Управління сучасною наукою: духовно-ціннісний вимір

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Автори:

Ю.О. Шабанова, доктор філософських наук, професор, Державний вищій навчальний заклад „Національний гірничий університет“, завідувач кафедри філософії, м. Дніпропетровськ, Україна

Реферат:

В основу статті покладено проблему сучасного стану науки, яка потребує філософського переосмислення та соціокультурних змін. Автор пропонує через ревізію об’єкту, предмету та мети науки передивитися її призначення в еволюційному становленні культури. Із цього приводу наводиться історико-філософський аналіз виникнення та розвитку сцієнтиської парадигми, яка дійшла своєї кульмінації в позитивістському вченні XX століття. Виходячи з ідейних обмежень цієї парадигми, автор статті має на меті сформулювати основи еволюційного розвитку науки майбутнього через формування принципів управління наукою. Використовуючи методи компаративістського та системного аналізу щодо сучасних теорій управління наукою, автор дослідження формулює принципи організації наукової діяльності, впровадження яких сприяє відродженню фундаментальних підходів у науковому середовищі.

У статі підкреслюється прогресивне значення університетської науки, яка, на відміну від корпоративно-закритого середовища академічної науки, має свої переваги, що полягають у наступному: розширена сфера спадкоємності наукових шкіл, які мають своє продовження в молодих послідовниках, зрощених у межах університету; творча атмосфера постійно діючих конференцій, семінарів, учених рад, активними учасниками яких є не тільки визнані фахівці, а і молоді вчені (у тому числі і студенти). Автор статті вказує на деякі вади університетської науки, подолання яких сприятиме її розвитку.

Звертаючись до визначення науки як способу відкриття нових знань автор підіймає питання їх критеріїв, що вирішуються через співставлення понять, таких як „знання-інформація“, „знання-думка“, „знання-гадка“ тощо. Статус дослідницького університету, концептуальною основою якого є синтез освіти-науки-промисловості, визнається найбільш прогресивною формою втілення нових можливостей науки. У цьому зв’язку автор спирається на проект Берлінського університету, який послідовно втілює пропозиції Вільгельма Гумбольда щодо органічної єдності „чистої науки“, запитів суспільства та інтересів окремої людина.

Доходячи до висновку щодо нагальної потреби антропологічного повороту в науці, автор статі підкреслює необхідність підсилення етичного аспекту науки та акцентуації вимог до особистісних якостей менеджера науки, вказуючи на десять основних принципів його діяльності та критерії формування наукової еліти майбутнього.

Список літератури / References:

1. Гумбольд В. О внутренней и внешней организации высших научных заведений в Берлине / Гумбольд В. // Неприкосновенный запас. – 2002. – №2 (22), – С. 3–7. ISBN 5-86793-037-8

Gumbold, V. (2002), “On internal and external organization of higher educational establishments in Berlin”, Neprikosnovenny zapas, no.2(22), pp. 3–7. ISBN 5-86793-037-8.

2. Табачковський В.Г. Антропокультурне та соціокультурне у людському світовідношенні / Табачковський В.Г. // Філософська і соціологічна думка. – 1996. – №3–4. – С. 240-244. ISSN 0235-3512
Tabachkovskiy, V.G. (1996), “Anthropological and cultural in human Weltanschauung”, Filosofska i sotsiologichna dumka, no.3–4, pp. 240–244.

3. Хамітов Н. Духовність. / Хамітов Н. / Філософський енциклопедичний словник. – К.: Абрис, 2002. – 179 c. ISBN 966-531-128-X
Khamitov, N.V. (2002). “Spirituality”, Filosofskiy entsiklopeduchnuy slovnuk [Philosophy Encyclopaedia], K.: Аbrus, 179 p. ISBN 966-531-128-X

4. Лосев А.Ф. Диалектика мифа / Лосев А.Ф. // Философия. Мифология. Культура. – М.: Политиздат, Кн. 1. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1991. ISBN 5-244-00969-9
Losev, A.F. (1991), “Dialectics of a myth”, Filosofia. Mifologia. Kultyra, Politizdat, Moscow, Russia. ISBN 5-244-00969-9.

5. Кримський С.Б. Запити філософських смислів / Кримський С.Б. – К.: ПАРАПАН, 2003. – 240 с. – ISBN 966-8210-07-7
Krumskyi, S.B. (2003), Zaputu filisofskukh smusliv [Philosophy meanings request] PARAPAN, Kyiv, Ukraine, 240 p. ISBN 966-8210-07-7.

6. Бердяєв Н. Философия свободного духа / Бердяєв Н. – М.: Республика, 1994. – 480с. – ISBN 5-250-02453-х.

Berdiaiev, N., 1994, Filosofiia svobodnogo dycha [Philosophy of free spirit], Respublika, Moscow, Russia 480 p. ISBN 5-250-02453-х.

Files:
2012_01_shab
Date 2013-02-18 Filesize 297.38 KB Download 996

Відвідувачі

3705434
Сьогодні
За місяць
Всього
2130
7972
3705434

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за випусками 2012 Зміст №1 2012 Економіка та управління Управління сучасною наукою: духовно-ціннісний вимір