Соціально-економічна сутність економічної ефективності виробничої діяльності залізорудних гірничо-збагачувальних підприємств

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 

Aвтори:

А.Ю. Царук, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, аспірантка економічного факультету, м. Київ, Україна

Реферат:

Структурування диференційованих за значущістю напрямів реалізації господарської діяльності гірничо-збагачувальних підприємств дозволило виділити виробничу діяльність як один з головних та перспективних об’єктів для дослідження, з огляду на його ключове місце в економічній системі підприємства та значний системний і незворотний антропогенний вплив на навколишнє середовище.

Мета. Аналіз категорії „економічна ефективність виробничої діяльності“ в контексті функціонування гірничо-збагачувальних підприємств України.

Методика. Основною методикою дослідження є сукупність методів аналізу, синтезу, систематизації, формалізації, а також використання методу експертних оцінок для визначеннясутності економічної ефективності виробничої діяльності гірничо-збагачувальних підприємств.

Результати. Надана класифікація економічної ефективності виробничої діяльності залізорудних гірничо-збагачувальних підприємств.

Наукова новизна. Запропонована авторська адаптація терміну „економічна ефективність“ у контексті виробничої діяльності залізорудних гірничо-збагачувальних підприємств, розроблена її класифікація та методика оцінки.

Практична значимість. Запропоновано комплексний інтегральний показник оцінки економічної ефективності виробництва залізорудних гірничо-збагачувальних підприємств.            

Список літератури / References:

 

1. Комплексна стратегія розвитку Дніпропетровської області на період до 2015 року, затверджена Рішенням Обласної ради від 24.06.2011 р. № 132-7/VI

 

Integrated Development Strategy of Dnipropetrovsk region to 2015, approved by the Regional Council on June 24, 2011
No.
132-7/VI

 

2. Ковальчик О. Визначення економічної сутності дефініції „провайдинг ефективності“ [Електронний ресурс] / О. Ковальчик // Соціально-економічні проблеми та держава. – 2011. – Вип. 2 (5). – Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua /images /stories/pdf/2011/11koadpe.pdf.

 

Kovalchyk, O. (2011), “Determining the economic substance of the term ‘effectiveness providing’ ”, Socio-economic problems and the state, Vol. 2 (5). available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11koadpe.pdf

 

3. Турило А.А. Оцінка результативності, ефективності, продуктивності та збитковості підприємства (на прикладі гірничо-збагачувальних комбінатів): монографія / Турило А.А., Турило А.М. – Кривий Ріг: „Етюд-Сервіс“, 2009. – 196 с.

 

Turylo, A.A. and Turylo, A.M. (2009), Otsinka rezultatyvnosti, produktyvnosti i zbytkovosti pidpryemstva (na prykladi girnycho-zbagachuvalnykh kombinativ)[Evaluation of Effectiveness, Efficiency, Productivity and Business Losses (on Mining Plants Basis)], Monograph, Etude Service, Kryvyi Rih, Ukraine.

 

4. Економіка підприємства / За ред. І.М. Бойчик. – К.: „Атика“, 2004. – 479 с.

 

Boychyk, I.M. (2004), Ekonomika pidpryemstva [Enterprise Economy], Atika, Kyiv, Ukraine.

 

5. Геєць В.М. Інноваційні перспективи України / Геєць В.М., Семиноженко В.І – Харків: „Константа“, 2006. – 272 с.

 

Geiets, V.M. and Semynozhenko, V.I. (2006), [Innovative Prospects of Ukraine], Constant, Kharkiv, Ukraine.

 

6. Социально-экономическая эффективность регионального развития / Растворцева С.Н., Фаузер В.В., Задорожный В.Н., Залевский В.А.; отв. ред. С.Н. Растворцева. – М.: Экон-Информ, 2011. – 136 с.

 

Rastvortseva, S.N., Fauzer, V.V., Zadorozhny, V.N. and Zalevskiy, V.A. (2011), Sotsyalno-ekonomicheskaya effectivnost regionalnogo razvitiya [Socio-Economic Efficiency of Regional Development], Econom-Inform, Moscow, Russia.

 

7. Братанич М.В. Визначення сутності економічної ефективності та класифікація її видів / М.В. Братанич, Т.В. Полозова // Економіка промисловості. – 2010. № 4. – С. 153–155

 

Bratanich, M.V. and Polozova, T.V. (2010), “Defining the essence of economic efficiency and its classification”, Ekonomika promyslovosti, no. 4, pp. 153–155.

 

8. Купалова Г.І. Екологічна складова системи показників інвестиційної привабливості регіонів України / Г.І. Купалова, Н.О.Коренєва // Вісник Університету Банківської справи Національного банку України. – 2010. – № 3. – С. 133–136.

 

Kupalova, G.I. and Koreneva, N.O. (2010), “Ecological component in investment attractiveness indexes of regions of Ukraine”, Journal of University of Banking of the National Bank of Ukraine, no. 3. pp. 133–136.

 

Files:
2013_5_tsaruk
Date 2014-07-24 Filesize 143.08 KB Download 481

Відвідувачі

3480065
Сьогодні
За місяць
Всього
97
891
3480065

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за випусками 2013 Зміст №5 2013 Економіка та управління Соціально-економічна сутність економічної ефективності виробничої діяльності залізорудних гірничо-збагачувальних підприємств