Речовинний склад і перспективи збагачуваності золотовмісних залізистих кварцитів Північно-Білозерського родовища

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Автори:

М.В. Рузіна, доктор геологічних наук, професор, Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, професор кафедри геології та розвідки родовищ корисних копалин, м. Дніпропетровськ, Україна

О.А. Терешкова, кандидат геологічних наук, Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, асистент кафедри загальної та структурної геології, м. Дніпропетровськ, Україна

Д.В. Яцина, Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, аспірант кафедри геології та розвідки родовищ корисних копалин, м. Дніпропетровськ, Україна

С.Ю. Жильцов, Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, студент, факультет інформаційних технологій, м. Дніпропетровськ, Україна

Реферат:

Мета. Вивчення взаємовідносин основних рудних мінералів із зон лужного метасоматозу, з яким пов’язані аномальні концентрації благороднометальної мінералізації Північно-Білозерського родовища Білозерського залізорудного району Середньопридніпровського мегаблоку Українського щита.

Методи. Для виконання поставлених завдань було використано петрографічні і мінераграфічні методи дослідження. Проведено геохімічне опробування і сцинтиляційний напівкількісний аналіз проб вмісту золота, срібла, платини та паладію в аномальних інтервалах зон карбонатно-лужного метасоматозу Північно-Білозерського родовища. Випробовування збагачуваності було проведено в Криворізькому технічному університеті.

Результати. Вивчено склад рудоносних метасоматитів із зон лужного метасоматозу. Охарактеризовано речовинний склад і стадійність формування рудної мінералізації, встановлено зв’язки основних рудних мінералів зон лужного метасоматозу. У результаті досліджень встановлено, що залізисті кварцити Північно-Білозерського родовища мають комплексний склад і, в якості супутньої, містять мінералізацію благородних металів. Комплексна мінералізація благородних металів приурочена до зони карбонатно-лужного метасоматозу. Найбільша кількість аномалій зосереджена в межах центральної частини зони метасоматозу. Сумарний вміст мінералізації благородних металів змінюється від 1634 до 1298 мг/т. Рудна мінералізація зон лужного метасоматозу представлена піритом, піротином, гематитом, магнетитом, арсенопіритом. Вірогідними мінералами-концентра-торами мінералізації благородних металів є пірит, піротин, халькопірит. У процесі збагачення технологічної проби встановлено тісний зв’язок комплексу благородних металів із сульфідним концентратом. Особлива цінність проведених технологічних випробувань полягає в комплексному складі отриманих концентратів, при цьому вміст золота і срібла наближаються до вимог промисловості для пірометалургійної переробки.

Наукова новизна. Уперше охарактеризовано умови локалізації зруденіння, речовинний склад і стадійність формування рудної мінералізації. Встановлено взаємозв’язки основних рудних мінералів зон лужного метасоматозу та ймовірні мінерали-концентратори мінералізації благородних металів залізистих кварцитів Північно-Білозерського родовища.

Практична значимість. Докембрійські залізисті кварцити представляють собою основне джерело виробництва високоякісних товарних залізних руд. Річний видобуток сирої руди становить до 45 млн т., а виробництво магнетитового концентрату досягає 10–13 млн т. При таких обсягах видобутку особливо актуальним є вилучення з руд супутніх залізу цінних компонентів – золота, срібла, платини, паладію, родію, що встановлені в залізистих кварцитах Північно-Білозерського родовища.

Список літератури / References:

1. Кравченко В.М. Металлогеническое значение белозерской серии докембрия Украинского щита / В.М. Кравченко, В.П. Жулид, М.В. Рузина // Вісник Дніпропетровського університету. – Серія Геологія та географія. – 1998. – № 1. – С. 3–10.
Kravchenko, V.M., Zhulid, V.P. and Ruzina, M.V. (1998), “Metallogenic significance of Belozerskaya series of Precambrian in the Ukrainian Shield”, Scientific Bulletin of Dnepropetrovsk University, Series Geology and Geography, no. 10, pp. 3–10.

2. Формационный фактор комплексной минерализации благородных металлов (БМ) в магнетитовых кварцитах / [В.М. Кравченко, С.Е. Поповченко, М.В. Рузина и др.] // Сб. научных трудов НГА Украины. – Днепропетровск: РИК НГА Украины. – 1998. – №2. – С. 139–141.
Kravchenko, V.M., Popovchenko, S.Ye., Ruzina, M.V. and Pikarenya, D.S. (1998), “The formation factor of complex concentration of noble metal mineralization in magnetite quartzite”, Collection of scientific papers of NGA of Ukraine, no. 2, pp. 139–141.

3. Кравченко В.М. Околорудные изменения пород в зонах комплексной минерализации благородных металлов Белозерской зеленокаменной структуры / В.М. Кравченко, М.В. Рузина // Cб. информ. матер.
2-ой Межд. конф. „БРМ-97“. – Донецк: Дон ГТУ. – 1997. – Ч.1. – С. 124–125.
Kravchenko, V.M. and Ruzina, M.V. (1997), “Peri-ores alterations of rock in zones of complex noble metal mineralization in Belozerskaya green stone structure”, Proceedings of the 2nd Int. conf. “BRM-97”, Donetsk, Ukraine, Part 1, pp. 124–125.

4. Кравченко В.М. Направления и перспективы поисков драгоценных металлов в Украине / Кравченко В.М. // Сб. научн. трудов Mежд. научно-практ. конф. „XXI столетие – проблемы и перспективы освоения месторождений полезных ископаемых“, Днепропетровск, 13–14 октября 1998. – Днепропетровск: РВК НГАУ. – Т.2. – С. 95–100.
Kravchenko, V.M. (1998), “The directions and perspectives of noble metals prospecting in Ukraine”, Proc. of the Scientific and Practical Conference “XXI century – problems and perspectives of raw material deposits exploitation”, Dnepropetrovsk, October 13–14, 1998, Ukraine, Vol. 2, pp. 95–100.

5. Рузина М.В. Закономерности распространения и рудоносность метасоматитов Среднеприднепровского мегаблока Украинского щита / Рузина М.В. – Днепропетровск: РВК НГУ, 2010. – 158 с.
Ruzina, M.V. (2010), Zakonomernosti rasprostraneniya i rudonosnosti metasomatitov Srednepridneprovskogo megabloka Ukrainskogo Shchita [Regularities of Distribution And Ore Content of Metasomatites From the Srednepridneprovskiy Block of the Ukrainian Shield], RVK NGU, Dnepropetrovsk, Ukraine.

Files:
2012_4_ruzina
Date 2013-08-13 Filesize 361.49 KB Download 1143

Відвідувачі

5786819
Сьогодні
За місяць
Всього
2891
75800
5786819

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за розділами Геологічні науки Речовинний склад і перспективи збагачуваності золотовмісних залізистих кварцитів Північно-Білозерського родовища