Агрегована методика багатокритеріальної економіко-екологічної експертизи екологоорієнтованих інвестиційних проектів

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 

Aвтори:

В.Я. Швець, доктор економічних наук, професор, Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, завідувач кафедри менеджменту виробничої сфери, м. Дніпропетровськ, Україна

Е.В. Роздобудько, кандидат економічних наук, доцент, Дніпродзержинський інститут економіки та менеджменту Міжрегіональної Академії Управління Персоналом, заступник директора з навчально-методичної роботи, м. Дніпродзержинськ, Україна

Г.В. Соломіна, Дніпродзержинський інститут економіки та менеджменту Міжрегіональної Академії Управління Персоналом, асистент кафедри менеджменту, м. Дніпродзержинськ, Україна

Реферат:

Мета. Обґрунтування методики економіко-екологічної експертизи екологоорієнтованих інвестиційних проектів на основі класифікації й багатокритеріального вибору альтернатив в умовах нестатистичної невизначеності.

Методика. Розробка методики багатокритеріальної експертизи проекту розглядається як підсистема планування, яка базується на організаційному забезпеченні, формується за рахунок основних фінансових та екологічних показниках бізнес-процесів. Методика дослідження ґрунтується на оцінці внутрішнього і зовнішнього середовища інвестиційного проекту, врахуванні його економіко - екологічного потенціалу.

Результати. Рекомендації щодо експертизи економіко-екологічного інвестиційного проекту з метою вибору найбільш раціональної, побудови математичної моделі багатокритеріального вибору, його прогнозуванні відповідно визначених орієнтирів і моніторингу досягнення.

Наукова новизна. Формалізовано методичний підхід до оцінки економіко-екологічного інвестиційного проекту, на основі інтеграції кількісних і якісних критеріїв, які оцінюються за бальною шкалою, з позицій статики та динаміки. Визначено сценарії експертної оцінки, які дозволяють оцінити адекватність процесів прийняття рішень та визначити достатність ресурсів для реалізації проекту.

Практична значимість. Використання сучасних методів оцінки нестатистичної невизначеності навколишнього середовища, його прогнозування в контексті збалансованої системи економіко-екологічних показників до управління інвестиційними проектами. Підвищення системи підтримки прийняття екологоорієнтованих інвестиційних рішень, що забезпечують життєздатність інвестиційного проекту.

 

Список літератури / References:

 

1. Беренс В. Руководство по оценке эффективности инвестиций / В.Беренс, П.М. Хавранек. – Издательство: Интерэксперт ИНФРА-М, 2005. 528 с. ISBN 5-901028-55-4, 0-87584-651-4.

 

Berens, V. and Havranek, P.M. (2005), Rukovodstvo po otsenke effectivnosti investitsyi [Manual on Investment Efficiency Evaluation], Рublishing House Interekspert INFRA-M, ISBN 5-901028-55-4, 0-87584-651-4.

 

2. Мазур И.И. Управление проектами / Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г.; под общ. ред. И.И. Мазура. – Издательство Омега-Л. – 2004. – 664 с. – ISBN 978-5-8459-13*11-1.

 

Mazur, I.I., Shapiro, V.D. and Olderogge, N.G. (2004), Upravleniye proektami [Project Management], Publishing House Omega-L, ISBN 978-5-8459-13*11-1.

 

3. Ефімова Н.С. Сучасні проблеми управління інвестиційною діяльністю на підприємстві / Н.С. Ефімова // Економічний простір. – 2009. – № 22/1. – С. 112–119.

 

Yefimova, N.S. (2009), “Modern Problems of Enterprise Investment Activity Management”, Ekonomichnyi prostir, no.22/1, pp. 112–119.

 

4. Барановський О.І.Залучення інвестицій, питання теорії і практики: монографія / Барановський О.І. – Донецьк: Астро, 2009. – 541 с.

 

Baranovsky, O.I. (2009), Zaluchennia investutsii pytannia teorii i praktyky [Theoretical and Practical Problems of Mobilization of Investments], Monograph, Astro, Donetsk, Ukraine.

 

5. Недосекин А.О. Методологические основы моделирования финансовой деятельности с использованием нечетко-множественных описаний / А.О. Недосекин: автореф. дис. на соискан. учен. степ. докт. экон. наук: спец. 08.00.13    СПб, 2003. 35 с.

 

Nedosekin, A.O. (2003), “Methodological Foundation of Financial Activity Modeling with the Use of Fuzzy Set Descriptions”, Abstract of Cand. Sci. (Econ.) dissertation, specialty: 08.00.13, St. Petersburg, Russia.

 

6. Андреева Н.Н. Экологически ориентированные инвестиции: выбор решений и управление: монографія / Андреева Н.Н.  – Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2006. – 536 с.

 

Andreyeva, N.N. (2006), Ekologicheski orientirovannye investitsyi: vybor resheniy i upravleniye [Ecologically oriented investments: choice of decisions and management], Monograph, IPPRI, Odesa, Ukraine

 

Files:
2013_3_shvets
Date 2014-07-24 Filesize 128.69 KB Download 586

Відвідувачі

3615388
Сьогодні
За місяць
Всього
292
37459
3615388

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за випусками 2013 Зміст №3 2013 Економіка та управління Агрегована методика багатокритеріальної економіко-екологічної експертизи екологоорієнтованих інвестиційних проектів