Економічне обґрунтування етапів реалізації інвестиційного проекту на гірничо-збагачувальному комбінаті

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Автори:

О.Г. Вагонова, доктор економічних наук, професор, Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, завідувач кафедри прикладної економіки, м.Дніпропетровськ, Україна

Н.М. Романюк, Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, асистент кафедри прикладної економіки, м.Дніпропетровськ, Україна

Реферат:

Мета. Розробка теоретичних рекомендацій стосовно послідовності впровадження в експлуатацію основних засобів гірничо-збагачувальних комбінатів при реалізації інвестиційних проектів з урахуванням можливості використання в якості джерела фінансування банківських кредитів.

Методика. Результати дослідження отримані при використання наступних методів: аналіз – при дослідженні теоретичних підходів, що є підґрунтям розроблених рекомендацій, та економічному обґрунтуванні послідовності впровадження в експлуатацію основних засобів; узагальнення – при формуванні теоретичних рекомендацій стосовно використання кредитів банку у процесі реалізації гірничо-збагачувальними комбінатами інвестиційних програм та проектів.

Результати. Виконаний аналіз теоретичних підходів щодо оцінки перспектив розвитку гірничо-збагачувальних комбінатів у сучасних умовах господарювання. Сформульовані теоретичні рекомендації стосовно економічного обґрунтування реалізації інвестиційних проектів, що направлені на оновлення основних засобів комбінату та енергозбереження. Розроблені методичні рекомендації відносно визначення виплат за кредитом при вводі в експлуатацію гірничо-збагачувальними комбінатами основних засобів. Обґрунтована можливість використання прибутку, який комбінат отримує при вводі в експлуатацію основних засобів, для погашення банківського кредиту, що уможливлює скорочення періоду виплат  за кредитом та зменшення суми процентних платежів.

Наукова новизна. Теоретичний підхід стосовно економічного обґрунтування послідовності введення в експлуатацію основних засобів у процесі реалізації інвестиційних проектів передбачає можливість погашення кредиту шляхом використання власних коштів комбінату та додаткового прибутку, що отриманий за рахунок введення в експлуатацію основних засобів. При цьому доцільно вибрати послідовність введення в експлуатацію основних засобів, при використанні якої сума відсотків за кредитом, що виплачується без урахування додаткового прибутку, мінімальна.

Практична значимість. Розроблені рекомендації дозволяють обґрунтувати етапи реалізації інвестиційних проектів підприємств гірничодобувної галузі, зменшити строк кредитування та суму кредитних платежів. 

Список літератури / References:

1. Shishova, I. (2010), Formuvannia stratehii stiikoho funktsionuvannia hirnicho-metalurhiinoho kompleksu [Forming a Strategy for Sustainable Functioning of The Mining And Metallurgical Complex], Abstract of Cand. Sci. (Econ.) dissertation, 08.00.03, Ekonomika ta upravlinnia natsionalnym hospodarstvom, Kharkiv, Ukraine.
Шишова І.В. Формування стратегії стійкого функціонування гірничо-металургійного комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 „Економіка та управління національним господарством“ / Шишова І.В. – Харків, 2010 – 24 с.

2. Nusinov, V.Ya., Turilo, A.M. and Aafanasev, I.Ye. (2013), “Forecasting economic indicators of mining companies that directly affect its efficiency in the distribution of reserves of iron ore”, Derzhava ta rehiony: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, no 2(71), pp. 155-161, available at: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/drep_2013_2_32.pdf.
Нусинов В.Я. Прогнозування економічних показників гірничого підприємства, які безпосередньо впливають на його ефективність у процесі розподілу запасів залізорудної сировини / В.Я. Нусинов, А.М. Турило, І.Е. Афанасьев // Держава та регіони: Економіка та підприємництво. – 2013. – № 2 (71). – С. 155–161.

3. Turylo, A.M. and Turylo, A.A. (2009), Otsinka rezultatyvnosti, efektyvnosti, produktyvnosti ta zbytkovosti pidpryemstva [Assessment of effectiveness, efficiency, productivity, and losses of an enterprise (for example, mining and processing plants)], Monograph, Etyud Servis, Krivyyi Rig, Ukraine.
Турило А.А. Оцінка результативності, ефективності, продуктивності та збитковості підприємства (на прикладі гірничо-збагачувальних комбінатів): монографія / Турило А.А., Турило А.М. – Крівий Ріг: „Етюд-Сервіс“, 2009. – 196 с.

4. Nekhaichuk, D.B. (2012), “Investment as a tool for overcoming the crisis: theoretical aspects and practical orientation”, Visnyk sotsialno-ekonomichnyh doslidzhen, no. 3 (46), ch. 2, pp. 104–107, available at: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vsed_2012_3(2)__18.pdf
Нехайчук Д.В. Інвестиції як інструмент подoлання кризових явищ: теоретичні аспекти та практична спрямованість / Д.В Нехайчук // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2012. – Вип. 3 (46). – Ч. 2. – С. 104–107.

5. Kurhan, O.H. and Shekhman, V.V. (2013), “Capital expenditure as a basis for the development of innovative enterprises”, Marketing i menedzhment innovatsiy, no 1, pp. 180–187.
Курган О. Г. Капітальні інвестиції як основа інноваційного розвитку підприємства / О.Г. Курган, В.В. Шехман // Макетинг і менеджмент інновацій. – 2013. – № 1. – С. 180–187.

6. Vagonova, O.G. and Romanyuk, N.M. (2013), “Peer review areas of mining and processing plants”, Ekonomichnyi visnyk NGU, no 4 (44), pp. 29–35.
Вагонова О.Г. Експертна оцінка напрямів розвитку гірничо-збагачувальних комбінатів / О.Г. Вагонова, Н.М. Романюк // Економічний вісник НГУ. – 2013. – № 4 (44). – С. 29–35.

7. Kosarev, B.B. (2013), “Improvement of the assessment of complexity of new mining equipment production faces”, Ekonomika promyslovosti, no 1–2, pp. 62–67.
Косарєв В.В. Удосконалення системи оцінки складності нового гірничошахтного устаткування очисних вибоїв /
В.В. Косарев // Економіка промисловості . – 2013. – № 1–2. – С. 62–67

8. The concept of the coal industry by the Cabinet of Ministers of Ukraine dated July 7, (2005), no 236-p, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/236-2005-р
Концепція розвитку вугільної промисловості: Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 липня 2005 р. № 236-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/ 236-2005-р

9. Konovalova, O.V. and Klimenkova, T.V., (2011), Current status and ways to improve the efficiency of fixed assets mining Ukraine, Ekonomichni nauky. Seriya “Oblik i finansy”, Zbirnyk naukovykh prats, Lutsk National Technical University, no 8 (29), pp. 57–64.
Коновалова О.В. Сучасний стан та шляхи підвищення ефективності використання основних засобів підприємств гірничодобувної промисловості України: збірник наукових праць. Луцький Національний технічний університет /
О.В. Коновалова, Т.В. Кліменкова // Економічні науки. Серія „Облік і фінанси”. – 2011. – Випуск 8 (29). – С. 57–64

10. Vasiltsov, Ye.V., (2013), “Financial aspects of the performance of mining and metallurgical enterprises of Ukraine”, Ekonomika. Economika promyslovosti. Biznes-inform, no. 5, pp. 152–158.
Васильцов Є.В. Фінансові аспекти продуктивності гірничо-металургійних підприємств України / Є.В. Васильцов. // Економіка промисловості. Бізнес-інформ. – 2013. – № 5. – С. 152–158.

11. Katayev, O., “Provisions of revamping energy-intensive mining and smelting complex Donbass”, available at: https://www.google.com/url?q=http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv
Катаєв О. Резерви технічного переозброєння енергомістких підприємств гірничо-металургійного комплексу Донбасу [Електронний ресурс] / О. Катаєв – Режим доступу: https://www.google.com/url?q=http:// irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv

Files:
2014_3_vahonova
Date 2014-07-08 Filesize 95.81 KB Download 766

Відвідувачі

3480022
Сьогодні
За місяць
Всього
54
848
3480022

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за випусками 2014 Зміст №3 2014 Економіка та управління Економічне обґрунтування етапів реалізації інвестиційного проекту на гірничо-збагачувальному комбінаті