Удосконалення споруд механічної очистки шахтних вод

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 

Автори:

А.І. Горова, доктор біологічних наук, професор, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», завідувач кафедри екології, м. Дніпропетровськ, Україна

В.Є. Колесник, доктор технічних наук, професор, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», професор кафедри екології, м. Дніпропетровськ, Україна

Д.В. Кулікова, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», асистент кафедри екології, м. Дніпропетровськ, Україна

Анотація:

Розглянуто проблему забруднення шахтних вод завислими речовинами. Надано характеристику складу механічних домішок у шахтній воді. Наведено головні недоліки в роботі традиційних горизонтальних відстійників, які застосовуються на підприємствах вугільної промисловості України. Запропоновано вдосконалену конструкцію горизонтального відстійника.

Список літератури / References

1. Монгайт И.Л. Очистка шахтных вод / Монгайт И.Л., Текиниди К.Д., Николадзе Г.И. – М.: Недра, 1978. – 173 с.

Mongayt I.L. Mine water treatment / Mongayt I.L., Tekinidi K.D., Nikoladze G.I. – M.: Nedra, 1978. – 173 p.

2. Николин В.И. Охрана окружающей среды в горной промышленности / Николин В.И., Матлак Е.С. – К. – Донецк: Вища школа. Головное изд-во, 1987. – 192 с.

Nikolin V.I. Environment protection in mining industry / Nikolin V.I., Matlak Ye.S. – K. – Donetsk: Vyshcha shkola. Golovnoe izd-vo, 1987. – 192 p.

3. Горшков В.А. Очистка и использование сточных вод предприятий угольной промышленности / Горшков В.А. – М.: Недра, 1981. – 269 с.

Gorshkov V.A. Sewage water treatment and reuse at enterprises of coal industry / Gorshkov V.A. – M.: Nedra, 1981. – 269 p.

4. Каталог шахтопластов СССР по пылевому фактору / М-во угольной промышленности СССР [и др.]. – М.: ИГД, 1975. – 129 c.

Catalogue of mine strata of USSR classified by dust factor / M-vo ugolnoy promyshlennosti SSSR [et al.]. – M.: IGD, 1975. – 129 p.

5. Фролов А.Г. К методике решения задачи увеличения выхода крупных классов и уменьшения пылеобразования при добыче угля / Фролов А.Г. – М.: ИГД им. А.А. Скочинского, 1970.

Frolov A.G. Towards method of problem solving of increase of outcrop of coarse grain and reduction of dust formation / Frolov A.G. – M.: IGD im. A.A. Skochin-skogo, 1970.

6. Меркулов В.А. Охрана природы на угольных шахтах / Меркулов В.А. – М.: Недра, 1981. – 184 с.

Merkulov V.A. Environment protection in coal mines / Merkulov V.A. – M.: Nedra, 1981. – 184 p.

7. Харионовский А.А. Принципы выбора технологических схем очистки шахтных вод от взвешенных веществ. Сборник научных трудов «Очистка и использование шахтных вод». Вып. XXII / Харионовский А.А., Комков Д.И., Малышев А.В. – М.: ИГД, 1976. – С. 9–15.

Kharionovskiy A.A. Principles of choice of technological schemes of sewage water treatment from suspended matter. Scientific collected articles »Ochistka i ispolzovanie shakhtnykh vod”. Issue. XXII / Khari-onovskiy A.A., Komkov D.I., Malyshev A.V. – M.: IGD, 1976. – P. 9–15.

8. Комплексная переработка шахтных вод / [А.Т. Пилипенко, И.Т. Гороновский, В.Д. Гребенюк и др.] – К.: Техніка, 1985. – 183 с.

Complex mine water treatment / [A.T. Pilipenko, I.T. Goronovskiy, V.D. Grebenyuk et al.] – K.: Tekhnіka, 1985. – 183 p.

9. Долина Л.Ф. Сточные воды предприятий горной промышленности и методы их очистки / До-лина Л.Ф. – Днепропетровск: Молодежная экологическая лига Приднепровья, 2000. – 43 с.

Dolina L.F. Sewage water of coal mining enterprises and methods of its treatment / Dolina L.F. – Dnepropetrovsk: Molodezhnaya ekologicheskaya liga Pridneprovya, 2000. – 43 p.

10. Пат. на корисну модель № 55988 Україна, МПК8 B 01 D 21/02. Пристрій для очистки скидів від завислих речовин / Колесник В.Є., Кулікова Д.В.; Заявл. 12.10.2010; Опубл. 27.12.2010; Бюл. № 24. – 4 с.

Patent for utility model No.55988 Ukraine, MPK8 B 01 D 21/02. Device for sewage water treatment from suspended matter / Kolesnik V.E., Kulіkova D.V.; Submitted on 12.10.2010; Published on 27.12.2010; Bulletin. No.24. – 4 p.

11. Демура М.В. Проектирование тонкослойных отстойников / Демура М.В. – К.: Будівельник, 1981. – 52 с.

Demura M.V. Designing of thin-layer sewage tank / Demura M.V. – K.: Budіvelnik, 1981. – 52 p.

Files:
2011_05_gorova
Date 2012-11-27 Filesize 437.72 KB Download 873

Відвідувачі

2991908
Сьогодні
За місяць
Всього
219
8296
2991908

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за розділами Екологія Удосконалення споруд механічної очистки шахтних вод