До питання щодо залучення додаткових ресурсів для підвищення енергонезалежності України

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Автори:

О.П. Гладун, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, аспірантка, м. Дніпропетровськ, Україна

Реферат:

Мета. Дослідження шляхів використання бурого вугілля в паливно-енергетичному комплексі України, оцінка запасів родовищ бурого вугілля, які можуть використовуватись у процесі переробки та виробництва кінцевої продукції, а також джерел залучення інвестицій до проектів, що пов’язані з переробкою бурого вугілля.

Методика. Використане спеціальне програмне забезпечення для прогнозного розрахунку економічних параметрів інвестиційного проекту „Інвест Аналіз“ на базі MS Excel, яке містить спеціальний взаємозв’язок даних, що дозволяє розрахувати показники ефективності використання інвестицій, які необхідно залучити в проект із комплексної переробки бурого вугілля.

Результати. Проведено аналіз запасів на прикладі одного з родовищ Дніпровського буровугільного басейну та виявлено корисні властивості його сировини при отриманні кінцевого продукту для енергетичної та хімічної галузей промисловості. Визначено можливі напрями переробки бурого вугілля. Визначено на практичному рівні економічні переваги застосування продукту переробки бурого вугілля шляхом переведення окремого промислового підприємства України на водовугільне паливо.

Встановлена можливість прогнозування теплоутворюючої здатності водовугільного палива в залежності від якісних властивостей базового вугілля, що дозволяє надалі спрогнозувати необхідний обсяг вугілля.

Аналіз основних економічних показників проекту з комплексної переробки бурого вугілля показав, що розробка родовищ бурого вугілля та фінансування проектів з переробки бурого вугілля та виробництва на його основі корисних продуктів, що користуються постійним попитом на ринку, є доцільним та актуальним на сьогоднішній день в економіці України.

Наукова новизна. Проведено економічний аналіз інноваційного проекту з комплексної переробки бурого вугілля.

Практична значущість. Фінансово-математичні розрахунки проекту комплексної переробки бурого вугілля Дніпробасу можуть бути застосовані на практиці при розрахунках ефективності інвестиційних проектів із комплексної переробки корисних копалин.

Список літератури / References:

1. Лайко О.І. Інноваційні шляхи подолання диспропорцій економічного розвитку / О.І. Лайко, Ж.Г. Науменко // Науковий вісник НГУ, тематичний. – 2011. – С. 61–67.

Laiko, O.I. and Naumenko, Zh.G. (2011), “Innovative ways of overcoming disparities of economic development”, Naukovyu visnyk NGU, special issue, pp. 61–67.

2. Шафоростова М.М. Комплексне використання надр – шлях до підвищення еколого-економічної ефективності вугільної галузі / Шафоростова М.М. // Уголь України. – 2011. – №4. – С. 32–38.

Shaforostova, M.M. (2011), “Complex use of subsoil is the way of increasing ecological and economical efficiency of the coal industry”, Ugol Ukrainy, no.4, pp. 32–38.

3. Колоколов О.В. Пути повышения эффективности добычи, переработки и использования бурых углей/ Колоколов О.В. // Уголь Украины. – 1996. – № 9. – С. 10–16.

Kolokolov, O.V. (1996), “The ways of increasing efficiency of mining, processing and using of brown coals”, Ugol Ukrainy, no 9, pp. 10–16.

4. Поляков С.В. Освоение новых месторождений бурого угля и сланца – значительный резерв топливно-энергетического баланса Украины / С.В. Поляков, Н.А. Прядко // Уголь Украины. – 1996. – № 9. – С. 3–7.

Polyakov, S.V. and Pryadko, N.A. (1996), “Development of new deposits of brown coal and slate is considerable reserve of fuel and energy balance of Ukraine”, Ugol Ukrainy, no 9, p. 3–7.

5. Долинский А.А. Водоугольное топливо: перспективы использования в теплоэнергетике и жилищно-коммуна-льном хозяйстве / А.А. Долинский, А.А. Халатов // Промышленная теплотехника. – 2007. – т. 29, №5. – С. 70–79.

Dolinskiy, A.A. and Halatov, A.A. (2007), “Water-coal fuel: perspective of using in heat energetic and housing and communal services”, Promyshlennaya teplotekhnika, Vol. 29, no 5, pp. 70–79.

6. Безотходная переработка бурого угля Александрийского месторождения / В.А. Тамко, В.Н. Шевкопляс, В.И. Саранчук, Л.В. Бутхарейт, В.Н. Носик // Уголь Украины. – 1996. – № 9. – С. 16–19.

Tamko, V.A., Shevkoplyas, V.N., Saranchuk, V.I., Buthareyt, L.V. and Nosik, V.N. (1996), “Non-waste processing of brown coal of Alexandria deposit”, Ugol Ukrainy, no 9, pp. 16–19.

7. Shcndrik, T, Tamko, V, Barna, T, Gladun, P. (2008), “Complex approach to refining of brown coal of Ukrain”, Proc. of the 7th European coal conference. Lviv, Ukraine, August 26–29, Lviv, pp. 105–107.

8. Хилько С.Л. Способ получения и реологические характеристики суспензионного топлива на основе бурого угля / С.Л. Хилько, Е.В. Титов // Химия твердого топлива. – 2001. – № 1. – С. 78–87.

Khilko, S.L. and Titov, Ye.V. (2001), “The way of perception and rheological characteristics of suspension fuel on the brown coal basis”, Khimiya tvyerdogo topliva, no.1, pp. 78–87.

9. Получение водотопливных суспензий из бурых углей / М.П. Баранова, В.А. Кулагин, А.Ю. Радзюк, Д.С. Лихачёв // Тр. КГТУ. – 2006. – № 2–3. – С. 108–119.

Baranova, M.P., Kulagin, V.A., Radzyuk, A.Yu. and Likhachyev, D.S. (2006), “Production of water-fuel suspensions from the brown coals”, Tr. KGTU, no 2–3, pp. 108–119.

10. Литовкин В.В. Технико-экономические предпосылки применения водоугольного топлива в электроэнергетике/ Литовкин В.В. // Энергетика и электрификация. – 2006. – № 7 – С. 20–22.

Litovkin, V.V. (2006), “Technical and economical prerequisites of applying of water-coal fuel in power energetic”, Energetika i elektrifikatsiya, no 7, pp. 20–22.

11. Фокина И.В. Финансовое обеспечение функционирования предприятий угольной промышленности / И.В. Фокина, С.Н. Алешин // Уголь Украины. – 2011.– № 7. – С. 14–16.

Fokina, I.V. and Aleshin, S.N. (2011), “Financial provision of operating enterprises of the coal industry”, Ugol Ukrainy, no 7, pp. 14–16.

12. Сазонець І.Л. Залучення фінансових ресурсів корпораціями та банками України на світовому ринку капіталів/ Сазонець І.Л. // Вісник Дніпропетровського університету. – 2011. – випуск 3 – № 10/2, т.19. – С. 107–113.

Sazonets, I.L. (2011), “Attraction of financial resources by corporations and banks of Ukraine on the world capital market”, Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu, issue 3, no 10/2, Vol. 19, pp. 107–113.

Files:
2012_02_gladun
Date 2013-04-26 Filesize 295.56 KB Download 1532

Відвідувачі

6699086
Сьогодні
За місяць
Всього
2130
203274
6699086

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за розділами Економіка До питання щодо залучення додаткових ресурсів для підвищення енергонезалежності України