Автоматична оптимізація технологічного комплексу магнітного збагачення за продуктивністю

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 

Автори:

Жаміль Абедельрахім Жаміль Альсаяйде, Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, аспірант кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій, м. Дніпропетровськ, Україна

Є.В. Кочура, доктор технічних наук, професор, Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, завідувач кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій, м. Дніпропетровськ, Україна

Реферат:

Мета. Наукове обґрунтування можливості автоматичної оптимізації технологічного комплексу магнітного збагачення за сигналами електромагнітного поля сепаратора.

Методика. Методика досліджень включає експериментальне визначення математичної моделі комплексу та вирішення задачі на комп’ютері. Виконана постановка задачі оптимізації технологічного комплексу магнітного збагачення залізних руд. В якості критерію оптимізації запропоновано використовувати продуктивність за магнітним продуктом. При цьому накладаються односторонні обмеження на масову частку заліза в концентраті і „хвостах“, а також на вилучення заліза в концентрат. Задача сформульована як задача нелінійного програмування. Наводяться результати рішення задачі оптимізації технологічного комплексу магнітного збагачення в складі кульового млину, що працює в замкнутому циклі зі спіральним класифікатором, послідовно з’єднаним із групою магнітних сепараторів. Запропоновано отримувати інформацію щодо масової частки заліза в руді, концентраті і „хвостах“ за сигналами магніточутливих елементів, розташованих, відповідно, у зонах подачі живлення, виділення концентрату і „хвостів“. Інформацію щодо продуктивності комплексу за магнітним продуктом отримують за сигналами електрорушійної сили електричної котушки, розміщеної на полюсному наконечнику в зоні виділення концентрату. Задача оптимізації вирішена методом Ньютона. Наводиться графічна інтерпретація розв’язання задачі. Отримано оптимальні значення витрати води в млин і класифікатор, які забезпечують максимальну продуктивність комплексу при обмеженнях на масову частку заліза в концентраті і „хвостах“, а також на вилучення заліза в концентрат.

Результати. Результатами роботи є функціональна схема автоматичної оптимізації технологічного комплексу магнітного збагачення і опис узагальненого алгоритму роботи системи.

Наукова новизна полягає у встановленні оптимального співвідношення між витратою води в млин і класифікатор, які забезпечують максимальну продуктивність комплексу магнітного збагачення з урахуванням технологічних обмежень.

Практична значимість полягає в розробці алгоритму оптимізації технологічного комплексу магнітного збагачення за продуктивністю, що підвищує продуктивність комплексу не менше, ніж на 5%.
Зроблено висновок, що застосування промислового сепаратора в якості джерела інформації щодо масової частки заліза в концентраті, „хвостах“ і вихідній руді, а також продуктивності за магнітним продуктом дає принципову можливість практично вирішити завдання автоматичної оптимізації технологічних комплексів магнітного збагачення руди.

Список літератури / References:

1. Поркуян О.В. Идентификация объектов управления на основе моделей Гаммерштейна относительно к процессам магнитной сепарации / Поркуян О.В. // Вісник Криворізького технічного університету. – 2007. – №19. – С.77 – 85.

Porkuyan O.V. (2007), “Identification of controled objects on the basis of Hammerstein models of magnetic separation process”, Visnyk Kryvorizkoho tekhnichnoho universytetu, no.19, pp. 77–85.

2. Купін Д.І. Інтелектуальна ідентифікація та керування в умовах процесів збагачувальної технології / Купін Д.І. – К.: Корнійчук, 2008 – 200 с.

Kupin D.I. (2008), Intelektualna identyfikatsia ta keruvannia v umovakh protsesiv zbahachuvalnoi technolohii [Intelligent Identification and Control in Conditions of Concentrating Technologies], Korniichuk, Kiev, Ukraine.

3. Хорольский В.П. Управление процессами обогащения руд на основе сетевых моделей Петри / Хорольский В.П., Хоцкіна В.Б., Бабец Е.К. // Науковий вісник НГУ – Дніпропетровськ, 2005 – №8, С.83–87.

Khorolskiy, V.P., Khotskina, V.B. and Babets, Ye.K. (2005), Process control of ore dressing on basis of Petri net models, Naukovyi visnyk Natsionalnoho hirnychoho universytetu, no.8, pp.83–87.

4. Кочура Е.В. Способ автоматического контроля процесса магнитной сепарации. Л.С. 1708420 (СССР). / Кочура Е.В. – Опубл. 30.01.92 Бюл. №4 // Открытия. Изобретения. – 1992.

Kochura, Ye.V. (1992), “Method for automatic control of magnetic separation process”, L.S. 1708420 (USSR). Otkrytiya. Izobreteniya, Publ. 30.01.92 Bull. No.4.

5. Кочура Е.В. Теоретические зависимости системы активной мощности приводного двигателя барабана магнитно сепаратора от характеристик концентрата./ Кочура Е.В. // Обогащение руд – №6. – 1994. – С.46–49.

Kochura, Ye.V. (1994), “Theoretical dependence of active power signal of drive motor of magnetic separator bowl on concentrate characteristics”, Obogashchenie rud, no.6, pp. 46–49.

Files:
jamil
Date 2013-07-14 Filesize 289.23 KB Download 1502

Відвідувачі

5964542
Сьогодні
За місяць
Всього
332
10233
5964542

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за розділами IT-технології Автоматична оптимізація технологічного комплексу магнітного збагачення за продуктивністю