Статистичні дослідження еквівалентного електричного опору гетерогенного струмопровідного середовища при його електроерозійній обробці на прикладі гранул алюмінію у воді

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Автори:

С.М. Захарченко, кандидат технічних наук, Інститут електродинаміки Національної академії наук України, старший науковий співробітник відділу електромагнітних систем, м. Київ, Україна

Реферат:

Мета. Статистичні дослідження залежності еквівалентного електричного опору гетерогенних струмопровідних середовищ при їх електроерозійній обробці від напруги розрядних імпульсів для врахування стохастичної складової його зміни.

Методика. На лабораторному обладнанні з використанням аналого-цифрового запам’ятовуючого осцилографа HAMEGHM1507-3 були проведені серії експериментальних досліджень залежностей еквівалентного електричного опору гранул Al, занурених у водопровідну воду, а також напруги та струму розрядних імпульсів від опорної напруги формувача. Отримані таким шляхом дані підлягали статистичній обробці, а саме: визначались їх математичне сподівання, дисперсія, параметр мінливості та відносне середнє відхилення від математичного сподівання.

Результати. Були отримані залежності математичного сподівання, дисперсії, параметра мінливості та відносного середнього відхилення від математичного сподівання еквівалентного електричного опору гранул Alу водопровідній воді при їх електроерозійному диспергуванні від опорної напруги формувача. Показано, що залежності математичного сподівання та дисперсії еквівалентного опору від напруги можуть бути апроксимовані гіперболічними функціями. Тобто з ростом опорної напруги їх значення зменшуються, що свідчить про підвищення стабільності процесу з ростом напруги імпульсів у дослідженому діапазоні. Отримано, що максимальні значення параметру мінливості при зміні опорної напруги спостерігаються для еквівалентного електричного опору середовища, а мінімальні – для амплітуди напруги. Це свідчить про те, що першопричиною стохастичних змін електричних параметрів системи є властивості опору гранульованих струмопровідних середовищ.

Наукова новизна. Уперше досліджені статистичні характеристики еквівалентного електричного опору гетерогенного струмопровідного середовища на прикладі гранул Alу водопровідній воді при їх електроерозійному диспергуванні, а також статистичні характеристики напруги та струму розрядних імпульсів.

Практична значимість. Запропонований підхід дозволяє підвищити ефективність аналізу нестабільності електричних параметрів у системі „генератор розрядних імпульсів – об’ємне електроерозійне навантаження“.

 

Список літератури / References:

1.     Электроэрозионная технология соединений и порошков металлов /У.А. Асанов, А.Д. Цой, А.А. Щерба, В.И. Казекин – Фрунзе: Илим, 1990. – 256 с.

Asanov, U.A., Tsoy, A.D., Shcherba, A.A. andKazekin, V.I. (1990), Elektroirozionnaya tekhnologiya soedineniyporoshkov metallov [Electroerosive Technology of Compounds and Powders of Metals], Ilim, Frunze, Russia.

2.   Solomon, V.C., Smith, D.J., Tang, Y. and Berkowitz, A.E. (2004), “Microstructural characterization of Ni-Mn-Ga ferromagnetic shape memory alloy powders”, J. App. Phys., Vol.95 (11), pp. 6954–6956.

3.   Berkowitz, A.E., Hansen, M.F., Parker, F.T., Vecchio, K.S., Spada, F.E., Lavernia, E.J. and Rodriguez, R.(2003), “Amorphous soft magnetic particles produced by spark erosion”, J. Magn. Magn. Mater, no.1, pp. 254–255.

4.   Структура та властивості наночастинок, отриманих методом електроіскрової обробки мідіта срібла /Лопатько К.Г., Афтанділянц Є.Г., Зауличний Я.В., Карпець М.В. // Матеріалознавство та обробка металів – 2009. – №3. – С. 57–62.

Lopatko K.G., Aftandilyants E.G., Zaulichniy Ya.V., Karpets M.V. (2009), “Structure and properties of nanoparticles, obtained by a method of electrospark processing of copper and silver”, Materialoznavstvo ta obrobka metaliv, no.3, pp. 57–62.

5.   Шидловский А.К. Перспективы применения искроэрозионной коагуляции в системах водоподготовки тепловых сетей /Шидловский А.К., Щерба А.А., Захарченко С.Н. // Энергетика и электрификация – 2002. – №12. – С. 34–40.

Shidlovskyi, A.K., Shcherba, A.A. and Zakharchenko, S.N. (2002), “Prospect of application spark-eroded coagulation in systems of water preparation of thermal networks”, Energetika i elektrifikatsiya, no.12, pp. 34–40.

6.   Дезинфицирующее действие объёмного электроискрового разряда в воде / [Гончарук В.В., Щерба А.А., Захарченко С.Н. и др.] // Химия и технология воды – 1999. – №3. – Т. 21. – С. 328–336.

Goncharuk, V.V, Shcherba, A.A., Zakharchenko, S.N., Savluk, O.S., Potapchenko, N.G. and Kosinova, V.N. (1999), “Disinfectantaction of the volume electrospark discharges in water”, Khimiya tekhnologiya vody, Vol. 21, no.3, pp. 328–336.

7.   Захарченко С.Н. Моделирование сопротивления гранулированных токопроводящих сред параметрическими зависимостями /Захарченко С.Н., Шидловская Н.А.// Электронноемоделирование – 2012. – Т.34. – №5. – С. 91–102.

Zakharchenko, S.N., Shydlovskaya, N.A. (2012), “Modeling of resistance of the granulated current-carrying medium by parametrical dependences”, Elektronnoe modelirovanie, Vol. 34, no.5, pp. 91–102.

8. Захарченко С.Н. Моделирование зависимости электрического сопротивления гранулированных токопроводящих сред от протекающего в них импульсного токаЗахарченко С.Н. // Технічна електродинаміка – 2012. – №5.– С. 17–27.

Zakharchenko, S.N. (2012), “Modeling of dependence of electrical resistance of granulated current-carrying mediums from a pulse current proceeding in them”, Tekhnichna electrodynamika, no.5, pp. 17–27.

9.   Щерба А.А. Регулирование динамических параметров технологических систем объёмной электроискровой обработки гетерогенных токопроводящих сред / Щерба А.А., Подольцев А.Д., Захарченко С.Н. // Праці Ін-ту електродинаміки НАНУ. Електротехніка 2001. – К.: Вид. Ін-ту електродинаміки НАНУ. – 2001. – С. 3–16.

Shcherba, A.A., Podoltsev, A.D. andZakharchenko, S.N. (2001), “Regulation of dynamic parameters of technological systems of volume electrospark treatmen the terogeneous current-carrying mediums”, PratsiInstitutu Elektrodynamiki Natsionalnoi Akademii Nauk Ukrayini, Kyiv, pp. 3–16.

 

Files:
01_2013_zakhar
Date 2014-03-19 Filesize 519.47 KB Download 1283

Відвідувачі

6677964
Сьогодні
За місяць
Всього
3250
182152
6677964

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Головна UkrCat Архів журналу 2013 Зміст №1 2013 Електротехнічні комплекси та системи Статистичні дослідження еквівалентного електричного опору гетерогенного струмопровідного середовища при його електроерозійній обробці на прикладі гранул алюмінію у воді