Алгоритм контролю й система керування енергетичними показниками палива на теплових електростанціях

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 

Автори:

В.В. Овсяников, Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, асистент кафедри систем електропостачання, м. Дніпропетровськ, Україна

Реферат:

Мета. Метою роботи є моделювання й розробка системи автоматизованого створення оптимальної суміші вугілля, рідких нафтопродуктів і газу. У результаті досягнення поставленої задачі з’являється можливість одержувати оптимальні маси кожного компонента суміші при мінімальній вартості, а також оптимальну питому теплоту згоряння для забезпечення у топці ТЕС необхідного температурного режиму.

Методика. Методи дослідження засновано на вимірюванні одного з електромагнітних параметрів палива. Це може бути комплексна діелектрична проникність або комплексні коефіцієнти загасання (відбиття) електромагнітної хвилі в досліджуваній речовині, або коефіцієнт стоячої хвилі по напрузі у НВЧ діапазоні. При цьому для діагностики й ідентифікації якості палива використовується кореляційний зв’язок між параметрами якості палив з однієї сторони й згаданими вище електромагнітними характеристиками діелектриків (вугілля і рідких нафтопродуктів) з іншої. Найбільш раціональними методами контролю й ідентифікації вважаються методи оцінки якості палива за ступенем взаємодії його з електромагнітною енергією мікрохвильового діапазону, які й були використані при розробці алгоритму ідентифікації й контролю показників якості вугілля, що транспортується на конвеєрній стрічці. Для оптимізації якості суміші палива запропоновано застосовувати математичний метод лінійного програмування. Розглянуто напівавтоматичні й автоматизовані методи ідентифікації й контролю якості палива та наведена порівняльна оцінка їх переваг і недоліків.

Результати. Запропонована система контролю якості палива пройшла випробування в реальних цехових умовах з позитивними результатами. Система керування оптимізацією кількості змісту вугілля різних марок, рідких нафтопродуктів і газу в суміші апробована в лабораторних умовах у режимі реального часу.

Наукова новизна. Для контролю якості палива запропоновано нові методи ідентифікації з використанням взаємодії речовини з електромагнітними хвилями у НВЧ діапазоні й алгоритм виявлення однієї каліброваної частотної характеристики загасання з банку даних, заздалегідь отриманих залежностей. Так само запропоновано математичну модель для керування параметрами суміші палива, що побудована за допомогою математичного методу оптимізації.

Практична значимість. У цей час теплові електростанції й теплові електроцентралі витрачають більше половини добутого в країні вугілля. Тому, з метою економії коштів, контроль і керування оптимізацією якості палива при врахуванні його вартості є досить актуальним завданням сьогоднішнього дня й має величезне значення для застосування в народному господарстві.

Список літератури / References:

1. Овсяников Вол. В. Експрес-контроль якості вугілля радіометричним методом / Овсяников Вол. В. // Вісник НТУУ „КПІ“. Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. –2010. –Вип.43. –С. 24–31.

Ovsianykov, V.V. (2010), “Quality express-control of coal by radiometric method”, Visnyk NTUU “KPI”. Series Radiotechnology. Radio Apparatus Building, Publ.43, pp. 24–31.

2. Анісімов М.Т. Контроль вологості вугілля радіохвильовим методом [Текст] / М.Т. Анісімов, В.В. Овсяніков, В.В. Овсяников // Обогащение полезных ископаемых: Научно-технический сб. ДНУ. – Днепропетровск , 2004. –Вып. 20(61). –С.42–148.

Anisimov, M.T. and Ovsyanikov, V.V. (2004), “Control of Humidity of Coal by the Radio Wave Method”, Obogashcheniye poleznykh iskopayemykh, published by DNU, Dnepropetrovsk, Issue 20(61), pp.42–148.

3. Анісімов М.Т. Автоматизація контролю якості вугілля [Текст] / М.Т. Анісімов, В.В. Овсяников // Уголь Украины: ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал. – К., 2007. –№11. –С.23–25.

Anisimov, M.T. and Ovsianykov, V.V. (2007), “Automation of the quality control of coal”, Ugol Ukrainy, no.11, pp. 23–25.

4. Випанасенко С.І. Контроль зольності вугілля методом радіоспектроскопії [Текст] / С.І. Випанасенко, В.В. Овсяников // Уголь Украины: ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал. – К., 2009. –№6. –С.43–45.

Vypanasenko, S.I. and Ovsianykov, V.V. (2009), “Check of ash content of coal by the method of radio spectroscopy”, Ugol Ukrainy, no.6. pp.43–45.

5. Патент UA 36326 Україна, МПК (2006) G01N 22/00. Спосіб автоматизованого контролю якісних характеристик речовин у мікрохвильовому діапазоні / [Кузнецов Г.В., Випанасенко С.І., Овсяніков В.В. та ін.] – Заявл. 22.04.08, Опубл. 27.10.08, Бюл. №20.

Kuznetsov, G.V., Vypanasenko, S.I. and Ovsianykov, V.V. “Method of the automated monitoring of qualitative characteristics of matters in microwave range”, The patent UA 36326 Ukraine, MPK (2006) G01N 22/00, declaration date April 24, 2008, published October 28, 2008, Bulletin no.20.

6. Овсяников Викт. В. Радиофизические характеристики излучателя на основе плазмы газового разряда [Текст] / Викт. В. Овсяников, А.Н. Гордиенко // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна: Радіофізика і електроніка –2002. –№.570. – С. 37–39.

Ovsyanikov, V.V. and Gordiyenko, A.N. (2002), “Radiophysical performance of an emitter made on the basis of gas-discharge plasma”, Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.N. Karazina: Radiophysics and electronics, no.570, pp. 37–39.

Files:
ovsian
Date 2013-07-14 Filesize 368.79 KB Download 1610

Відвідувачі

6681273
Сьогодні
За місяць
Всього
2344
185461
6681273

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за розділами IT-технології Алгоритм контролю й система керування енергетичними показниками палива на теплових електростанціях