Вплив фізико-хімічної дії розчинів неорганічних солей на стійкість зсувонебезпечних схилів

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Автори:

О.О. Пащенко, Український державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут гірничої геології, геомеханіки і маркшейдерської справи Національної академії наук України, молодший науковий співробітник відділу захисних пластів та керування станом гірського масиву, м. Донецьк, Україна

О.Г. Ящеренко, Український державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут гірничої геології, геомеханіки і маркшейдерської справи Національної академії наук України, молодший науковий співробітник відділу захисних пластів та керування станом гірського масиву, м. Донецьк, Україна

В.О. Канін, доктор технічних наук, Український державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут гірничої геології, геомеханіки і маркшейдерської справи Національної академії наук України, завідувач відділом захисних пластів та керування станом гірського масиву, м. Донецьк, Україна

О.В. Пащенко, Український державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут гірничої геології, геомеханіки і маркшейдерської справи Національної академії наук України, старший науковий співробітник відділу захисних пластів та керування станом гірського масиву, м. Донецьк, Україна

Анотація:

Розглянуто можливість підвищення стійкості зсувонебезпечних схилів шляхом фізико-хімічної обробки глинистих порід водяними розчинами неорганічних солей металів. Показано, що дія катіонів Al+3, Fe+3 й аніонів Cl- і SO4-2 призводить до підвищення кристалічності мінералів, які містяться в глинистих ґрунтах, що спричиняє зростання міцності глини. При введенні в ґрунт зазначених катіонів й аніонів можна також зміщати границю плинності глини в напрямку більш високої вологості й підвищувати її стійкість до сковзання.

Список літератури / References

1. Улучшение свойств глинистых грунтов с применением СВЧ-энергии при строительстве и ремонте автомобильных дорог / [Гончарова Л.В., Баронова В.И., Егоров Ю.М., Федоров В.М.] // Вестн. Томск. гос. архит.-строит. ун-та. – 2001. – №2. – С. 72–79, 4 ил., Библ.12.

Improvement of clay rocks quality by means of implementation of microwave energy use into motor roads construction and repair process / [Goncharova L.V., Baronova V.I., Yegorov Yu.M., Fedorov V.M.] // Vestn. Tomsk. gos. arkhit.-stroit. un-ta. – 2001. – No.2. – P. 72–79, 4 illustrations, Bibliography 12.

2. Способ стабилизации оползней-потоков [Текст]: пат. 2232851 С1 Россия: E 02 D 29/02, 17/20 / Шадунц К.Ш. (Россия); заявитель и патентообладатель Кубанский гос. аграрный ун-т. – № 2002130691/03; заявл. 15.11.2002; опубл. 20.07.2004, Бюл. № 20.

A way of landslide flow stabilization [Text]: pat. 2232851 S1 Russia: E02 D 29/02, 17/20 / Shadunts K.Sh. (Russia); Kubanskiy gos. agrarnyu un-t. is the patentee and the patent holder – No.2002130691/03; application date November 15, 2002; publication date July 20, 2004, Bulletin No.20.

3. Способ закрепления оползневых склонов [Текст]: пат. 2080441 Россия: E02 D 17/20 / Гугнин А.А., Трушинский М.Ю., Барвашов В.А., Я.М. Бобровский, М.А. Перлов (Россия). – № 94001152/03; заявл. 14.01.1994; опубл. 27.05.1997, Бюл. № 3.

The way of sliding slopes fastening [Text]: pat. 2080441 Russia: E02 D 17/20 / Gugnin A.A., Trushinskiy M.Yu., Barvashov V.A., Ya.M. Bobrovskiy, M.A. Perlov (Russia). – No.94001152/03; application date January 14, 1994; publication date May 27, 1997, Bulletin. No.3.

4. Спосіб зміцнення зсувонебезпечних схилів, що містять глинисті мінерали [Текст]: пат. 13982 Україна: Е02D 29/02, E02D 17/20. / Анциферов А.В., Канін В.О., Пащенко О.О., Пащенко О.В.; заявник та патентовласник УкрНДМІ. – № U 2005 11311; заявл. 29.11.2005; опубл. 17.04.2006, Бюл. № 4.

The way of fastening of sliding slopes containing clay rocks [Tekst]: pat. 13982 Ukraine: E02D 29/02, E02D 17/20. / Antsiferov A.V., Kanіn V.O., Pashchenko O.O., Pashchenko O.V.; UkrNDMІ is the patentee and the patent holder. – No.U 2005 11311; application date November 29, 2005; publication date April 17, 2006, Bulletin. No.4.

5. Ломтадзе В.Д. Физико-механические свойства горных пород. Методы лабораторных исследований / Ломтадзе В.Д. – Л.: Недра, 1990. – 328 c.

Lomtadze, V.D. Physical and mechanical properties of rocks. Laboratory research methods / Lomtadze V.D. – L.: Nedra, 1990. – 328 p.

6. Изучение взаимодействия оползнеопасной глины Азовского побережья с растворами некоторых неорганических солей / [Марченко В.И., Канин В.А., Пащенко А.А., Пащенко А.В.] // Вісник Донецького університету. Серія А. Природничі науки. – 2007. – №1. – С. 203–209.

Study of the interaction of sliding clay rocks of Azov coast with solutions of some inorganic salts / [Marchenko V.I., Kanin V.A., Pashchenko A.A., Pashchenko A.V.] // Vіsnyk Doneckogo unіversytetu. Series A. Pryrodnychі nauky. – 2007. – No.1. – P. 203–209.

Files:
2011_06_pashch
Date 2012-11-27 Filesize 455.65 KB Download 484

Попередні статті з поточного розділу:

Відвідувачі

3369870
Сьогодні
За місяць
Всього
252
6522
3369870

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за випусками 2011 Зміст №6 2011 Розробка родовищ корисних копалин Вплив фізико-хімічної дії розчинів неорганічних солей на стійкість зсувонебезпечних схилів