Вплив пожеж на екологічну безпеку навколишнього середовища

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 

Автори:

Е.М. Гуліда, доктор технічних наук, професор, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, завідувач кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт, м. Львів, Україна

А.А. Ренкас, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, ад’юнкт, м.Львів, Україна

Реферат:

Мета. Визначення ступеня забруднення навколишнього середовища від пожеж та його вплив на екологічну безпеку з розробленням методології зменшення шкідливих викидів шляхом зменшення часу вільного розвитку пожежі з вибором оптимального маршруту слідування пожежно-рятувальних підрозділів до місця події.

Методика. Розроблена аналітична модель масообміну для визначення викиду токсичних речовин до атмосфери при пожежі у приміщенні. Змодельовані основні параметри: кількість вуглекислого, чадного газу, соляної, синильної кислоти, оксидів азоту та акролеїну, що потрапляють до атмосфери при пожежі. Розроблена оптимізаційна модель  вибору маршруту слідування до місця пожежі.

Результати. На основі інтегральної моделі пожежі отриманий аналітичний розв’язок диференціального рівняння матеріального балансу токсичних продуктів горіння при пожежі у приміщенні. Результати розрахунку за допомогою отриманої математичної моделі кількості шкідливих викидів показали, що в результаті пожеж у житлових та адміністративних будівлях виділяється значна кількість токсичних речовин, таких як чадний газ, соляна кислота, оксиди азоту, акролеїн та синильна кислота. При цьому приземна максимальна концентрація деяких речовин (соляної кислоти) при пожежах перевищує максимально разові гранично допустимі концентрації. Для того, щоб зменшити кількість шкідливих викидів, розроблена імітаційна модель  вибору оптимального маршруту слідування до місця пожежі, що зменшує час вільного розвитку пожежі та викиди токсичних речовин до атмосфери.

Наукова новизна. Отримана аналітична модель, що дозволяє адекватно оцінити викиди токсичних речовин до атмосфери при пожежі у приміщенні, та оптимізаційна модель для зменшення кількості викидів цих речовин.

Практична значимість. На основі оптимізаційної моделі розроблений алгоритм та програмний продукт  вибору оптимального маршруту слідування пожежних підрозділів до місця виклику (на прикладі Державної пожежно-рятувальної частини № 1 Галицького районного відділу Державної служби України з надзвичайних ситуацій м.Львів).

Список літератури / References:

1. Рыжов А.М. Дифференциальный (полевой, CFD) метод моделирования пожаров / А.М. Рыжов; под. общ. ред. Н.Н. Брушлинского и А.Я. Корольченко // Моделирование пожаров и взрывов. – М.: Ассоциация „Пожнаука“, 2000. – С. 25–88.

Ryzhov, A.M. (2000), “Differential (field, CFD) firemodeling method”, Modeling of fires and explosions, Association “Pozhnauka”, Moscow, pp. 25–88.

2. Сох, G. (1995), Combustion Fundamentals of Fire, AcademicPress, London, GB.

3. Кошмаров Ю.А. Прогнозирование опасных факторов пожара в помещении / Кошмаров Ю.А. – М.: Академия ГПС МВД России, 2000. – 118 с.

Koshmaro, Yu.A. (2000), Prognozirovaniye opasnykh faktorov pozhara v pomeshchenii [Prediction of Indoor Fire Hazards], Academia HPS MVD Rossii, Moscow, Russia.

4. Ніколенко М.О. Зменшення забруднення навколишнього середовища породними відвалами / М.О. Ніколенко, Є.О. Воробйов, К.О. Нетребіна // Вісті Автомобільно-дорожнього інституту. – 2006. – № 2(3) – С. 528–538.

Nikolenko, M.O., Vorobiov, Ye.O., Netrebina, K.O. (2006), “Reducing pollution caused by waste dumps”, Visti Avtomobilno-dorozhnohoi nstytutu, Gorlivka, no. 2(3), pp. 528–538.

5. Бесценный И.В. Исследование особенностей горения коксов смесей углей различной степени метаморфизма: материалы VIII Всероссийской конференции с международным участием „Горение твердого топлива“ / И.В. Бесценный, Н.И. Дунаевская, А.И. Топал // Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СОРАН. – 2012 г. – С. 181–187.

Bestsenyi, I.V., Dunaievckaia, N.I., Topal, A.Y. (2012), “Investigation of the features of burning coke coal mixtures of varying degrees of metamorphism”, VIII Russian Conference with International Participation “Burning Solid Fuels”, Institut teplofiziki imeni S.S. Kutateladze SO RAN, pp. 181–187.

6EN 1992-1-2:2004 Eurocode 2: Design of concrete structures, Part 1-2: General rules, Structural fire design.

7. Войтович Д.П. Підвищення ефективності функціонування пожежно-рятувальних підрозділів у процесі ліквідації пожеж у містах: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук / Войтович Д.П. – Львів, 2011. – 20 с.

Voitovych, D.P. (2011), “Improving the efficiency of fire-rescue units during fire suppression in cities”, Abstract of the Cand. Sci. (Tech.) dissertation, Lviv, Ukraine.

Files:
2014_5_hulida
Date 2014-11-10 Filesize 585.54 KB Download 525

Відвідувачі

3366167
Сьогодні
За місяць
Всього
99
2819
3366167

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за випусками 2014 Зміст №5 2014 Екологічна безпека, охорона праці Вплив пожеж на екологічну безпеку навколишнього середовища