Інформативність показників магнетизму ґрунтового покриву при вирішенні агрогеофізичних та ґрунтознавчих задач

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 

Автори:

О.І. Меньшов, кандидат геологічних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, молодший науковий співробітник геологічного факультету, м. Київ, Україна

О.В. Круглов, кандидат геологічних наук, Національний науковий центр „Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського“, старший науковий співробітник, м. Харків, Україна

А.В. Сухорада, кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, старший науковий співробітник геологічного факультету, на пенсії, м. Київ, Україна

Реферат:

Мета. Одним із найбільш перспективних напрямів дослідження інформативності магнетизму ґрунтового покриву (педомагнетизму) є агропромисловий комплекс та власне ґрунтознавство. Відповідні дослідження свого часу отримали загальну назву – агрогеофізика. Серед основних ґрунтознавчих завдань виокремлюється створення карт ґрунтових покривів, дослідження генетичних ґрунтових горизонтів та геоморфологічних ситуацій. У сільському господарстві, у першу чергу, проводиться картування аграрних земель, вивчення ерозії ґрунтів, дослідження питання необхідності внесення органічних та мінеральних добрив, визначення інтегрального показника родючості. Усі зазначені питання з успіхом вирішуються за допомогою магнітних методів. При цьому відзначається суттєва експресність, висока ефективність та низька трудоємкість педомагнітних досліджень.

Методика. Польовий етап педомагнітних робіт включає геолого-ґрунтознавчі рекогносцирувальні роботи, вимірювання об’ємної магнітної сприйнятливості за допомогою польових капаметрів (типу КТ-5, ПІМВ-М), відбір орієнтованих та неорієнтованих зразків ґрунтів. Лабораторні педомагнітні дослідження складаються з вимірювання питомої магнітної сприйнятливості за допомогою лабораторного капаметра KLY-2 і двочастотного вимірювача магнітної сприйнятливості MS-2, вимірювання намагніченості ґрунтів за допомогою астатичного магнітометра LAM-24 і рок-генератора JR-4, автоматизованої обробки результатів за допомогою спеціального програмного забезпечення. Крім того, виконуються геохімічні дослідження: визначення елементного складу, гумусності, рН, а також аналіз та інтерпретація отриманої педомагнітної інформації.

Результати. У даній публікації наведені результати вимірювання магнітної сприйнятливості ґрунтів уздовж різних ґрунтових катен на територіях, що відрізняються своїми ландшафтними умовами. Відзначається падіння магнітних характеристик в умовах елювіальних елементарних геохімічних ландшафтів під впливом сольових процесів. Крім того, мінімуми магнетизму ґрунтів характерні для гідроморфних ділянок катен. Відмітимо, що дані процеси можуть не фіксуватися візуальним чином, проте суттєво впливають на кондиційність та продуктивність сільськогосподарських територій. Окремим питанням виділяється проблема ерозії ґрунтових покривів.

Наукова новизна. Встановлено зв’язок між дисперсією значень магнітної сприйнятливості та ерозійним статусом ділянок. При цьому, під впливом водної ерозії відбувається змив верхнього родючого шару ґрунтів та розмивання їх у глибину. Нами зафіксовано пониження значень магнітної сприйнятливості в межах ерозійно небезпечних ділянок катени.

Практична значимість. Подальші дослідження інформативності педомагнетизму при вирішенні завдань аграрного комплексу та грунтознавства пов’язуються зі створенням оптимальної технології картування ґрунтових покривів магнітними методами. Крім того, вирішуються і фундаментальні задачі геофізики педосфери. У першу чергу, мова йде про створення методології відповідних досліджень та побудову магнітних моделей ґрунтового покриву України.

Список літератури / References:

1. Menshov, O. and Sukhorada, A. (2010), “Magnetic properties of Ukrainian soils and their information content”, 72th EAGE Conference & Exhibition, Barcelona, Spain, June 14–17, 2010, available at: http://www.earthdoc.org/detail.php? pubid=39881

2. Сухорада А.В. Геофизика педосферы – проблемы и методология их решения / А.В. Сухорада, М.А. Сухорада // Тез. Доп. ІV міжнар. конф. „Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища“. – К., 2003. – С. 128–129.

Sukhorada, A.V. and Sukhorada, M.A. (2003), “Soil geophysics, problems and methods of solution” Proc. of the 4th International Conf. “Monitorynh nebezpechnykh heologichnyh protsesiv ta ekolohichnoho stanu seredovysha”, Kyiv, Ukraine, pp. 128–129.

3. Gennadiyev, A.N., Golosov, V.N., Chernyanskiy, S.S., Markelov, M.V., Kovach, R.G., Belyaev, V.R. and Ivanova, N.N. (2006), “Comparative assessment of the contents of magnetic spherules, 137Cs, and 210Pb in soils as applied for the estimation of soil erosion”, Eurasian Soil Science, vol. 39, no.10, pp. 1100–1115.

4. Sapkota, B., Cioppa, M.T. and Gagnon, J.E. (2011), “Investigation of the changes in magnetic and chemical properties of soil during plant growth in a controlled environment”, Environ. Earth Sci., DOI 10.1007/s12665-011-1099-4

5. Nachtergaele, F.O. (1995), “From the FAO-UNESCO Soil Map of the World to the Digital Global Soil and Terrain Database”, Proc. ESB meeting Athens. AGL Working paper. FAO, Rome.

6. Сухорада А.В. Родючість ґрунтів як предмет агрогеофізичних досліджень [Текст] / А.В.Сухорада, О.В. Круглов // Вісн. Київ. ун-ту. Геологія. – К., 2004. – Вип. 29–30. – С.76–79.

Sukhorada, A.V. and Kruglov, O.V. (2004), “Soil fertility as an object of study in agricultural and geophysical research”, Visnyk Kyivskoho universytetu. Geology, vol. 29–30, pp. 76–79.

7. Hongya Wang, Yuying Huo, Lingyun Zeng, Xiouqin Wu and Yunlong Cai (2008), “A 42 soil erosion record inferred from mineral magnetism of reservoir sediments in a small carbonate-rock ca.tchment, Guizhou Plateau, Southwest”, China Journal Paleolimnol., no.40, pp. 897–921.

8. Визначник еколого-генетичного статусу грунтів / М.І. Полупан, В.Б. Соловей, В.І. Кисіль, В.А. Ве-личко. – К.: Урожай, 2002. – 315 с.

Polupan, M.I., Solovey, V.B., Kysil, V.I. and Velichko, V.A. (2002), Vyznachnyk ekologo-genetychnogo statusu gruntiv [Identification Guide on Ecological and Genetic Types of Soils], Urozhay, Kyiv, Ukraine.

9. Куценко М.В. Науково-методологічні засади формування грунтозахисних та водоохоронних агро-ландшафтів / М.В. Куценко. – Харків, 2006. – 90 с.

Kutsenko, M.V. (2006), Naukovo-metodolohichni zasady formuvannia gruntozakhysnykh ta vodookhoronnykh ahrolandshaftiv [Theoretical and Methodological Base for Creation of Soil Conservation and Water-Protective Agricultural Landscapes], Kharkiv, Ukraine.

10. Магнітні властивості ґрунтів та їх положення в ландшафті / А.В. Сухорада, К.М. Бондар, О.В. Круглов, Ж.М. Матвіїшина, О.І. Меньшов // Фізична географія та геоморфологія. – 2005. – №49. – С. 36–43.

Sukhorada, A.V., Bondar, K.M., Kruglov, O.V., Matviishyna, L.M. and Memshov, O.I. (2005), “Magnetic features of soils and their place in a landscape”, Fizychna heohrafia ta heomorfolohia, no.49, pp. 36–43.

Files:
mensh
Date 2013-07-14 Filesize 368.88 KB Download 1605

Відвідувачі

5786830
Сьогодні
За місяць
Всього
2902
75811
5786830

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за розділами Геологічні науки Інформативність показників магнетизму ґрунтового покриву при вирішенні агрогеофізичних та ґрунтознавчих задач