Геометричні особливості фізико-геологічних моделей сховищ відходів збагачення уранової сировини в Середньому Придніпров’ї

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 

Автори:

О.Г. Білашенко, Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, аспірантка, м. Дніпропетровськ, Україна

П.Г. Пігулевський, кандидат геологічних наук, старший науковий співробітник, Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, доцент кафедри геофізичних методів розвідки, м. Дніпропетровськ, Україна

О.К. Тяпкін, кандидат геолого-мінералогічних наук, старший науковий співробітник, Інститут проблем природокористування та екології Національної академії наук України, завідуючий відділом, м. Дніпропетровськ, Україна

Реферат:

У теперішній час єдиним безальтернативним шляхом розвитку енергетичного комплексу України є розвиток та активне функціонування ядерної енергетики. Однак розвиток атомної енергетики супроводжується накопиченням значної кількості радіоактивних відходів, які утворюються при видобутку та первинній переробці уранової сировини. Саме зі сховищами відходів збагачення уранових руд пов’язана найбільша потенційна екологічна небезпека в Середньому Придніпров’ї. Ці сховища будувалися в минулому столітті з порушенням норм охорони навколишнього середовища. Перспективним шляхом усебічного вивчення таких об’єктів (у т.ч. оцінки їх сучасного стану, спричиненого раніше й потенційного радіоактивного забруднення навколишньої території) є використання геофізичних методів на базі попередньої розробки відповідних фізико-геологічних моделей. Такі моделі широко використовуються та добре себе зарекомендували в геологорозвідувальному процесі та інженерно-геологічних дослідженнях. Метою даної роботи є узагальнення та типізація геометричних особливостей цих моделей стосовно планування детальних геоекологічних геофізичних досліджень районів сховищ відходів збагачення та переробки уранової сировини. Для розробки необхідних фізико-геологічних моделей узагальнена інформація щодо геометричних особливостей конструкцій сховищ, вміщуючих порід та потенційних напрямів радіоактивного забруднення довкілля. У результаті виділено та побудовано оригінальні моделі 4 типів існуючих сховищ відходів збагачення уранових руд за конструктивними особливостями та знаходженням в сучасному рельєфі: поверхневі, приповерхневі, схилові, ярово-балкові. Ці моделі є основою визначення оптимальної мережі спостережень при проведенні як картувальних, так і моніторингових геолого-геофізичних досліджень задля оперативного та ефективного вирішення геоекологічних та радіологічних задач у районах сховищ відходів збагачення та переробки уранової сировини.

Список літератури / References:

1. Бабак М.И. Состояние и перспектива развития производства урана в Украине / Бабак М.И. // Атомна енергетика та промисловість України. – 1999. – №2. – C. 11–13.
Babak, M.I. (1999), “Status and prospects of development of uranium production in Ukraine”, Atomna enerhetyka ta promyslovist Ukrainy, no.2. pp. 11–13

2. Шапар А.Г. Науково-практична підтримка реалізації стратегії сталого розвитку регіону видобування та первинної переробки уранової сировини / А.Г. Шапар, О.К. Тяпкін, М.А. Ємець // Екологія і природокористування: Зб. наук. праць Інституту проблем природокористування та екології НАН України. – Вип.7. – Дніпропетровськ: 2004. – С. 12–20.
Shapar, A.G., Tyapkіn, O.K. and Yemets, M.A. (2004), “Scientific and practical support of realization of strategy of sustainable development in the region of uranium ore prospecting and production”, Ekolohіia i pryrodokorystuvannia: collected articles of Institute for Nature Management Problems & Ecology of National Academy of Sciences of Ukraine, issue 7, pp. 12–20.

3. Makhijani, A. (2006), “Disposal of long-lived highly radioactive wastes in France: An IEER”, Environment and Pollution, Vol.13, no.4, pp. 25–31.
4. Богословский В.А. Экологическая геофизика / В.А. Богословский, А.Д. Жигалин, В.К. Хмелев-ской. – М.: Изд-во МГУ, 2000. – 256 с.
Bohoslovskiy, V.A., Zhihalin, A.D. and Khmelevskoy, V.K. (2000), Ekologicheskaya geofizika [Environmental Geophysics], Moscow State University, Moscow, Russia, 256 p.

5. Вахромеев Г.С. Экологическая геофизика / Вахромеев Г.С. – Иркутск: ИрГТУ, 1995. – 216 с.
Vakhromeyev, G.S. (1995), Ekologicheskaya geofizika [Environmental Geophysics], Irkutsk State Technical University, Irkutsk, Russia, 216 p.

6. Тяпкін К.Ф. Основи геофізики / К.Ф. Тяпкін, О.К. Тяпкін, М.А. Якимчук. – К.: „Карбон Лтд“, 2000. – 248 с.
Tiapkіn, K.F., Tyapkіn, O.K. and Yakimchuk, M.A. (2000), Osnovy geofiziki [Fundamentals of Geophysics], “Carbon Co., Ltd.”, Kyiv, Ukraine, 248 p.

7. Білашенко О.Г. Залучення комплексу геолого-геофі-зичних методів до системи комплексного екологічного моніторингу територій, прилеглих до сховищ радіоактивних відходів / О.Г. Білашенко, О.К. Тяпкін // Науковий вісник НГУ. – Дніпропетровськ: 2010. – №4. – С. 86–91.
Bіlashenko, O.G. and Tiapkіn, O.K. (2010), “Use of complex of geological-geophysical methods in system of complex ecological monitoring of territories, nearby to storages of radioactive wastes”, Naukovyy visnyk NGU, no.4, pp. 86–91.

8. Билашенко О.Г. К вопросу совершенствования локальной системы комплексного экологического мониторинга районов хранилищ отходов обогащения уранового сырья / О.Г. Билашенко, О.К. Тяпкин // Проблеми фундаментальної і прикладної екології, екологічної геології та раціонального природокористування: Матер. IV Міжнар. наук.-техн. конф. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2009. – С. 188–191.

Bilashenko, O.G. and Tyapkіn, O.K. (2009), “To the question of improvement of the local system of complex ecological monitoring of the territory of uranium ore processing waste stores”, 4th Scientific and Technical Int. Conf. Proc. “Problems of fundamental and practical ecology, ecological geology and ratіonal nature management”, Kryvyi Rіh, Ukraine, pp. 188–191.

Files:
2012_01_bilash
Date 2013-02-18 Filesize 487.46 KB Download 684

Попередні статті з поточного розділу:

Відвідувачі

3613050
Сьогодні
За місяць
Всього
469
35121
3613050

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за випусками 2012 Зміст №1 2012 Геологія Геометричні особливості фізико-геологічних моделей сховищ відходів збагачення уранової сировини в Середньому Придніпров’ї