andreeva, O.N., Antropov, O.A. and Arzhanykh, Ye.V. (2012), State scientific organizations: condition, dynamics and development problems”, Information and analytical bulletin, no. 4.

 

2. Касумов Ф.Г. Роль науки в развитии экономики в условиях глобализации: матерiали III Мiжнародноï науково-практичноï конференцiï „Роль i значення iнновацiйному розвитку економiки“, 9–11 листопада 2011. – К., 2011. –С. 90–96.

Kasumov, F.G. and Guseynova, A.D. (2011), “Role of science in economy development in conditions of globalization”, “Role and development of innovation value in economy”, Materials of the 3rd International Scientific and Practical Conference, Kiev, November 9–11, 2011, pp. 90–96.

 

3. Qasımov F.H., Nəcəfov Z.M., Hüseynova A.D.  Müstəqillik dövründə elmin innovativ inkişafı // jurnal “AMEA-nın Xəbərləri. Elm və İnnovasiya seriyası”, 2011, № 3 (7), s. 17.

 

Kasumov, F.G., Nadzhafov, Z.M. and Guseynova, A.D. (2011), “The development of innovative science in independent country”, Journal “News of Science. Science and Innovation Series”, no. 3 (7), pp. 1–7.

 

4. Гусейнова А.Д. Наука Азербайджана в условиях глобализации / А.Д. Гусейнова // Фундаментальные исследования. – 2012. – № 6. С. 711–715.

 

Guseynova, A.D. (2012), “Science of Azerbaijan in the conditions of globalization”, Fundamentalnye issledovaniya, no. 6,
pp. 711–715.

 

5.  Малышева Л.А. Анализ подходов к оценке инновационной активности российских предприятий / Л.А. Малышева, И.В. Шестаков // Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. – 2012. – № 14 (38). С. 101–110.

 

Malysheva, L.A. and Shestakov, I.V. (2012), “The analysis of approaches to the assessment of innovative activity of Russian enterprises”, Vestnik of PNIPU. Social and economic sciences, no. 14(38), pp. 101–110.

 

6.  Руководство Осло: Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям. Третье издание. – М., 2006. 192 с.

Rukovodstvo Oslo: Rekomendatsii po  sboru i analizu dannykh po innovatsyam (2006), [Government of Oslo: Recommendations about collecting and analysis of data on innovations], The third edition, Moscow, pp. 192.

 

Files:
2013_5_guseynov
Date 2014-07-24 Filesize 277.88 KB Download 250

Відвідувачі

2966872
Сьогодні
За місяць
Всього
177
7258
2966872

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за розділами Економіка Наукові організації в умовах формування інноваційної економіки