Вимоги до оформлення статей

Рейтинг користувача:  / 10
ГіршийКращий 

Вимоги до оформлення статей.

До розгляду приймаються статті українською (для авторів з України), російською (для авторів із Казахстану) або англійською (для іноземних авторів) мовами у версії Microsoft Word 2010, надіслані електронною поштою, що супроводжуються заповненим Перевірочним листом.

Після проходження зовнішнього рецензування стаття для публікації перекладається авторами англійською.

Параметри сторінки: поля верхні та нижні – 2,5 см, ліві та праві – 2,0 см. Форматування статті – у дві колонки із проміжком 0,7 сантиметрів. Перші рядки всіх абзаців з відступом 0,5 см, шрифт Times New Roman, кегль 9, інтервал 1. Основна назва статті – кегль 13, назви іншими мовами – кегль 12 малими літерами. Заголовки елементів основного тексту виділяються напівжирним шрифтом.

Структура статті:

Основний текст статті повинен містити такі необхідні елементи:

Обсяг статті, включаючи текст, таблиці, рисунки, повинен складати від 7 до 11 сторінок українською/російською мовами (для неангломовних авторів) та від 6 до 9 сторінок (для англомовного варіанту статті). Площа, зайнята рисунками, повинна бути не більше 25 % об’єму основного тексту статті. Матеріал має бути викладений стисло, без повторювань даних таблиць і рисунків у тексті. Неприпустимо використовувати такі елементи форматування як „розрив розділу з нової сторінки“ та колонтитули.

Рисунки (діаграми, фото та ін.) подаються разом із текстом у місцях посилань на них та обов’язково в окремих файлах у кольоровому й чорно-білому зображенні (векторні, JPEG або TIFF) із розподільною здатністю не менше 600 dpi. Ширина рисунків – 8,15 см або не більше 17 см для карт, схем та інших об’ємних матеріалів. Рисунок має бути розташований у колонку (для невеликих зображень) або по центру, без обтікання текстом. Рисунки розміщують «у тексті» (не в таблицях). Символи, підписи, лінії рисунків слід виконувати таким чином, щоб вони сприймалися після приведення розміру рисунка до ширини 1 колонки, розмір тексту на рисунках – 8 pt (для рисунків розміром у колонку). Підписи до рисунків повинні містити нумерацію в порядку розміщення в тексті та пояснювальний підпис, що виділяються курсивом. Неприпустимо включати підписи до самого рисунка. У статті не дозволяється використовувати чужі рисунки, а також власні, що раніше були опубліковані, без письмового дозволу авторів або журналу-правовласника. Виключеннями є геологічні карти та власні схеми чи установки (із обов’язковим посиланням на джерело).

Формули в статтях мають бути набрані за допомогою редактора формул – внутрішній редактор формул у редакторі Microsoft Word for Windows. Формули завдовжки понад 8 см розбивають на окремі блоки до 8 см (за окремими винятками –17 см). Формули відокремлюють від тексту зверху та знизу одним інтервалом. Нумерація формул ставиться тільки у разі подальшого посилання на них у тексті статті – справа в дужках. Усі фізичні величини подаються в системі СІ. Цілі частини від десяткових відокремлюються крапкою. Одиниці вимірювання ставляться поза межами формул у тексті.

Таблиці подаються у книжній або альбомній орієнтації залежно від розміру, вони повинні мати тематичні заголовки і номери, фон таблиці іншим кольором не виділяють. Бажана довжина таблиці – не більше однієї сторінки, ширина – 8,15 або 17 см. Розмір символів у таблицях – 8 pt (для ємких не менше, ніж 6 pt). Усі таблиці повинні створюватись у форматі «Таблиця», а не рисунок.

Список літератури у стилі АРА (10–20 джерел не старші за 2010 рік; кількість самопосилань до 20 %; посилання на «Науковий вісник НГУ» не використовувати; російські та білоруські джерела небажані; не використовувати навчальну літературу, дисертації, автореферати та звіти НДР) наводиться в порядку згадування в тексті англійською. Список літератури мовою оригіналу надати в кінці статті окремим списком. Посилання на літературу в тексті статті дається по порядку, у міру їх появи. Для кожного джерела надається окрема інформація, максимум в одних дужках дозволяється об’єднувати не більше 2-х джерел. Посилання на літературні джерела в тексті подають у квадратних дужках, нумерація у списку літератури – без дужок, цифрою із крапкою. Транслітерація прізвищ авторів виконується відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» (для української). Автори обов’язково повинні надати: ідентифікатор https://doi.org/... джерела; для матеріалів конференцій – ДОІ або електронний режим доступу; для книжок – ISBN.

Стаття має бути ретельно перевірена та супроводжуватися наступними скан-копіями документів: письмовою рецензією-рекомендацією, підписаною доктором наук відповідного профілю; експертним висновком про можливість відкритої публікації поданої статті та ліцензійною угодою (ці документи надсилаються електронною поштою). При здаванні статті автори вказують розділ журналу для її розміщення.

Відомості про авторів у електронному вигляді: прізвище, ім’я та по батькові повністю, місце роботи (повна назва організації), місто, країна, контактні мобільні телефони, електронна пошта та ідентифікатор orcid.org/… (форматуванням на всю сторінку, запис даних у ряд через коми). Відомості подаються в окремому файлі українською та англійською мовами. У Відомостях виділити прізвище контактуючого автора та номер мобільного телефону для термінового зв’язку у разі потреби.

Відповідальність за зміст статті несе автор. Надіслані матеріали не повертаються.

Авторами до редакції на розгляд надсилається нова стаття, Перевірочний лист, Відомості про авторів за Вимогами (одним пакетом в електронному вигляді). За відсутності яких-небудь документів стаття не розглядається.

Після прийняття статті до публікації авторами надсилається повний пакет документів: остаточний варіант україномовної статті; англомовний варіант статті; рисунки окремими файлами високої розподільної здатності кольорові та чорно-білі; скан-копії документів (Рецензія, Експертний висновок, Ліцензійна угода) тільки електронною поштою.

Статті, що не відповідають Вимогам редакції «Наукового вісника НГУ», не розглядаються.