Модель оцінки розвитку підприємництва в регіоні

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 

Aвтори:

Н.В. Касьянова, доктор економічних наук, доцент, Донецький національний технічний університет, професор кафедри економічної кібернетики, м. Донецьк, Україна

О.О. Тарасова, кандидат економічних наук, Донецький національний технічний університет, доцент кафедри економічної кібернетики, м. Донецьк, Україна

Реферат:

Мета. Розробка сценарно-динамічної моделі управління регіональною політикою на основі оцінки рівня розвитку підприємницької діяльності в регіоні, що дозволяє підвищити обґрунтованість відповідних управлінських рішень з урахуванням бюджетної, економічної та соціальної ефективності підприємництва.

Методика. Методологічною основною дослідження є класичні положення та фундаментальні праці зарубіжних і вітчизняних учених, статистичні дані, результати авторських досліджень проблем моделювання регіональної економічної політики. Використані методи імітаційного моделювання, порівняльного аналізу, наукової абстракції, узагальнення наукового досвіду сучасних теоретичних досліджень, системно-комплексний підхід.

Результати. Обґрунтовано, що ефективність розвитку підприємництва в рамках регіону визначається як результат досягнення бюджетної, економічної та соціальної ефективності. Запропонована сценарно-динамічна модель оцінки розвитку підприємництва, проведені чисельні експерименти, у результаті яких отримані різні сценарії розвитку сфери малого бізнесу в Донецькій області. Аналіз результативності значень показників за сценаріями дозволив визначити найбільш оптимальний варіант реалізації політики розвитку регіональної економіки з урахуванням встановлених завдань і пріоритетів.

Наукова новизна. Отримав подальший розвиток науковий підхід до обґрунтування ефективності розвитку підприємницької діяльності в рамках регіону за рахунок використання імітаційної сценарно-динамічної моделі, що дозволяє змоделювати альтернативні варіанти розвитку підприємництва в залежності від поставлених цілей шляхом коригування бюджетної, економічної та соціальної ефективності.

Практична значимість. Розроблена сценарно-динамічна модель є методичною основою формування регіональної економічної політики, спрямованої на розвиток підприємництва. Імітаційний механізм визначення нормативних параметрів бюджетної, економічної та соціальної ефективності дозволяє розробляти різні сценарії розвитку регіону та приймати економічно обґрунтовані управлінські рішення.

 

Список літератури / References:

 

1. Закон України „Про Державний бюджет України на 2013 рік[Электронный ресурс] / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 56, с. 60. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/5515-17

 

Law of Ukraine “About the State Budget of Ukraine for the year 2013”, Supreme Council of Ukraine, (2013), No. 56, Article 60, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/5515-17

 

2. Тихомирова А.В. Оценка эффективности управления производством / А.В. Тихомирова. – М.: Экономика, 1984. – 164 с.

 

Tikhomirova A.V. (1984), Otsenka effektivnosti upravleniya proizvodstvom [Evaluation of the Effectiveness of Production Management], Economics, Moscow, Russia.

 

3. Дубровина Н.А. Оценка эффективности регионального управления / Н.А. Дубровина // Вестник Самарского государственного университета. – 2006. – № 8. – С. 54–59.

 

Dubrovina, N.A. (2006), “Assessment of the effectiveness of regional management”, Bulletin of the Samara State University, no. 8, pp. 54–59.

 

4. Покропивний С.Ф. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність / С.Ф. Покропивний, В.М. Колот. – К.: КНЕУ, 1998. – 352 с.

 

Pokropivny, S.F. and Kolot, V.M. (1998), Pіdpryiemnitstvo: strategіia, organіzatsіia, efektyvnіst [Entrepreneurship: Strategy, Organization, Effectiveness], KNEU, Kyiv, Ukraine.

 

5. Аніщенко І.В. Оцінка ефективності реалізації та фінансове забезпечення програм розвитку малого бізнесу в регіоні / І.В. Анішенко, Ю.Б. Пінчук // Економіка та держава. – 2005. – № 10. – С. 29–33.

 

Anіshchenko, І.V. and Pіnchuk, Yu.B. (2005), Assessment of the Effectiveness and finance support of small business development programs in the region, Ekonomіka ta derzhava, no. 10, pp. 29–33.

 

6. Чубарева Л.И. Эффективность поддержки малого бизнеса и критерии ее оценки / Л.И. Чубарева // Економіка промисловості. – 2008. – № 2. – С. 102–111.

 

Chubareva, L.I. (2008), “Effectiveness of support for small business and its evaluation criteria”, Ekonomіka promyslovostі, no. 2, pp. 102–111.

 

Files:
2013_5_kasianov
Date 2014-07-24 Filesize 504.73 KB Download 336

Відвідувачі

3477188
Сьогодні
За місяць
Всього
111
38836
3477188

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за випусками 2013 Зміст №5 2013 Економіка та управління Модель оцінки розвитку підприємництва в регіоні